Využitie pre plodiny

Využitie produktov NovaFerm® pri pestovaní plodín

Produkty NovaFerm® je možné využiť pri pestovaní všetkých typov poľnohospodárskych plodín – či už pri pestovaní obilnín, kukurice, slnečnice, zeleniny, ovocia, atď. ).
V nasledujúcom texte je stručne popísané využitie a dávkovanie produktov pri jednotlivých plodinách, a to:

 • Obilniny
 • Kukurica
 • Slnečnica
 • Cukrová repa
 • Zelenina (paprika, rajčiaky, uhorky, zemiaky, melóny, dyne, tekvice a iné)
 • Ovocné stromy
 • Vinič

 

Obilniny

Pri pestovaní obilnín majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na procesy pôdneho života. Baktérie  v koreňovej zóne obilnín, patriacich do skupiny tráv (pšenica, jačmeň, raž, ovos), podporujú rast koreňov a zlepšujú prísun živín do koreňovej zóny. Stabilizáciou flóry povrchu listov posilňujú odolnosť pšenice voči hubovým chorobám (Fusarium, Erysiphe, Puccinia). Počas vegetačného obdobia zlepšením prísunu živín zvyšujú výnos a kvalitu obilia a pozitívne menia dôležité charakteristické parametre (hmotnosť klasu, surové bielkoviny a lepok).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE

 1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, v kombinácii s herbicídom.
 2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, max. predtým, než sa objavia listy vlajok, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Kukurica

Pri pestovaní kukurice majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na procesy pôdneho života. Baktérie  v koreňovej zóne kukurice podporujú rast koreňov a zlepšujú prísun živín do koreňovej zóny. Stabilizáciou flóry povrchu listov posilňujú odolnosť kukurice voči hubovým chorobám (Fusarium). Počas vegetačného obdobia zlepšením prísunu živín zvyšujú výnos a kvalitu kukurice a pozitívne menia dôležité charakteristické parametre (škrob).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, kombinácii s herbicídom.
 2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, v štádiu 6-8 listov, max. dvakrát až do výšky 50-60 cm, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Slnečnica

Kľúčom k zvýšeniu výnosu slnečnice je zabezpečenie rovnomerného, ľahko vstrebateľného zásobovania fosforom, ktorý je potrebný na tvorbu plodov. Pri pestovaní slnečnice majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na flóru koreňovej zóny a taktiež na povrch listov – zlepšujú výnos a kvalitu produktu optimalizáciou výživy a podporou vstrebávania živín v pôde. Zlepšujú odolnosť slnečnice voči hubovým chorobám (Sclerotinia, Phoma, Alternaria, Peronospora).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, v kombinácii s herbicídom.
 2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 6-8 listu, max. pred vývojom reprodukčných orgánov (kvet), v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Cukrová repa

Kľúčovým prvkom v úspešnom pestovaní cukrovej repy je dokonalá výživa zameraná na vyrovnanú boritanovú a draselnú suplementáciu pre očakávaný vyšší obsah cukru v koreňoch repy. Pri pestovaní cukrovej repy majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na flóru koreňovej zóny a povrchu listov; zlepšujú kvantitu a kvalitu výnosu optimalizáciou výživy a podporujú absorpciu živín v pôde. Zlepšujú odolnosť repy proti závažným hubovým ochoreniam (Cercospora, Macrophomina).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, v kombinácii s herbicídom.
 2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 8-12 listu, max. dvakrát, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Zelenina (paprika, rajčiaky, uhorky, zemiaky, melóny, dyne, tekvice a iné)

Pri pestovaní zeleniny majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na procesy pôdneho života. Baktérie  v koreňovej zóne zeleniny podporujú rast koreňov a zlepšujú prísun živín do koreňovej zóny. Stabilizáciou flóry povrchu listov posilňujú odolnosť zeleniny voči hubovým chorobám (Alternaria, Peronospora, Erysiphe, Phytophtora, Septoria). Počas vegetačného obdobia zlepšením prísunu živín zvyšujú výnos a kvalitu zeleniny a pozitívne menia dôležité charakteristické parametre.

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy.
  V prípadoch, ak sú v pôde premnožené drôtovce, nematódy alebo iný hmyz, treba pridať ešte NovaFerm® VIVA: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy.
 2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 4-8 listu, max. 2-3 krát pred zrením zeleniny, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Ovocné stromy

Hlavným prvkom vyrovnanej produkcie zozbieraného ovocia je optimálna úroveň výživy pre schopnosť opelenia plodov a stálej tvorby púčikov. Okrem toho je tvorba čerstvých klíčkov vo vegetačnom štádiu najdôležitejšia na produkciu a výnosy v budúcom roku. Pri produkcii ovocia majú produkty NovaFerm® pozitívne účinky na flóru povrchu listov; vytvárajú intenzívny rast výhonkov, zlepšujú kvalitu výnosov. Zlepšujú odolnosť ovocných stromov voči závažným hubovým chorobám vegetácie (Venturia, Podospharea) a chránia plody v dlhodobom skladovacom priestore (Monilia).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® DUAL: 20 l / ha na 1000 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia zelených plôch, max. 2-4 krát pred zrením ovocia (postrek v kvete zakázaný), v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.

Vinič

Hlavným prvkom vyrovnanej produkcie zozbieraného hrozna je optimálna úroveň výživy pre schopnosť opelenia plodov a stálej tvorby púčikov. Okrem toho je tvorba čerstvých klíčkov vo vegetačnom štádiu najdôležitejšia na produkciu a výnosy v budúcom roku. Pri produkcii hrozna majú produkty NovaFerm® pozitívne účinky na flóru povrchu listov; vytvárajú intenzívny rast výhonkov, zlepšujú kvalitu výnosov. Zlepšujú odolnosť viniča voči závažným hubovým chorobám vegetácie (Plasmopara, Uncinula, Botrytis) a chránia strapce hrozna pri dlhodobom skladovaní (Monilia).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

 1. NovaFerm® DUAL: 20 l / ha na 1000 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia zelených plôch, max. 2-4 krát pred zrením ovocia (postrek v kvete zakázaný), v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.