Posted on

4. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 06.07.2022

SITUÁCIA

Aktuálna vývojová fenologická fáza viniča je BBCH 75 – 79 v závislosti od odrody  a lokality.

Bobule dosahujú veľkosť hrášku, strapce začínajú klesať – previsnú (BBCH 75), zatiaľ čo na iných odrodách a lokalitách je začiatok uzatvárania strapcov (BBCH 77) – niektoré bobule sa začínajú navzájom dotýkať. V iných vinohradníckych oblastiach, a u skorých odrôd, je uzatváranie strapcov ukončené (BBCH 79) – čiže väčšina bobúľ sa navzájom dotýka.

Búrky do polovice júna, ktoré boli spojené s prietržou mračien, niekde aj s ľadovcom, a v mnohých lokalitách na Slovensku spôsobili vysoké škody, vystriedali veľmi vysoké horúčavy.
Od 20.06.2022 začínali vysoké teploty, ktoré zo dňa na deň zvyšovali svoju intenzitu. Prúdenie horúceho vzduchu pretrvávalo a v mnohých oblastiach padali teplotné júnové rekordy. V posledný deň júna 2022 meteorológovia namerali nové absolútne júnové maximum teploty vzduchu, a to o hodnote 38,8 °C. Inými slovami (meteorólogov), do 30.06.2022 sa ešte nikdy nestalo, aby na Slovensku namerali počas júna regulárnych 38,8 °C. Taktiež teploty, napr. v Dudinciach, dosahovali až takmer 38 °C.
Po týchto tzv. úmorných horúcich dňoch prišlo začiatkom júla k ochladeniu. V niektorých lokalitách sa vyskytli prehánky a búrky, v iných len zníženie teplôt do normálu. Mnohé meteorologické stanice upozorňujú na stredné až veľmi silné infekcie múčnatky viniča. Po prehánkach až búrkach sa, na niektorých lokalitách, môže objaviť aj listová peronospóra ešte do polovice júla.  Preto je dôležité ošetrenie viniča nielen proti múčnatke, ale aj proti peronospóre.

Meteorológovia predpokladajú v polovici júla 2022 agresívne poveternostné extrémy s vysokými teplotami, ktoré nás údajne čakajú. Či sa tieto ich prognózy splnia nevieme – lepšie keby nie.

MÚČNATKA

Erysiphe necator (Schw.); syn. Uncinula necator (Schw.) Burr); syn. Oidium tuckeri (Berk.)

Na základe údajov z viacerých meteorologických staníc je veľa lokalít s podmienkami vhodnými na šírenie infekcie, t. j. teplé suché počasie s primeranou vlhkosťou, spôsobuje závažnejšie ochorenie viniča. V týchto lokalitách trvá nebezpečenstvo rýchleho šírenia infekcie múčnatky. Dôležité je aplikovať ošetrenie čo najskôr.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINIČA PROTI MÚČNATKE VINIČA:

  • SLABÁ INFEKCIA MÚČNATKY VINIČA (slabý infekčný tlak):
    Folicit 0,4 % (4,0 l/ha)
  • SILNÁ AŽ VEĽMI SILNÁ INFEKCIA MÚČNATKY VINIČA (silný infekčný tlak):
    Folicit 0,4 % (4,0 l/ha)  BiokaURTICA 0,2 % (2,0 l/ha)

PERONOSPÓRA

Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curt.) Berl. & De Toni)

V niektorých vinohradníckych lokalitách sa vyskytovali búrky s vyššími zrážkami 20-40 mm a s vysokou relatívnou vlhkosťou 95-100 %. Niekoľko dní po lejakoch, v lokalitách s vyššími teplotami, vzniknú vhodné podmienky pre šírenie infekcie peronospóry viniča hlavne v lokalitách, kde sa objavila peronospóra v čase pred kvitnutím, alebo po kvitnutí.  Peronospóra sa môže vyskytnúť na listoch viniča, resp. na bobuliach zálistkov viniča.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINIČA PROTI PERONOSPÓRE:

V tejto fenologickej fáze – PO KVETE – odporúčame KOMBINOVANĚ OŠETRENIE VINIČA PROTI MÚČNATKE A PERONOSPÓRE:

Folicit 0,3 % (3,0 l/ha) BiokaURTICA 0,2 % (2,0 l/ha) Chitopron 5 % 0,3 % (3,0 l/ha)  CuproTonic  0,2 % (2,0 l/ha)   

alebo

Bioka SÍRAN MEĎNATÝ 0,2 % (2,0 l/ha)  +  PowerOf-K 1,0 % (10,0 l/ha)  +  BiokaURTICA 0,2 % (2,0 l/ha)  +  BorOil 0,1 % (1,0 l/ha)
Pri tejto kombinácii treba najprv úplne rozpustiť Bioka SÍRAN MEĎNATÝ, potom pridať naraz PowerOf-K (2 litre sa spotrebujú na vytvorenie Burgundskej zmiešaniny a 8 litrov zostane vo forme PowerOf-K). Potom po 3 až 5 minútach pridáme BiokaURTICA a ako posledný BorOil.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Na stiahnutie:
4. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 6. 7. 2022 (.pdf)