Posted on

2. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 2.6.2020

SITUÁCIA

V súčasnom období sa vinohrad nachádza pred začiatkom kvitnutia (BBCH 57). V tomto období treba realizovať ošetrenie pred kvitnutím .

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

Aktuálne nie sú hlásené ani pozorované výskyty tejto choroby, ale v minulom týždni sa vyskytli zrážky, ktoré spĺňajú podmienky primárnej infekcie pre vznik a šírenie choroby. V oblastiach s vyššími zrážkovými úhrnmi môžeme v neošetrených vinohradoch predpokladať a očakávať výskyt olejových škvŕn peronospóry na listoch viniča.

V nasledujúcich dňoch sú predpovedané ďalšie možné zrážky. Vzhľadom na priebeh počasia v minulých týždňoch a blížiacu sa veľmi citlivú fenologickú fázu viniča – kvitnutie, je predpoklad ohrozenia súkvetí viniča napadnutím peronospórou, preto je nevyhnutné vinohrady ošetriť ešte pred kvitnutím.

Odporúčané ošetrenie:

Imunofol – 0,2 %   +   CuproTonic – 0,2 %  

alebo  

Profidol-PK – 0,2 %   +   CuproTonic – 0,2 %

 

V prípade dlhého kvitnutia a daždivého počasia vo fenofáze kvitnutia BBCH 60-69 je možné proti peronospóre a čiernej  hnilobe aplikovať:

Chitopron 5% – 0,3 %   +   CuproTonic – 0,2 %

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

Teplé obdobie, ktoré bolo prerušené ochladením a zrážkami, vytvára veľmi vhodné podmienky na vznik a šírenie múčnatky viniča.

Ku koncu obdobia sú opäť hlásené vyššie teploty a možnosť menších zrážok. Vývojová fenofáza kvitnutia je veľmi citlivá na napadnutie múčnatkou, ale viditeľné príznaky nastupujú až s odstupom 1-3 týždňov. Preto môžeme očakávať, že v niektorých lokalitách bude zvýšené riziko infekcie.

Ošetrenie pred kvitnutím BBCH 57 je z hľadiska primárnej infekcie múčnatky nevyhnutné. Treba realizovať ošetrenie viniča hlavne vo vinohradoch, kde sa múčnatka vyskytuje každoročne. Dôležité je aj ošetrenie citlivých odrôd viniča (Frankovka, Chardonnay, Portugalské Modré a iné) v lokalitách, kde môžeme predpokladať silnejší výskyt choroby.

Odporúčané ošetrenie:

Folicit – 0,4 %

Kombinované ošetrenie proti PERONOSPÓRE a MÚČNATKE VINIČA:

Imunofol – 0,2 %   +   CuproTonic – 0,2 %    +   Folicit – 0,4 %

alebo

Profidol-PK – 0,2 %   +   CuproTonic – 0,2 %   +   Folicit – 0,4 %

AGROTECHNIKA

V tomto období už neodporúčame uvoľňovať dusík pre rastliny – to znamená nekypriť medziradie s čiernym úhorom.  Je vhodnejšie realizovať  len operácie,  ktoré neprevzdušňujú pôdu a nepodporujú mineralizáciu dusíka.

Veľmi dôležité je doplniť chýbajúce živiny, a to pomocou bakteriálneho hnojiva NovaFerm® DUAL – 2%, ktoré môžeme primiešať do všetkých hore spomínaných postrekov.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 2. 6. 2020 (.pdf)