Posted on

1. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 12. 5. 2022

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza viniča je rast letorastov . Na letorastoch sa rozvinulo prvých 4-6 listov (letorasty dosahujú dĺžku 5-10 cm) v závislosti od odrody a lokality (BBCH). Mesiac apríl 2022 bol na Slovensku, v porovnaní s normálom rokov 2019-2020, teplotne podnormálny (studený) až silne podnormálny (veľmi studený) v závislosti od lokality.
S nástupom mája 2022 prišlo aj teplejšie  počasie s prínosom zrážok a v mnohých regiónoch s výskytom búrok. S tým súvisí aj ošetrovanie viniča proti múčnatke a to v suchých oblastiach, kde boli zrážky do 10 mm. Tvorba spór múčnatky je podporovaná vyššou vlhkosťou vzduchu, ale rozptýlenie spór sa urýchľuje pri nízkej vlhkosti vzduchu. V lokalitách, v ktorých prevládali búrky s vyšším obsahom zrážok nad 10 mm a teplotami nad 11 °C, sa urýchlil vývoj vegetácie (prírastky letorastov 15 mm), preto je dôležité v týchto vinohradníckych lokalitách  preventívne ošetrenie proti peronospóre viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Múčnatka – tak, ako aj iné huby – sa rozmnožuje pohlavne i nepohlavne. Pohlavné štádium produkuje plodnice, pomocou ktorých huba prezimuje v tzv. kleistotéciách. (V súčasnosti sú kleistotéciá v mnohej literatúre nazývané aj ako chasmothecia.) Kleistotéciá majú dôležitú úlohu pre prezimovanie múčnatky. Múčnatka môže infikovať svojho hostiteľa (vinič) bez prítomnosti voľnej vody. Voľná voda z dažďov je pre múčnatku nežiadúca, môže usmrtiť spóry, ktoré spôsobujú múčnatku.

Treba poznamenať, že tvorba spór múčnatky je podporovaná vysokou vlhkosťou vzduchu, ale rozptýlenie spór sa urýchľuje pri nízkej vlhkosti vzduchu. Veľmi silné infekcie na viniči zvyčajne vznikajú, keď je vlhkosť vzduchu v noci vysoká a cez deň nízka. Optimálna teplota pre múčnatku je 20 – 25 °C. Nepohlavné rozmnožovanie múčnatky je spojené s produkciou konídií, ktoré rýchlo rozširujú chorobu vo vinohradoch.

V súčasnosti je počasie na rôznych lokalitách rozdielne. V niektorých vinohradníckych lokalitách sú zaznamenané búrky, intenzívne dažde, ktoré vznik múčnatky inhibujú (potláčajú). Je ale veľa lokalít s podmienkami vhodnými na šírenie infekcie, t. j. teplé suché počasie s primeranou vlhkosťou, ktoré spôsobuje závažnejšie ochorenie viniča. V týchto lokalitách trvá nebezpečenstvo rýchleho šírenia infekcie múčnatky. Stačí orosenie dažďom do 1,0 mm a infekcia pokračuje.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINOHRADU PROTI MÚČNATKE VINIČA:

  1. ThiovitJet 0,6 % (6,0 l/ha) + BorOil 0,2 % (2 l/ha)


    alebo

  2. Kumulus WG 0,6 % (6,0 l/ha)  + BorOil 0,2 % (2,0 l/ha)

Pri aplikácii týchto postrekov nie je potrebné pridávať zmáčadlo.

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

V súčasnosti pretrvávajú vyššie teploty, v niektorých lokalitách s nízkymi zrážkami od 1 mm do 2 mm, čím nie sú splnené požiadavky na vlhkosť pôdy a na šírenie infekcie peronospóry viniča.
V iných vinohradníckych lokalitách sa vyskytujú búrky  s vyššími zrážkami a s vysokou relatívnou vlhkosťou 95 – 100 % a letorasty veľmi rýchlo rastú, dosahujú viac ako 10 cm. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 – 40 mm. Niekoľko dní po lejakoch, v lokalitách s vyššími teplotami, vzniknú vhodné podmienky pre šírenie infekcie peronospóry viniča. Ku klíčeniu oospór je potrebná teplota nad 11 °C a zrážky za 1 deň nad 10 mm.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE PROTI PERONOSPÓRE VINIČA:

  1. CuproTonic 0,4 %  (4,0 l/ha)

    alebo

  2. Bioka SÍRAN MEĎNATÝ 0,15 % (1,5 kg/ha) + PowerOf-K 0,15 % (1,5 l/ha) (Burgundská zmes)

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
1. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 12. 5. 2022 (.pdf)