Posted on

4. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 8. 7. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad po odkvitnutí a väčšina odrôd má bobule vo fenologickej fáze – veľkosti brokov až hrášku.

Na viniči sa sporadicky vyskytujú príznaky peronospóry v podobe olejových škvŕn na listoch a taktiež aj múčnatka. Nebezpečenstvo peronospóry na strapcoch je v lokalitách s vyšším úhrnom zrážok a s výskytom vlhkého – hmlistého počasia.

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

V súčasnosti pretrvávajú optimálne podmienky pre rozvoj a šírenie patogéna. Napadnutie listov a strapcov je na niektorých tradične problémových lokalitách a citlivých odrodách. V lokalitách, v ktorých bol postrek v dôsledku prívalových dažďov zmytý (zrážky nad 20 mm), je potrebné postrek vždy zopakovať.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

  1. Slabší tlak múčnatky:
    PowerOf-K 0,8-1,0 %  +  FerrumOil 0,2 %

  2. Silný tlak múčnatky:
    PowerOf-K 0,7 %  +  Folicit 0,3 %  +  FerrumOil 0,2 %

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

V oblastiach s vyšším obsahom zrážok sa objavujú na listoch olejové škvrny peronospóry. Takmer vo všetkých vinohradníckych oblastiach sú splnené podmienky primárnej infekcie.
Mnohí vinohradníci si určite spomínajú na rok 2016, kedy došlo k podceňovaniu primárnej infekcie, čo malo za následok výrazne poškodené zárodky súkvetí a neskôr aj bobule hrozna.
Preto nepodceňujte ošetrenie proti peronospóre viniča aj na miestach, kde vzniká ovlhčenie listov viniča z rannej rosy. Vzhľadom k vysokým nočným teplotám (už nad 100 C) je aj toto ovlhčenie z rosy dostačujúce pre vznik ďalších významných sekundárnych infekcií, ktoré začínajú.

Rizikové sú hlavne lokality s viditeľným sekundárnym výskytom peronospóry už aj na strapcoch. Na základe kumulatívneho úhrnu zrážok sa na týchto lokalitách predpokladá kalamitný výskyt peronospóry viniča, nakoľko sú splnené podmienky infekcie.
V prípade silnej, dlho pretrvávajúcej infekcie je potrebné skrátiť aj interval postrekov.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

Imunofol 0,2 %   +  CuproTonic  0,2 %

alebo

              Profidol-PK 0,2 %   +  CuproTonic  0,2 %

 

KOMBINOVANÉ OŠETRENIE proti PERONOSPÓRE a MÚČNATKE:

Imunofol 0,3 %   +  CuproTonic  0,2 %   +  Folicit  0,4 %

alebo

            Profidol-PK  0,2 %   +  CuproTonic  0,2 %   +  PowerOf-K  1,0 %   +  FerrumOil  0,2 %

BOTRYTÍDA – PLESEŇ SIVÁ (Botrytis cinerea)

Infikuje všetky zelené časti viniča. Napadnutie kvetenstva, strapiny, bobúľ a strapcov môže spôsobiť veľké hospodárske škody. Vinič je infikovaný hubou Botrytis cinerea spravidla po dlhšom období dažďov.
Napadnuté kvety a kvetenstvo sa zafarbujú dohneda a za vlhkého počasia môžu byť prerastené sivým povlakom huby. Napadnutá časť kvetenstva zasychá. Nebezpečie zo skorej infekcie spočíva najmä v tom, že patogén sa usadí na zbytkoch kvetenstva ako fakultatívny nekrotrof. Vo forme vegetatívneho mycélia prečkáva aj horúce letné obdobie, a znova sa aktivuje pred, alebo po uzatvorení strapcov, a v prípade vlhkého počasia infikuje ešte nezrelé bobule. Táto forma sa nazýva ako zhubná hniloba.
V napadnutých bobuliach sa už nesyntetizuje cukor a proces zrenia je prerušený. Napadnuté bobule sa zafarbujú dohneda a na nich vyrastá sivý porast plesne, ktorý neskôr pokrýva celé bobule.
Napadnuté strapce majú nepríjemný zápach. Tieto strapce sa stávajú vhodným substrátom aj pre infekciu druhotnými hubami, ktoré môžu výrazne zhoršiť kvalitu suroviny pre výrobu vín.
U modrých odrôd pleseň sivá rozkladá aj farbivá. Napáda hlavne hrozno po poškodení obaľovačmi, krúpami a inými chorobami.

V súčasnosti je nevyhnutný postrek proti plesni sivej (botrytíde), aby sa v neskoršom období predišlo škodám spôsobeným touto plesňou. Ak sa v niektorých oblastiach pleseň sivá objavila, je potrebné aplikovať postrek priamo do zóny strapcov. V tomto období by žiadny vinohradník nemal podceňovať ošetrenie viniča proti plesni sivej (botrytíde).

Pri uzatváraní strapcov odporúčame ošetrenie vinohradu:

PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil  0,2 %

ĽADOVEC

V prípade poškodenia viniča ľadovcom odporúčame: 

Aquasilikat 0,3 % (zaceľuje rany po ľadovci) a potom prípravky proti botrytíde.

VÝŽIVA

CHLORÓZA

Chloróza patrí k hospodársky fyziologickým ochoreniam viniča:

  • na porastoch bielych odrôd začínajú symptómy s prejavom vrcholovej chlorózy hnednutia listov,
  • u modrých odrôd sa okraje listov sfarbujú do oranžovočervenej farby.

Ochorenie spôsobuje výživa narušená železom. Železo v pôde môže tvoriť komplexy,  ktoré sa zmenia  na formy neprístupné pre vinič, a preto dochádza k poruchám látkovej výmeny a syntézy chlorofylu.
Odporúčame realizovať ošetrenie prípravkom FerrumOil 0,2 % v dvoch opakovaniach, interval 10-14 dní, podľa intenzity chloróz.
Výživu pridávajte do tank-mixu ako poslednú. Predtým vyskúšajte miešanie v malom množstve.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Tieto informácie je možné nájsť aj v sekcii „Na stiahnutie“ ktorá je umiestnená v dolnej časti našej webovej stránky, a v nej príspevky Miešateľnosť produktov a Príprava koncentrácií postrekov.

Na stiahnutie:
Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 8. 7. 2020 (.pdf)