Posted on

2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 14. 6. 2021

SITUÁCIA

Máj 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podnormálny, v západnej polovici územia prevažne až silne podnormálny.
Z hľadiska mesačného úhrnu atmosférických zrážok bol máj prevažne nadnormálny, v niektorých regiónoch západného a stredného Slovenska až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Výnimkou bol len krajný východ a južná časť stredného Slovenska, kde bol máj zrážkovo normálny. Zrážky sa vyskytovali na území Slovenska takmer každý deň, s výnimkou obdobia od 8.5. do 11.5.2021. Najviac ich spadlo v priebehu druhej májovej dekády (12.5. – 19.5.2021).
Koncom mája (30.5. – 31.5.2021) vystúpili teploty na 18 °C až 19 °C a postupne v júni (1.6. – 12.6. 2021) sa zvyšovali od 21 °C do 28 °C. Teplé počasie uplynulého týždňa, ktoré bolo prerušované len lokálnymi búrkami, urýchlilo vývoj vegetácie.
Vinič je v súčasnosti vo fenologickej fáze vývoja kvetenstva okolo BBCH 53-57. V oblastiach so suchým rázom počasia s vysokými teplotami sa očakáva múčnatka.
Napriek veľmi daždivému počasiu v máji ešte na mnohých lokalitách nie sú splnené podmienky sekundárnej infekcie pre peronospóru viniča. Na lokalitách, kde denný úhrn zrážok bol nad 30 mm za 24 hodín, boli splnené podmienky infekcie pre peronospóru. Napr. na strednom Slovensku spadlo viac ako 50 mm dažďa za 24 hodín.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Po májových dažďoch, s nasledujúcimi vysokým teplotami v mesiaci jún, boli v mnohých lokalitách splnené podmienky pre vznik a šírenie primárnej infekcie múčnatky.

K splneniu predpokladov pre múčnatku došlo v 21. a 22. týždni v Bojničkách, v okrese Hlohovec, a v 23. týždni v Michalovciach,  v Košickom kraji.

Po primárnej infekcii po šiestich až ôsmich dňoch po produkcii konídií vzniká sekundárna infekcia. V súčasnosti suchý ráz počasia so vzdušnou vlhkosťou vytvára veľmi vhodné podmienky pre šírenie sekundárnej infekcie.

Z toho dôvodu je potrebné čo najskôr aplikovať postrek proti múčnatke v týždni od 14.6. – 20.6.2021. Ak ste aplikovali ošetrenie v týždni od 7.06 do 13.6.2021, ďalší postrek môžete vynechať. V prípade silnejších zrážok sa infekcia múčnatky spomalí. Aj napriek tomu je nevyhnutné urobiť postrek tesne pred kvetom a po kvete. Ak nestihnete z nejakého dôvodu postrek pred kvetom, môžete urobiť ošetrenie ekologickými prípravkami aj počas kvitnutia.

V predpovedi počasia od 14.6.2021 až do 21.6.2021 (24. týždeň) je predpoklad vysokých teplôt od 21 °C do 31 °C, s objemom zrážok za celé obdobie od 2,0 do 8,0 mm. Je predpoklad pre šírenie infekcie múčnatky, hlavne v lokalitách, v ktorých je už primárna infekcia choroby.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

Napriek daždivému máju a zvýšeným teplotám koncom mája neboli na mnohých lokalitách splnené predpoklady pre ošetrenie viniča proti peronospóre. Ochrana proti peronospóre bola potrebná len v lokalitách s vyšším úhrnom zrážok (nad 30 mm za 24 hodín).

Napríklad na Strednom Slovensku spadlo aj viac ako 50 mm za 24 hodín. Najviac to bolo v Banskej Bystrici, kde denný úhrn zrážok dosiahol 65,8 mm (ide súčasne o najvyššiu hodnotu denného úhrnu zrážok v máji).

Napr. na Západnom Slovensku, v Kuchyni, boli splnené podmienky pre sekundárnu infekciu, z toho dôvodu je potrebné v tejto lokalite ošetrenie, nakoľko hrozí rýchle šírenie choroby. 

Splnenie predpokladov pre peronospóru v 23. týždni (7.-13.6.2021):

 • Splnenie predpokladov pre peronospóru bolo v 23. týždni v Košickom kraji v týchto lokalitách: Zatín, okres Trebišov; Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie; Haniska, okres Košice-okolie; Košická Nová Ves, okres Košice III; Michalovce, okres Michalovce; Orechová, okres Sobrance.
 • Splnené podmienky pre infekciu peronospóry boli od 7.6. do 13.6.2021 aj v Prešovskom kraji v lokalitách: Humenné, okres Humenné; v Kamenici nad Cirochou, Okres Humenné; a v Čaklove, okres Vranov nad Topľou.
 • V Banskobystrickom kraji v lokalite: Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica; Revúcka Lehota, Okres Revúca (splnené podmienky 9., 10. a 11.06.2021).
 • Bratislavskom kraji predpoklad splnenia podmienok pre vznik peronospóry bol v 23. týždni v týchto lokalitách: Jakubov, okres Malacky, Bratislava – Koliba, okres Bratislava; Svätý Jur, okres Pezinok.
 • V Nitrianskom kraji v 23. týždni v lokalitách: Úľany nad Žitavou, okres Nové Zámky; Hurbanovo, okres Komárno; Kuraľany, okres Levice; Nové Zámky, okres Nové Zámky; Veľké Janíkovce, okres Nitra; Podhájska, okres Nové Zámky; Žihárec, okres Šaľa a Želiezovce, okres Levice.
 • Trnavskom kraji v lokalitách: Piešťany, okres Piešťany; Matúškovo, okres Galanta; Veľký Meder, okres Dunajská Streda.
 • Žilinskom kraji v 23. týždni: Lietavská Lúčka, okres Žilina.
 • Trenčianskom kraji: Prievidza, okres Prievidza.

Dňa 12.6.2021 sa vyskytovali zrážky v mnohých lokalitách na Slovensku. Dôsledkom týchto zrážok boli splnené podmienky primárnej infekcie peronospóry:

 • Banskobystrickom kraji vo Veľkom Krtíši, okres Veľký Krtíš, a
 • Nitrianskom kraji v lokalitách: Golianovo, okres Nitra; Čermany, okres Topoľčany; Jasová, okres Nové Zámky; a Rybník, okres Levice.

Produkcia sporangioforov a sporangií si vyžaduje 95% až 100%-nú vlhkosť a najmenej 4 hodiny tmy pri teplotách vyšších ako 13 °C. Tým sú splnené podmienky primárnej infekcie po daždi 12.6.2021 v spomínaných lokalitách. Cyklus nepohlavného rozmnožovania môže prebiehať niekoľkokrát počas vegetačného obdobia. Vo všetkých hore spomínaných lokalitách je nevyhnutné ošetrenie proti peronospóre aj napriek tomu, že objem zrážok bude do 21.06.2021 nízky. Vinič pred kvetom a po odkvete je vo veľmi citlivom štádiu, preto ošetrenie v týchto štádiách je potrebné realizovať.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Je nevyhnutné realizovať ošetrenie na lokalitách, na ktorých boli splnené podmienky primárnej infekcie.

 1. Imunofol* 0,2 % (2,0 l/ha) + CuproTonic 0,2 %  (2,0 l/ha)  –  ekologická ochrana
 2. Profidol-PK 0,2 % (2,0 l/ha) + CuproTonic 0,1 %  (1,0 l/ha)  –  integrovaná ochrana

 *Imunofol sa dá zameniť za Chitopron 5 % – 0,3 % (3,0 l/ha)

Odporúčaný postrek aplikovaný počas kvitnutia (dlhé obdobie kvitnutia alebo daždivé počasie):

 1. Chitopron 5 % – 0,4% (4,0 l/ha)  + CuproTonic 0,1 %  (1,0 l/ha)  – neovplyvňuje kvitnutie

 Odporúčané ošetrenie kombinované  MÚČNATKA + PERONOSPÓRA:

 1. Folicit 0,2 % (2 l/ha)  +  BiokaURTICA 0,3 % (3 l/ha)  + Imunofol* 0,2 % (2,0 l/ha) CuproTonic 0,2 % (2,0 l/ha)  –  ekologická ochrana
 2. Folicit 0,2 % (2 l/ha) + BiokaURTICA 0,3 % (3 l/ha) + BorOil 0,1% (1 l/ha)  +  Profidol-PK 0,2 % (2,0 l/ha)  + CuproTonic 0,1 %  (1,0 l/ha)  integrovaná ochrana

*Imunofol sa dá zameniť za Chitopron 5 % – 0,3 % (3,0 l/ha)

PLESEŇ SIVÁ – BOTRYTÍDA

Botrytis cinerea (Pers.)

Ochranu viniča proti plesni sivej a bielej hnilobe viniča spravidla začíname realizovať vo fenofáze, keď sú bobule veľkosti hrachu, resp. pred uzatváraním strapcov, aby sa postrek dostal ku strapine. Závisí to od priebehu počasia a optimálnych podmienok pre šírenie infekcie.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Ošetrenie proti plesni sivej v tomto období nie je potrebné realizovať.

PODLOM

V tomto mesiaci po nástupe teplého počasia sa výrazne urýchlil rast letorastov. Je dôležité, a potrebné, podlom realizovať a ukončiť čo najskôr! Je čas vinič zbaviť zbytočnej hmoty. V tejto  fenologickej fáze už ľahko rozpoznáte letorasty, ktoré nemajú žiadne strapce hrozna, sú nerodiace; ďalej odstráňte nepotrebné výhony a letorasty, ktoré zahusťujú ker viniča. Podlomom, čiže odstránením týchto letorastov ker presvetlíte a súčasne aj podporíte ponechané letorasty v ich vývoji.
Po podlome viniča je potrebné realizovať zastrkovanie a vyväzovanie letorastov. Týmto usmerníte ich rast, aby nebránili prejazdu mechanizácie, alebo pri ošetrovaní viniča. Pri strednom vedení zastrkujete letorasty medzi dvojdrôtie a podľa potreby ich vyväzujte. V priebehu vegetácie sa zastrkovanie realizuje zvyčajne podľa potreby, minimálne dva až trikrát.
Súčasne so zastrkovaním a vyväzovaním letorastov je potrebné odstrániť aj zálistky viniča. Čím sú zálistky menšieho vzrastu, tým sa ľahšie vylamujú a zanechávajú menšie rany v pletivách viniča. Ak sú zálistky veľmi veľké, tieto odstraňujte zostrihávaním za druhým, resp. tretím listom.  Pri vedeniach viniča tvaru záves letorasty nemusíte zastrkávať a vyväzovať, pretože po nasadení úrody sa postupne ohýbajú pod hmotnosťou strapcov. Zálistky pri týchto vedeniach je vhodné odstrániť len v dolnej polovici, aby sa prevzdušnilo okolie vývinu strapcov a nedochádzalo k zahusteniu.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 14. 6. 2021 (.pdf)