Koreňová zelenina

(mrkva, petržlen, zeler, paštrnák, červená repa šalátová, reďkovka, reďkev, čierny koreň)

Obsah sekcie „Koreňová zelenina“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovanej koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler, paštrnák, červená repa šalátová, reďkovka, reďkev, čierny koreň) spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

 • Fyziologické poruchy
 • Vírusová kučeravosť mrkvy (Carot virus Y)
 • Mozaika zeleru (Celery mosaic virus)
 • Mokrá hniloba mrkvy (Erwinia carotovora)
 • Pleseň mrkvovitých (Plasmopara crustosa)
 • Biela hniloba mrkvy (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Čierna hniloba mrkvy (Stemphylium radicinum)
 • Múčnatka mrkvová (Erysiphe heraclei)
 • Pleseň sivá (Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea)
 • Alternáriová škvrnitosť listov mrkvy (Alternaria dauci)
 • Cerkosporióza mrkvy (Cercospora carotea)
 • Septorióza petržlenu (Septoria petroselini)
 • Septorióza zeleru (Septoria apii – graveolentis Dovogin)
 • Fómová škvrnitosť zeleru (Phoma apiicola Kleb)

ŠKODCOVIA

 • Koreňomor fialový (Helicobasidium purpureum sin. Rhizoctonia violacea)
 • Méra mrkvová (Trioza viridula)
 • Voška mrkvová (Semiaphis dauci F.)
 • Kováčik lesklý (Corymbites aeneus L.), Kováčik sivý (Lacon murinus L.)
 • Háďatká koreňové (Meloidogyne spp.)
 • Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)
 • Vŕtavka mrkvová (Napomyza carotae)
 • Psota rascová (Depressaria nervosa)