Posted on

5. Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 26. 7. 2020

SITUÁCIA

V súčasnom období je vinohrad vo fenologickej fáze – rast bobúľ, pričom u niektorých skorých odrôd začína ich vyfarbovanie.

Meteorológovia z meraní teplôt zistili, že jún 2020 bol na Slovensku teplotne nadnormálny. Dažďové zrážky v júni boli na Slovensku veľmi rozdielne. Zatiaľ, čo v regiónoch Západného Slovenska boli zrážky na niektorých lokalitách veľmi nízke, na iných prevládali búrky. Rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou bol na mnohých lokalitách vyšší ako 100 C.
Takéto počasie bolo vhodné pre vznik infekcie múčnatky. Múčnatka viniča sa odlišuje od mnohých iných hubových chorôb tým, že nepotrebuje voľnú vlhkosť na povrchu hostiteľskej  rastliny – viniča. Tento priebeh počasia pretrvával hlavne v regiónoch Západného Slovenska aj júli. Preto v mnohých vinohradníckych oblastiach bol zaznamenaný výskyt múčnatky.
Treba však poznamenať, že vlhké, nestále a daždivé počasie s výskytom intenzívnych búrok trvá na celom našom území už približne dva týždne. V mnohých oblastiach východného Slovenska, a v poslednom období aj na západnom Slovensku, sú výstrahy búrok s ľadovcom.
Sparné počasie s dostatočnou vlhkosťou pôdy, vysoká vlhkosť vzduchu, ovlhčenie pletív viniča sú vhodné podmienky pre vznik a šírenie infekcie peronospóry viniča.

MÚČNATKA (Erysiphe necator)

Na porastoch viniča s pravidelným ošetrovaním je výskyt múčnatky minimálny, ojedinele je možné nájsť napadnuté jednotlivé bobuľky na citlivých odrodách viniča. Na niektorých veľmi citlivých odrodách (Frankovka modrá, Portugalské modré, Chardonnay, Dunaj a pod.), kde sú časté výskyty múčnatky, čiže na problematických lokalitách, je potrebná aplikácia prípravkov s kuratívnym účinkom (liečebným).

Citlivosť napadnutia strapcov viniča múčnatkou pretrváva až do mäknutia bobúľ. Z tohto dôvodu v tejto fenologickej fáze sú stále možné nové infekcie, hlavne u neskorých odrôd a na zálistkových strapcoch. Miestne meteorologické podmienky sa značne líšia a aplikácie v niektorých lokalitách musia byť častejšie.  Preto je vhodné aj v tomto období  pravidelne kontrolovať vinohrady. Dobrá ručná lupa Vám pomôže vidieť rozvíjajúce sa kolónie múčnatky na pletivách viniča. Vo vinohradoch s výskytom múčnatky je cítiť vôňu po hubách.

V oblastiach s vysokým úhrnom zrážok múčnatka ustupuje, ale po suchšom období sa opäť objaví.  Treba si uvedomiť, že existujú dve etapy životného cyklu múčnatky viniča. Prvá fáza ochorenia môže prežiť buď ako kleistotécium (cleistothecim), alebo ako trváce mycélium. Klestotéciá sú plodnice produkujúce askospóry. Tieto štruktúry sa tvoria na infikovaných listoch počas celého vegetačného obdobia. Dokonca ich nájdete aj po zbere hrozna na listoch viniča. Napadnutie listov a strapcov je na niektorých tradične problémových lokalitách a na citlivých odrodách.

V lokalitách, v ktorých bol postrek v dôsledku prívalových dažďov zmytý (zrážky nad 20 mm), je potrebné postrek vždy zopakovať.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE VINOHRADU:

  1. Slabšie infekcie múčnatky:
    PowerOf-K 0,8-1,0 %  +  FerrumOil 0,2 %

     

  2. Silné, dlho trvajúce infekcie múčnatky:
    PowerOf-K 0,7 %  +  Folicit 0,3 %

PERONOSPÓRA (Plasmopara viticola)

V oblastiach s vyšším obsahom zrážok, hlavne na východnom Slovensku, kde boli splnené podmienky primárnej infekcie, sa začínajú na listoch viniča objavovať olejové škvrny peronospóry. V súčasnosti sú takmer vo všetkých vinohradníckych oblastiach, v ktorých boli posledné dva týždne búrky, splnené podmienky primárnej infekcie.

Mnohí vinohradníci si určite spomínajú na rok 2016, kedy došlo k podceňovaniu primárnej infekcie, čo malo za následok výrazné poškodenie hrozna.
Preto nepodceňujte ošetrenie proti peronospóre viniča aj na miestach, kde vzniká ovlhčenie listov viniča z rannej rosy. Vzhľadom k vysokým nočným teplotám (už nad 100 C) je aj toto ovlhčenie z rosy dostačujúce pre vznik ďalších významných sekundárnych infekcií, ktoré začínajú už teraz.
Rizikové sú hlavne lokality s viditeľným sekundárnym výskytom peronospóry už aj na strapcoch. Na základe kumulatívneho úhrnu zrážok sa na týchto lokalitách predpokladá kalamitný výskyt peronospóry viniča, nakoľko sú splnené podmienky infekcie.
V prípade silnej, dlho pretrvávajúcej infekcie je potrebné skrátiť aj interval postrekov.

ODPORÚČANÉ OŠETRENIE:

CuproTonic  0,2 %

KOMBINOVANÉ OŠETRENIE proti PERONOSPÓRE a MÚČNATKE:

CuproTonic  0,3-0,4 %   +   Folicit  0,4 %

alebo

CuproTonic  0,3-0,4 %   +  PowerOf-K  1,0 %   +  FerrumOil  0,2 %

BOTRYTÍDA – PLESEŇ SIVÁ (Botrytis cinerea)

Infikuje  všetky zelené časti viniča. Napadnutie kvetenstva, strapiny, bobúľ aj strapcov môže spôsobiť veľké hospodárske škody. Vinič je infikovaný hubou Botrytis cinerea spravidla po dlhšom období dažďov.

Prívalové dažde a búrky priniesli v mnohých oblastiach  ľadovec.  Nebezpečie zo skorej infekcie spočíva najmä v tom, že patogén sa usadí na poškodených pletivách viniča ako fakultatívny nekrotrof. Vo forme vegetatívneho mycélia prečkáva aj horúce letné obdobie, potom sa znova aktivuje na strapcoch a v prípade vlhkého počasia infikuje ešte nezrelé bobule. Táto forma sa nazýva ako zhubná hniloba.
V napadnutých bobuliach sa už nesyntetizuje cukor a proces zrenia je prerušený. Napadnuté bobule sa zafarbujú dohneda a na nich vyrastá sivý porast plesne, ktorý neskôr pokrýva celé bobule.
Napadnuté strapce majú nepríjemný zápach. Tieto strapce sa stávajú vhodným substrátom aj pre infekciu druhotnými hubami, ktoré môžu výrazne zhoršiť kvalitu suroviny pre výrobu vín.
U modrých odrôd pleseň sivá rozkladá aj farbivá. Napáda hlavne hrozno po poškodení obaľovačmi, krúpami a inými chorobami. V súčasnosti je nevyhnutný postrek proti plesni sivej (botrytíde), aby sa v neskoršom období predišlo škodám spôsobených touto plesňou.

Ak sa v niektorých oblastiach pleseň sivá objavila, je potrebné aplikovať postrek priamo do zóny strapcov. V tomto období by žiadny vinohradník nemal podceňovať ošetrenie viniča proti plesni sivej (botrytíde).

V tejto fenologickej fáze odporúčame ošetrenie vinohradu:

PowerOf-K  1,0 %   +   FerrumOil  0,2 %

alebo

NovaFerm® SIRIUS  1,0-2,0 %

ĽADOVEC

V lokalitách, v ktorých bol vinič poškodený ľadovcom, odporúčame: 

Aquasilikat  0,4 % (zaceľuje rany po ľadovci) + zmáčadlo BorOil (FerrumOil) 0,2 %

Po tomto ošetrení aplikujte prípravky proti plesni sivej (botrytíde).

VÝŽIVA

CHLORÓZY

Chloróza patrí k hospodársky fyziologickým ochoreniam viniča:

  • na porastoch bielych odrôd začínajú symptómy s prejavom vrcholovej chlorózy hnednutia listov.
  • u modrých odrôd sa okraje listov sfarbujú do oranžovočervenej farby.

Ochorenie spôsobuje narušená výživa železom. Železo v pôde môže tvoriť komplexy, ktoré sa zmenia na neprístupné formy pre vinič a preto dochádza k poruchám látkovej výmeny a syntézy chlorofylu.
Odporúčame realizovať ošetrenie prípravkom FerrumOil 0,2 % v dvoch opakovaniach, interval 10-14 dní, podľa intenzity chloróz.
Výživu pridávajte do tank mixu ako poslednú. Predtým vyskúšajte miešanie v malom množstve.

Upozornenie!

Upozorňujeme, že rozhodnutie o zvolenom variante ochrany musí vykonať vinohradník na základe vyhodnotenia aktuálnych podmienok vo vlastnom vinohrade.

Poznámka:

Informácie k vzájomnej miešateľnosti produktov a príprave správnej %-uálnej koncentrácie postrekov nájdete na našej webovej stránke www.bioka.sk, v sekcii Praktické info„, konkrétne v príspevkoch Miešateľnosť produktov a Koncentrácie postrekov.

Tieto informácie je možné nájsť aj v sekcii „Na stiahnutie“ ktorá je umiestnená v dolnej časti našej webovej stránky, a v nej príspevky Miešateľnosť produktov a Príprava koncentrácií postrekov.

Na stiahnutie:
Odporúčanie k biologickej ochrane vinohradov – 26. 7. 2020 (.pdf)