Drobné ovocie

Obsah sekcie „Drobné ovocie“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaného drobného ovocia spolu s možnosťami jeho ekologickej ochrany pred chorobami a škodcami.

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej uvedenej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Obsah sekcie „Drobné ovocie“ je rozdelený podľa druhov drobného ovocia, a to na:

Pri každom druhu drobného ovocia je uvedené ďalšie rozdelenie popisu na:

  • Choroby a ochrana …
  • Škodcovia a ochrana …