Slivky a ringloty

Obsah sekcie „Slivky a ringloty“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných sliviek a ringlôt spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Červená škvrnitosť listov
  • Šárka sliviek (Plum pox virus)
  • Grmaník slivkový (Taphrina pruni) 

ŠKODCOVIA

  • Obaľovač slivkový (Cydia funebrana) 
  • Piliarka slivková (Hoplocampa minuta) a Piliarka žltá (Hoplocampa flava)