Posted on

1. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 23. 5. 2021

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fáza vinohradov je väčšinou v rozpätí 3-7 vyvinutých listov, v závislosti od odrody
a lokality (BBCH 13-17). V dôsledku chladného počasia v tomto týždni je aktuálne rast letorastov slabší. Vzhľadom na vývoj počasia po dažďoch a pri očakávanej teplej vlne počasia s menšími zrážkami je predpoklad vzniku a šírenia chorôb viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

V priebehu 18. týždňa boli priaznivé podmienky pre vývoj patogéna. Vývoj múčnatky bol spomalený vplyvom chladného počasia a silnejúcimi zrážkami.

V minulosti sa predpokladalo, že huba múčnatky prezimuje vo vnútri spiacich púčikov viniča. Výskumom v roku 1998 sa potvrdilo (Rágala, Kakalíková, Szabová), že takmer všetko prezimujúce inokulum (mycélium) pochádza z kleistotécií.

Práce pracovníkov Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho potvrdili v súčasnosti aj veľké výskumy v USA v oblasti Ohia (Michael A. Ellis, OHIO STATE UNIVERSITY, Department of Plant Pathology ).

Kleistotéciá sú plodnice, ktoré  prezimujú predovšetkým v štrbinách kôry na viniči a v listoch viniča. Na jar kleistotéciá uvoľňujú primárne inokulum – askospóry. Vypúšťanie askospór z kleistotécií sa iniciuje, ak sa vyskytne 2,5 mm dažďa s priemernou teplotou 10 0C. Askospóry sú prenášané vetrom. Klíčia na zelenom povrchu vyvíjajúcej sa vínnej révy, vstupujú do rastliny, čo vedie k primárnym infekciám (tieto nie sú badateľné voľným okom). Askospóry po primárnej infekcii po šiestich až ôsmich dňoch produkujú iný druh spór (konídie). Na infikovaných  miestach, kde sú prítomné konídiá, sa na ich povrchu objavuje biely prášok (práškový vzhľad). Konídie slúžia ako „sekundárne inokulum“ pre ďalšie šírenie múčnatky v priebehu roka.

Je dôležité poznamenať, že primárna infekcia, spôsobená jednou askospórou, môže viesť k produkcii tisíc stoviek konídií, ktoré v prípade vhodných klimatických podmienok môžu spôsobiť nebezpečné infekcie vo vinohradoch. Z toho dôvodu je nevyhnutné realizovať ošetrenie viniča pred, alebo počas primárnej infekcie.

Primárna infekcia bola signalizovaná meteostanicou VinLink v niektorých oblastiach s nižšími zrážkami od 0,2-2,5 mm od 17.-23. mája. V súčasnosti infekčný tlak ustupuje, z dôvodu nízkych priemerných teplôt, ako aj zrážkami.

Múčnatka pre vznik a šírenie infekcie nepotrebuje voľnú vodu (z prehánok), ako napr. peronospóra a iné huby. Preventívne ošetrenie je vhodné realizovať koncom 23. týždňa, keď zrážky budú ustupovať a bude teplé počasie bez zrážok. Ošetrenie by malo byť realizované na citlivých odrodách a na tradične problémových lokalitách.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

  • ThovitJet 0,6 % (6 kg/ha) + BorOil 0,3 % (3 l/ha)

Toto ošetrenie má zároveň aj akaricídny účinok.

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

Peronospóra (Plasmopara viticola) je biotrofický organizmus, čiže prežíva a cudzopasí len na živom hostiteľovi. Produkuje nepohlavné (asexuálne)  dvojbičíkové zoospóry a  pohlavné (sexuálne) oospóry.

Peronospóra prezimuje pomocou oospór. Oospóry predstavujú primárne inokulum a môžu prezimovať v listoch alebo sa môžu uvoľňovať do pôdy v dôsledku rozkladu listov. Na jar sa oospóra prostredníctvom vetra a rozstrekovaním dažďa dostáva na spodnú stranu listov viniča, kde za vhodných klimatických podmienok vyklíči a cez prieduch prerastie do vnútra listu viniča – vytvára endobiotické mycélium. Na klíčenie oospór je potrebná teplota nad 10 °C a zrážky nad 10 mm, aby sa splnila požiadavka na vlhkosť pôdy a vznik primárnej infekcie.

Po usadení mycélia huby peronospóry viniča sa v rastline v substomatálnych dutinách vytvára skupina hýf. Sú početné a líšia sa veľkosťou. Skupina hýf rastie vzpriamene, vystupuje cez stómiu (prieduchy v listoch – stomatu) a vytvára sporangiofóry. Sporangiofóry sú vetvené stromčekové štruktúry a počet ich bočných vetiev sa pohybuje od troch do šiestich. Až keď je sporangiofór úplne rozvinutý, vznikajú sporangiá, ktoré majú tvar citróna. Na špičke jednej vetvy, zvanej sterigma, rastie jediné sporangium. V sporangiu sa tvoria zoospóry. Sporangie sú rozširované vetrom a dažďom a slúžia ako prostriedok šírenia sekundárnej infekcie patogéna (peronospóry). Nepohlavné sporangium v teplom a vlhkom počasí uvoľní štyri až osem zoospór.

Zoospóry majú dva bičíky, pomocou ktorých sa pohybujú. Zoospóry vypustené zo zoosporangia  plávajú vo voľnej vode na povrchu viniča. Keď sa dostanú do blízkosti stómie, encystujú. Potom zoospóry klíčia a prenikajú stómou pomocou rozmnožovacej (zárodočnej) trubice. Následne táto zárodočná trubica napučí do infekčného vezikula. Primárna hyfa vychádzajúca z infekčnej vezikuly sa rýchlo rozvíja v haustórium. Po inkubačnej perióde, trvajúcej niekoľko dní (niekedy až 4 dni), sa cez stomatu (prieduch v liste) objaví sporangiofór a tvoria sa sporangie a vznikajú ďalšie sekundárne infekcie. Pri nepriaznivých podmienkach vyklíči len to vlákno, ktoré znovu vrastie do bunky v pletivách listov viniča.

Podmienky infekcie:
Keď sú zoospóry rozptýlené v hostiteľskom pletive viniča, dochádza k infekcii za predpokladu, že vlhkosť listov je minimálne 45 stupňo–hodín („stupeň hodina“ je súčet teplôt v stupňoch 0C, kým výsledok nie je minimálne 45 0C). Tvorba sporangiofórov a sporangií si vyžaduje 95-100 % relatívnu vlhkosť a najmenej 4 hodiny tmy pri teplotách vyšších ako 13 0C. Inkubačná doba, čiže doba od vzniku infekcie po objavenie sa nových symptómov, sa pohybuje od 5 do 21 dní v závislosti od teploty. Inkubačná doba je najkratšia pri priemerných teplotách od 20 do 25 0C a to 5 dní. Pri priemerných teplotách 12 0C, alebo menej, je inkubačná doba 14 dní alebo viac.

V prevažnej väčšine vinohradníckych lokalít na Slovensku neboli splnené podmienky primárnej infekcie peronospóry viniča.

  • V lokalitách OrešanyRevúcka Lehota boli splnené podmienky primárnej infekcie 13. 05. 2021.
  • Vo vinohradoch Svätuše boli splnené podmienky primárnej infekcie 01. 05., 13. 05. a 17. 05. 2021.
  • Veľká Tŕňa mala splnené podmienky primárnej infekcie peronospóry v dňoch 01. 05. a 16. 05.2021.
  • V lokalitách Zemianske Sady, Šintava, Orešany, Suchá nad Parnou, Brestovany, Vištuk boli splnené podmienky primárnej infekcie dňa 18. 05. 2021.

Ak nebolo v týchto lokalitách realizované ošetrenie proti peronospóre, je potrebné postrek urobiť čo najskôr, po zlepšení počasia.

Na základe mnohých výskumov sa zistilo, že ak sa fungicídne prípravky aplikujú tesne na začiatku vzniku optimálnych podmienok pre klíčenie oospór, ošetrenie v tomto termíne sa považuje ako účinná metóda ochrany viniča pred peronospórou.

Prognózu postrekovania je možné určiť aj na základe metodiky SHMÚ podľa Šteberly, ktorá je popísaná na stránke: www.amet.cz. Kumulatívny úhrn zrážok udáva aj meteorologická stanica VinLink, stránka: https://app.vinlink.eu/.

Po ukončení dažďov a zlepšenia počasia teplôt môžeme očakávať vznik primárnych infekcií aj na ďalších vinohradníckych lokalitách.

Poznámka:
Popis choroby, jej šírenie, nie je ukončené – pokračovať bude v budúcej signalizácii. Je tu popísaná len časť životného cyklu huby – nepohlavný cyklus.
Pohlavný cyklus šírenia peronospóry bude v ďalšom odporúčaní.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Je nevyhnutné realizovať ošetrenie na lokalitách, na ktorých boli splnené podmienky primárnej infekcie.

  1. Imunofol 0,2 % (2,0 l/ha) +  CuproTonic 0,2 %  (2,0 l/ha)  –  ekologická ochrana
  2. Profidol-PK 0,2 % (2,0 l/ha) +  CuproTonic 0,1 %  (1,0 l/ha)  –  integrovaná ochrana

Po zlepšení počasia (bez zrážok) budú vhodné podmienky pre šírenie primárnej, a na mnohých miestach aj sekundárnej, infekcie peronospóry

PLESEŇ SIVÁ – BOTRYTÍDA

Botrytis cinerea (Pers.)

Ochranu viniča proti plesni sivej a bielej hnilobe viniča spravidla začíname realizovať s ochranou proti múčnatke a peronospóre viniča vo fenofáze, keď sú bobule veľkosti hrachu, resp. pred uzatváraním strapcov, aby sa postrek dostal ku strapine. Závisí to od priebehu počasia a optimálnych podmienok pre šírenie infekcie.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Ošetrenie proti plesni sivej v tomto období nie je potrebné realizovať.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
1. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 23. 5. 2021 (.pdf)