VITAL-K25

Draselné hnojivo VITAL-K25 ovplyvňuje priebeh fotosyntetických procesov, metabolizmus cukrov, vyzrievanie rastlinného pletiva (odolnosť voči mrazu), odolnosť rastlín proti hubovým chorobám.

IHNEĎ DOSTUPNÝ DRASLÍK – ZLEPŠENIE STRESOVEJ TOLERANCIE

POUŽITIE

OBMEDZENIE VÝSKYTU MÚČNATKY A PLESNE SIVEJ

Draselné hnojivo vplýva na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách, ako aj na dozrievanie plodov.
Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách. Tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva, čo má za následok zvýšenie odolnosti rastliny voči mrazu.
Draselné hnojivo aktivizuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami.

VÝHODY

Hnojivo VITAL-K25 ovplyvňuje:

 • priebeh fotosyntetických procesov;
 • metabolizmus cukrov (zvyšuje cukornatosť plodov);
 • vyzrievanie rastlinného pletiva (odolnosť voči mrazu);
 • odolnosť rastlín proti hubovým chorobám (múčnatka, botrytída).

OCHRANNÁ DOBA

 • 0 dní

ZLOŽENIE

 • vodorozpustný draslík ako (K2O) 25,0 %

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 • pH: 11,5 -14,0
 • hustota: 1,3 – 1,4 g/cm3

DÁVKOVANIE

 • 8,0 – 10,0 litrov / ha (0,8 – 1,0 %)

MECHANIZMUS ÚČINKU

VITAL-K25 má nasledovné mechanizmy antifungálneho účinku:

 1. Náhla zmena osmotického tlaku vo vnútornej časti bunky huby, čo spôsobí náhlu dehydratáciu aleboprasknutie mycélia.
 2. Zvýšenie pH na povrchu rastlín nad 10, pričom takéto prostredie je nevhodné pre život húb.
 3. Fyzikálny princíp účinku = nulová rezistencia.

DOKUMENTY K PRODUKTU


OBRAZOVÁ PRÍLOHA

Strapec viniča s pokročilým štádiom múčnatky.

Pokročilé štádium múčnatky na strapcoch viniča.