PROFIVITAL

PROFIVITAL je hnojivo obsahujúce draselnú soľ kyseliny citrónovej a zároveň aj prírodné mastné kyseliny, ktoré zaistia priľnavosť a rovnomerné nanesenie hnojiva na listovú plochu rastliny. Hnojivo aktivuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami.

LISTOVÉ HNOJIVO S PRÍRODNÝMI MASTNÝMI KYSELINAMI

POUŽITIE

VÝŽIVA DRASLÍKOM – KURATÍVNE LIEČI PORASTY RASTLÍN SILNE NAPADNUTÉ MÚČNATKOU

PROFIVITAL obsahuje draselnú soľ kyseliny citrónovej a zároveň aj prírodné mastné kyseliny, ktoré zaistia priľnavosť a rovnomerné nanesenie hnojiva na celej listovej ploche rastliny.
Draselná soľ kyseliny citrónovej má vplyv na veľkosť listovej plochy, a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách, ako aj na dozrievanie plodov. Draslík v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách, a tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva. Hnojivo aktivuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami.
Je známe, že mastné kyseliny majú antibakteriálnu a antifungálnu aktivitu. Vývoj rezistencie mikróbov a húb voči už používaným antimikrobiálnym a antifungálnym látkam si vyžaduje práve využívanie mastných kyselín ako alternatívnych produktov. Aj keď mastné kyseliny nemusia byť také účinné, ako chemické fungicídy, predstavujú menšie riziko pre životné prostredie. Nie sú iba biologicky odbúrateľné, ale vykazujú vysoký stupeň špecifickosti. Spôsobujú napríklad zvýšenie tekutosti membrány, čo má za následok únik vnútrobunkových zložiek a tým odumretie buniek patogénnych húb. Okrem toho sú mastné kyseliny akceptovanými potravinovými aditívami a, čo je dôležitejšie, patogénne huby sú menej náchylné na rezistenciu.

Preto aj náš produkt PROFIVITAL obsahuje vybrané najúčinnejšie prírodné mastné kyseliny, ktoré sa veľmi osvedčili pri kuratívnej liečbe rôznych typov múčnatky. Používa sa proti múčnatke na viniči, uhorkách, cukinách, tekvicovej zeleniny alebo rajčinách v dávkach 0,5-0,6 %, keď už nie je možné riešiť problém bežnými preventívnymi prostriedkami.
PROFIVITAL pôsobí aj na zníženie citlivosti plodov voči hubovým chorobám pri pestovaní jadrového ovocia. Taktiež zlepšuje vzhľad plodov a obmedzuje napadnutie ovocných stromov hrdzavitosťou a chrastavitosťou pri koncentrácii 1,0-1,5 %.
PROFIVITAL je možné použiť aj proti múčnatke v obilninách v koncentrácii 0,5-0,6 %.

VÝHODY

  • Aplikácia na listy s dobrým pokrytím.
  • Rýchla akumulácia draslíka v rastline.
  • Zvýšené zdravie a vitalita rastlín.
  • Redukcia napadnutia hubami do množstva a intenzity.
  • Zlepšuje penetráciu a účinok ochranných prípravkov.

 OCHRANNÁ DOBA

  • 0 dní

ZLOŽENIE

  • Draslík (K2O):  min. 15 %
  • Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

  • pH: 10,0 -13,0
  • hustota: 1,20 – 1.35 g/cm3

 DÁVKOVANIE

Plodina


Aplikácia


Intervaly  a odporúčania


Vinič

0,3-0,6 %

Aplikujte na prvé výhonky pre podporu rastu. Následne tesne pred kvetom a opäť po kvete, kedy je potrebný dusík.

Ovocné stromy

0,3-0,6 %

Aplikujte prvýkrát vo fáze zelenej špičky alebo ružového púčika tesne pred rozkvitnutím. Aplikujte v 30-denných intervaloch až do zberu pre lepší rast a dozrievanie plodu.

Záhradníctvo

0,3-0,5 %

Aplikujte po presadení, prebierke alebo po vytvorení druhého fázového listu. Potom používať v 10- až 15-dňových intervaloch.

Obilniny

0,3-0,6 %

Opakovať, ak je potrebné.

Kvety

0,3 %

Aplikácia každé 2 týždne, alebo podľa potreby.


DOKUMENTY K PRODUKTU