Kalendár ochrany viniča v IP

IP – Integrovaná produkcia

Integrovaná produkcia je smer ekologického poľnohospodárstva. Hlavnou snahou je  minimalizácia, resp. úplné vylúčenie použitia chemických pesticídov a hnojív. V systéme integrovanej produkcie je zakázaná aj celoplošná aplikácia akéhokoľvek herbicídu.

Ochrana viniča v integrovanej produkcii je založená na posilňovaní prirodzenej odolnosti viniča a systémov signalizácie a prognózy výskytu chorôb. Použitie prípravkov s nízkou toxicitou na človeka a užitočné organizmy je povolené veľmi obmedzene.

Kalendár ochrany viniča v integrovanej produkcii pre rok 2019 – s použitím nielen ekologických prípravkov, ale aj prípravkov povolených pre integrovanú produkciu – si môžete pozrieť po kliknutí na názov kalendára:

Kalendár ochrany viniča na rok 2019

O systéme integrovanej produkcie si môžete podrobnejšie prečítať tu.