Posted on

3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 20. 6. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad na konci kvitnutia, väčšina odrôd je už odkvitnutých a na niektorých lokalitách sú bobule vo fenologickej fáze – veľkosti brokov.

Po dokvitnutí vinohradov je nevyhnutné ošetrenie mladých bobúľ, ktoré po odpadnutí kvetovej čiapočky nie sú chránené prípravkami proti patogénom viniča.
V súčasnosti sa sporadicky vyskytujú príznaky peronospóry v podobe olejových škvŕn na listoch a ojedinele aj múčnatka.  Nebezpečenstvo peronospóry na strapcoch je v lokalitách s vyšším úhrnom zrážok  a s výskytom vlhkého – hmlistého počasia.

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

V súčasnosti pretrvávajú optimálne podmienky pre rozvoj a šírenie patogéna. Na väčšine porastov sa zatiaľ mycélium múčnatky nevyskytuje. Napadnutie listov je na niektorých tradične problémových lokalitách a citlivých odrodách.

V prípade, že prišlo k zmytiu predošlého postreku prívalovými zrážkami (prívaly nad 20 mm), je potrebné postrek opakovať. 
Na konci kvitnutia je potrebné realizovať ošetrenie proti múčnatke.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

  1. Po odkvitnutí (slabší tlak múčnatky):
    PowerOf-K 0,8-1,0 %   +   FerrumOil 0,2 %

     

  2. Po odkvitnutí (silný tlak múčnatky):
    PowerOf-K 0,7 %   +   Folicit 0,3 %   +   FerrumOil 0,2 %

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

V oblastiach s vyšším obsahom zrážok sa objavujú na listoch olejové škvrny peronospóry. Takmer vo všetkých vinohradníckych oblastiach sú splnené podmienky primárnej infekcie.
Preto nepodceňujte ošetrenie proti peronospóre viniča aj na miestach, kde vzniká ovlhčenie listov viniča z rannej rosy. Vzhľadom k vysokým nočným teplotám je aj toto ovlhčenie z rosy dostačujúce pre vznik ďalších významných infekcií. Rizikové sú hlavne lokality s viditeľným výskytom peronospóry už aj na strapcoch.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Imunofol 0,2 %   +   CuproTonic 0,2 % 

alebo  

Profidol-PK 0,2 %   +   CuproTonic 0,2 %

 

KOMBINOVANÉ OŠETRENIE proti PERONOSPÓRE a MÚČNATKE:

Imunofol  0,3 %   +   CuproTonic  0,2 %   +   Folicit  0,4 %

alebo

Profidol-PK  0,2 %   +   CuproTonic  0,2 %   +   PowerOf-K  1,0 %   +   FerrumOil  0,2 %

Folicitkontaktný a kuratívny (liečivý) účinok proti múčnatke viniča. Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,4 % až 0,5 % a kuratívne v koncentrácii 0,8 % (len sólo aplikácia).

ĽADOVEC

V prípade poškodenia viniča ľadovcom: 

Aquasilikat  0,3 % (zaceľuje rany po ľadovci)

VÝŽIVA

DIAGNOSTIKA VÝŽIVY

V tomto týždni je vhodný termín prvého odberu listových vzoriek na listovú analýzu živín. Odoberá sa list oproti prvému strapcu na letoraste bez stopiek. Následne, čo najrýchlejšie, je potrebné dopraviť  vzorky do akreditovaného laboratória na rozbor.

V súčasnom období nastáva veľmi rýchle predlžovanie letorastov, ktoré súvisí s intenzitou rastu zelenej hmoty, a preto na mnohých vinohradoch sú často viditeľné príznaky z nedostatku výživy.

Pre listovú doplnkovú výživu sa môže používať napr.:
NovaFerm® DUAL 2,0 % stimulátor, podpora zdravotného stavu a vývoj strapcov.

CHLORÓZA

Na porastoch so začínajúcim prejavom vrcholovej chlorózy odporúčame realizovať ošetrenie prípravkom FerrumOil 0,2 %  v dvoch opakovaniach, interval 10 -14 dní, podľa intenzity chloróz.
Výživu pridávajte do tank mixu ako poslednú. Predtým vyskúšajte miešanie v malom.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 20. 6. 2020 (.pdf)