Posted on

3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 9. 7. 2021

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza vinohradov je po kvitnutí – rast bobúľ (bobule veľkosti brokov až hrášku) v závislosti od odrody a lokality (BBCH 73-75).
S nástupom leta 2021 prišlo aj teplé počasie. Zatiaľ, čo teploty v máji boli pod normálom, v júni vo väčšine dní od začiatku júna bola priemerná denná teplota vzduchu vyššia, ako dlhodobý priemer rokov 1981 – 2010. V júni nastalo citeľné oteplenie, bolo pomerne sucho, pretože zrážky, ktoré v prvých dňoch júna spadli (a bolo ich málo) nedokázali vykompenzovať vysoký výpar v tomto období.
Až v druhej polovici júna, na základe teplého počasia, nízkych zrážok a vyššej nočnej vlhkosti vzduchu, na vybraných lokalitách Slovenska, v 24. týždni, t. j. od 14.06. do 20.6.2021, došlo k splneniu predpokladov pre vznik múčnatky viniča. Tento predpoklad sa potvrdil v 25. a 26. týždni.
Mesiac jún sa prejavil extrémnym horúcim počasím, vysokými hodnotami teploty vzduchu, a v niektorých oblastiach dokonca výskytom tropických dní. Z dôvodu tropických, dlhotrvajúcich dní s vysokou teplotou, sa predpoklad šírenia peronospóry zastavil, ale od 08.07.2021 meteorológovia hlásia na mnohých miestach búrky, v dôsledku ktorých sa môžu obnoviť infekcie peronospóry viniča.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Niekoľko slov k múčnatke:
Do roku 2000 sa používal latinský názov Uncinula necator (Schw.) Burr; resp. Oidium tuckeri (Berk.) a pod. Začiatkom roka 2000 bola určená sekvencia Deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) múčnatky viniča. Sekvencia múčnatky využíva vedecké metódy na určenie primárnej štruktúry múčnatky, ale aj iných húb. Preto niekedy v časopisoch môžete vidieť súčasný, aj starý názov pre múčnatku (v názve nášho odporúčania používame aj staré názvy). Taxonómia (klasifikácia, resp. zaradenie, rozdeľovanie) múčnatky bola vedecky prepracovaná a založená na nových údajoch o DNA.
Múčnatka, tak, ako aj iné huby, sa rozmnožuje pohlavne i nepohlavne. Pohlavné štádium produkuje plodnice, pomocou ktorých huba prezimuje v tzv. klestothéciách (pozri 1. Odporúčanie).  V súčasnosti sú klestothéciá v mnohej literatúre nazývané aj ako chasmothecia. Klestothéciá majú dôležitú úlohu pre prezimovanie múčnatky. Spôsobujú primárne infekcie. Ako sme spomínali v predchádzajúcom odporúčaní, múčnatka môže infikovať svojho hostiteľa (vinič) bez prítomnosti voľnej vody. Voľná voda z dažďov je pre múčnatku nežiadúca, môže usmrtiť spóry, ktoré spôsobujú múčnatku. Treba poznamenať, že tvorba spór múčnatky je podporovaná vysokou vlhkosťou, ale rozptýlenie spór sa urýchľuje pri nízkej vlhkosti vzduchu. Veľmi silné infekcie na viniči zvyčajne vznikajú, keď je vlhkosť vzduchu v noci vysoká a cez deň nízka. Optimálna teplota pre múčnatku je 20 -25 0C. Výtrusy z nepohlavného rozmnožovania sú spojené s produkciou konídií, ktoré rýchlo rozširujú chorobu vo vinohradoch.
V súčasnosti je počasie na rôznych lokalitách rozdielne. V niektorých vinohradníckych lokalitách sú zaznamenané búrky, intenzívne dažde, ktoré vznik múčnatky inhibujú. Je ale veľa lokalít s podmienkami vhodnými na šírenie infekcie, t. j. teplé suché počasie s primeranou vlhkosťou, spôsobuje závažnejšie ochorenie viniča. V týchto lokalitách trvá nebezpečenstvo rýchleho šírenia infekcie múčnatky. Stačí orosenie dažďom do 1,0 mm a infekcia pokračuje. Nakoľko sa jedná o najcitlivejšiu fázu viniča (bobule veľkosti brokov až hrášku) je nevyhnutné aplikovať ošetrenie proti múčnatke viniča.

Splnené podmienky pre vznik a šírenie infekcie múčnatky v jednotlivých lokalitách sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka - Dátum splnenia podmienok vzniku múčnatky, podľa krajov, okresov a obcí.

Poznámka :
Signalizácia chorôb viniča na základe meteorologických údajov z meteostanice:  Amet, VinLink a ÚKSÚP.

Dátum splnenia podmienok vzniku infekcie múčnatky (pozri v tabuľke) – je to interval, v ktorom je potrebné realizovať ošetrenie viniča proti múčnatke.
Ak bol termín ošetrenia vynechaný, je nevyhnutné ošetrenie realizovať v nasledujúcom týždni.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

  • PowerOf-K 0,8 – 1,0 % (8,0 – 10,0 l/ha)  +  FerrumOil 0,2 % (2,0 l/ha) preventívny postrek
  • PowerOf-K 0,7 % (7,0 l/ha)  +  BiokaURTICA  0,3 % (3,0 l/ha)  +  FerrumOil  0,15 % (1,5 l/ha)kuratívny postrek (liečebný postrek)

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

V súčasnosti pretrvávajú vysoké teploty, v niektorých lokalitách s nízkymi zrážkami od 1 mm do 2 mm, čím nie je splnená požiadavka na vlhkosť pôdy a na šírenie infekcie peronospóry viniča.

V prípade nasledujúcich dní s vyššími zrážkami a s relatívnou vlhkosťou vzduchu 95 – 100 %, môže na niektorých lokalitách dochádzať k infekcii za predpokladu, že vlhkosť listov je minimálne 45 stupňo-hodín („stupeň hodina“ je súčet teplôt v stupňoch °C, kým výsledok nie je minimálne 45 °C).

Pri nepriaznivých klimatických podmienkach, ak už patogén vytvoril haustórium v pletivách viniča, huba vyklíči len vo vlákno, ktoré znovu vrastie do bunky pletív viniča. Haustórium je orgán, cez ktorý patogén získava výživu z viniča.

V tomto týždni sú hlásené intenzívne búrky. S búrkami majú byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20-40 mm. Niekoľko dní po lejakoch vzniknú vhodné podmienky pre šírenie infekcie  peronospóry viniča.

Postrek je vhodné aplikovať preventívne hlavne v oblastiach, v ktorých bola začiatkom júna predpokladaná pravdepodobnosť infekcie viniča a tiež v lokalitách so splnenými podmienkami infekcie (pozri 2. Odporúčanie). 

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

  1. Imunofol 0,2 %  (2,0 l/ha) CuproTonic  0,2 %  (2,0 l/ha)  –  ekologická ochrana
  2. Profidol-PK 0,2% (2,0 l/ha) CuproTonic  0,1 %  (1,0 l/ha)  –  integrovaná ochrana

Odporúčané ošetrenie kombinované  MÚČNATKA + PERONOSPÓRA + BOTRYTÍDA:

  1. PowerOf-K  0,7 %  (7,0 l/ha) BiokaURTICA  0,3 %  (3,0 l/ha)  +  FerrumOil  0,1 %  (1,0 l/ha) CuproTonic  0,4 %  (4,0 l/ha)  –  ekologická ochrana
  2. PowerOf-K  0,7 %  (7,0 l/ha)  +  BiokaURTICA  0,3 %  (3,0 l/ha)  +  FerrumOil  0,1 %  (1,0 l/ha)  +
    Profidol-PK
      0,2 %  (2,0 l/ha)  CuproTonic  0,1 %  (1,0 l/ha)  –  integrovaná ochrana

PLESEŇ SIVÁ – BOTRYTÍDA

Botrytis cinerea (Pers.)

Ochranu viniča proti plesni sivej a bielej hnilobe viniča spravidla začíname realizovať s ochranou proti múčnatke a peronospóre viniča vo fenofáze, keď sú bobule veľkosti hrachu, resp. pred uzatváraním strapcov, aby sa postrek dostal ku strapine, a to hlavne s produktom PowerOf-K. Závisí to od priebehu počasia a optimálnych podmienok pre šírenie infekcie.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Odporúčané ošetrenie je v predchádzajúcom texte.

SNÍMANIE VRCHOLOV LETORASTOV

V súčasnom období je intenzívny rast letorastov. V niektorých lokalitách je ich dĺžka viac, ako 80-100 cm nad posledným vodiacim dvojdrôtom. V týchto vinohradoch je potrebné ich skrátenie na 30 cm nad drôtenkou. Je to aj z toho dôvodu, že pri vetre sa vysoké letorasty nad drôtenkou vylamujú.
Letorasty usmerňujú prietok asimilátov do hrozna a zásobných orgánov viniča. Dôležité je zvoliť správny termín snímania.
Nie je vhodné skracovanie letorastov veľmi skoro, nakoľko začnú rásť zálistky a funkciu letorastov preberajú zálistky. Tak, ako aj pri reze viniča, tak isto aj pri snímaní vytvárame podmienky na tvorbu úrody v budúcom roku. Optimálna dĺžka letorastu je 1,2 až 1,5 metra. Vrcholy letorastov sa odporúča skrátiť 25 až 30 centimetrov nad drôtenkou.

Poznámka:

Neodporúčame v tomto období v čase vysokých teplôt odlistenie zóny strapcov viniča.

Význam listov pre kvalitný vývoj viniča

Smer pohybu asimilátov vo viniči sa v priebehu vegetácie mení:
Na jar, po pučaní listov, prúd asimilátov smeruje akropetálne. Akropetálny transport asimilátov je transport v smere od bázy k vrcholu.
Po kvitnutí, na začiatku tvorby bobúľ, až po úplné dozretie strapcov, je prúdenie smerom dole, čiže bazipetálne, t. j. smerom do bazálnej časti a do strapcov. Bazipetálny transport je transport v smere od vrcholu k báze.

Pohyb asimilátov v letoraste sa premiestňuje na viničovom kre vždy vyššie:
Listy v spodnej tretine letorastu majú najvyššiu intenzitu fotosyntézy do fenofázy kvitnutia, po odkvitnutí intenzita ich asimilácie postupne klesá.
Vo fenofáze kvitnutia až zamäkania bobúľ, najvyššiu fotosyntetickú aktivitu majú listy v strednej časti letorastu. Po zamäkaní bobúľ najväčší význam z hľadiska kvalitného dozrievania strapcov a tvorby zásobných látok majú najmä listy z vrchnej časti letorastu, spolu so zálistkovými listami.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
3. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 9. 7. 2021 (.pdf)