Médiá

Ponuka článkov, v ktorých bolo písané o našich ekologických produktoch – o ich vlastnostiach, aj skúsenostiach s nimi.
Články boli uverejnené v rôznych médiách – časopisy (tlačená alebo elektronická verzia), internet…


Múčnatka viniča – čo ju spôsobuje a ako pred ňou ekologicky chrániť vinohrad?

Múčnatka - bobule

Článok Ekologická ochrana múčnatky viniča – 1. časť
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 4/2021

Celý článok si môžete prečítať TU.

V článku sa nachádzajú informácie o zaradení huby Erysiphe necator (múčnatky viniča) na základe novej používanej klasifikácie, o príznakoch na jednotlivých orgánoch viniča v priebehu infekcie, ale aj o morfológii múčnatky, biologickom cykle múčnatky …
Je tu aj stručne popísaný pokus vo vinohrade, v ktorom boli použité ekologické prípravky na ochranu viniča pred múčnatkou

Múčnatka - bobule

Článok Ekologická ochrana múčnatky viniča – 2. časť
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 5/2021

Celý článok si môžete prečítať TU.

V tomto článku sa venujeme senzorickej identifikácii príznakov choroby priamo vo vinohrade (na listoch, letorastoch, strapcoch), ako aj biologickému cyklu huby Erysiphe necator (múčnatky viniča).
Okrem toho je tu uvedený aj podrobnejší popis a vysvetlenie pokusu ekologickej ochrany vo vinohrade z prvej časti článku (kedy, podľa čoho a s akými prípravkami sa robila ochrana viniča, aké boli výsledky…)


Ekologická ochrana viniča v roku 2020 – pokusy v Českej republike

Ochrana viniča v CZ

Článok Ekologická ochrana révy vinné v roce 2020
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 1/2021

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Nielen na Slovensku je záujem chrániť vinič pred chorobami používaním ekologických prípravkov. Aj v Českej republike sa tejto problematike venujú viacerí odborníci.

Výsledky jedného pokusu, uskutočneného v roku 2020, sú uverejnené v tomto článku. Pri ochrane viniča boli použité naše prípravky CuproTonic, PowerOf-K a BorOil.


Nové prírodné produkty v koncepte NATURAL SMART TECHNOLOGY

Natural Smart Technology

Článok Nová skupina prírodných produktov v koncepte ochrany viniča NATURAL SMART TECHNOLOGY
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 1/2021

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok oboznamuje čitateľov s novým radom prírodných produktov, ktorý spoločnosť Bioka, s.r.o. uviedla na trh v roku 2021 – BiokaURTICA, BiokaEQUISETUM a Nutrostimul.

V článku sú popísané produkty BiokaURTICA, BiokaEQUISETUM – ktoré obsahujú koncentrované extrakty z liečivých bylín a Nutrostimul – tuhé organické hnojivo s obsahom až 60 % rastlinných aminokyselín. Tieto produkty sú využiteľné aj pri ochrane a výžive vinohradov.


NATURAL SMART TECHNOLOGY – 
ekologicko-biologický koncept ochrany a výživy viniča

Natural Smart Technology

Článok NATURAL SMART TECHNOLOGY – koncept ochrany a výživy viniča
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 3/2020

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok oboznamuje čitateľov s alternatívnou technológiou ochrany a výživy viniča, ktorá je založená na ekologicko-biologickom koncepte. Táto technológia, pod značkou NATURAL SMART TECHNOLOGY, využíva prírodné zákonitosti, rôzne fyzikálne vlastnosti, a v nemalej miere aj bakteriálne produkty.

V článku je prehľadne uvedený systém ochrany a výživy viniča, aj s aplikáciami prípravkov s dávkovaním v percentách, podľa vývojových fenofáz viniča, a proti trom hlavným chorobám viniča – múčnatka, peronospóra, botrytída (pleseň sivá). Tieto choroby a ochrana pred nimi, sú v texte popísané aj podrobnejšie. Taktiež je rozpísané, akým spôsobom pôsobia jednotlivé prípravky na konkrétnu chorobu a rastliny (zloženie prípravku, pôsobenie jednotlivých prvkov prípravku…).


Chrastavitosť jabloní – môžu naše prípravky pomôcť s ochranou pred touto chorobou? Výsledok pokusu v Českej republike.

Jablko - Chrastavitosť jabĺk

Článok Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně
Časopis ZAHRADNICTVÍ, uverejnené na web stránke časopisu 19.08.2019

Článok si môžete prečítať aj TU.
Celý článok je uverejnený v tlačenej forme časopisu ZAHRADNICTVÍ, číslo 8/2019

Článok uvádza výsledok hodnotenia účinnosti alternatívnych prípravkov pri ochrane jabloní proti hubovej chorobe Chrastavitosť jabloní / Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis). Medzi použitými a hodnotenými alternatívnymi prípravkami boli aj naše prípravky PowerOf-K, Chitopron 5% a Imunofol.


Baktérie – pomocníci v poľnohospodárstve? Nové kmene baktérií.

Spóra baktérie Azotobacter vinelandii

Video Nové kmene baktérií. Baktérie vs spóry baktérií.
YouTube, uverejnené 05.06.2019, uverejnil: agrosolPR

„Na základe pozitívnych vlastností nového šľachtenia spór baktérií sa dosahuje široké spektrum účinku v porovnaní s konvenčnými baktériami. Vďaka vysokej tolerancii na teplo a chlad sa spóry baktérií stávajú aktívnymi pri nízkych aj vysokých teplotách.“
Viac informácií je vo videu, ktoré si môžete prehrať TU.

Sprievodné slovo vo videu (aj jeho písaná forma) je v nemeckom jazyku. Preto ponúkame možnosť prečítať si text k jednotlivým obrazovkám videa v slovenskom jazyku. Text si zobrazíte TU.

Na vývoji nových kmeňov baktérií sa podieľala spoločnosť Nova Scienta, Ltd., s ktorou spolupracujeme. Jej produkty, ktoré obsahujú baktérie, resp. spóry baktérií (bakteriálne produkty NovaFerm) ponúkame aj v našom internetovom obchode. Medzi ich prednosti patrí napr.: UV rezistencia, odolnosť voči slnečnému žiareniu, tolerancia na vysoké teploty, na mráz, pri skladovaní nepotrebujú kyslík.


Aký význam má výživa viniča pri ekologickej ochrane viniča? Čím môžeme viniču pomôcť my?

vinohrad v ekologickom pestovaní

Článok Ekologická ochrana viniča: Výživa viniča – 1. časť
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 3/2019

Celý článok si môžete prečítať TU.

V článku sa píše o tom, aká dôležitá je harmonická výživa viniča, ako vplýva na jeho imunitu, na jeho odolnosť voči chorobám. Ďalej sú tam popísané ekologické možnosti výživy vinohradu.

múčnatka na strapci viniča

Článok Ekologická ochrana viniča: Ochrana voči chorobám a škodcom – 2. časť
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 3/2019

Celý článok si môžete prečítať TU.

Článok sa venuje popisu známych chorôb viniča (múčnatka, peronospóra, pleseň sivá) a možnostiam ekologickej ochrany viniča pred týmito chorobami. Taktiež sú tu uvedení aj živočíšni škodcovia viniča a produkty, ktoré pomáhajú v boji proti nim.


Môže byť ekologická ochrana dostatočne účinná proti hubovým chorobám viniča? Výsledky pokusov v Českej republike.

hrozno Pálava

Článok Výsledky pokusů s ekologickou ochranou proti houbovým chorobám
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 3/2019

Celý článok si môžete prečítať TU.

V článku sú uverejnené výsledky pokusov s ekologickou ochranou viniča proti hubovým chorobám. Pokusy boli robené v Českej republike, v rokoch 2017 a 2018, s použitím našich prípravkov CuproTonic, Chitopron 5%, Imunofol, BorOil a PowerOf-K.


Odporúčaná ochrana viniča v ekologickom pestovaní počas celého roka 2019, s použitím aj našich prípravkov

Článok Ochranársky kalendár pre ekologické vinohradníctvo – rok 2019
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 1/2019
Uverejnené na web stránke združenia EcoIPROVINzdruženia vinohradníkov a vinárov Slovenska (www.iprovin.sk)

Celý článok (kalendár) si môžete prečítať TU.

V kalendári je popísaná ochrana viniča iba s použitím prípravkov povolených pre ekologické poľnohospodárstvo. Ochrana je rozdelená podľa fenofáz viniča, chorôb viniča. Pre každú fenofázu a chorobu je uvedená odporučená ochrana, popis účinku.


Odporúčaná ochrana viniča v Integrovanej produkcii počas celého roka 2019, s použitím aj našich prípravkov

Článok Kalendár ochrany viniča na rok 2019
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené v čísle 2/2019
Uverejnené na web stránke združenia EcoIPROVINzdruženia vinohradníkov a vinárov Slovenska (www.iprovin.sk)

Celý článok (kalendár) si môžete prečítať TU.

V kalendári je popísaná celoročná ochrana viniča pestovaného v Integrovanej produkcii (použitie prípravkov s nízkou toxicitou na človeka a užitočné organizmy je povolené veľmi obmedzene). Ochrana je rozdelená podľa fenofáz viniča, chorôb viniča. Pre každú fenofázu a chorobu je uvedená odporučená ochrana, popis účinku.


Ako bojovať s peronospórou viniča v ekologickom poľnohospodárstve?

Peronospóra na liste viniča

Článok Použitie nových typov hnojív v boji proti peronospóre viniča v ekologickom poľnohospodárstve – 1. časť.
Časopis SADY A VINICE, uverejnené v čísle 1/2017

Celý článok (1. časť) si môžete prečítať TU.

Prvá časť článku je všeobecnejšieho charakteru. Píše sa v nej o obmedzení používania medi pri ochrane viniča, o zákaze prípravku Alginure v ekologickom poľnohospodárstve, dôvodoch zákazu. Sú spomenuté aj možné náhrady za tento prípravok.

Peronospóra na strapcoch viniča

Článok Použitie nových typov hnojív v boji proti peronospóre viniča v ekologickom poľnohospodárstve – 2. časť.
Časopis SADY A VINICE, uverejnené v čísle 2/2017

Celý článok (2. časť) si môžete prečítať TU.

Druhá časť článku sa venuje hnojivám CuproTonic a Imunofol. Popisuje ich zloženie, vlastnosti, spôsob použitia, odporúčania na použitie, popísané sú pokusy s týmito hnojivami a ich účinky.


Pestovanie priesad – ako ich ochrániť pred chorobami?

Článok Choroby a škodce pri pestovaní priesad.
Časopis ZÁHRADA, uverejnené 15.02.2019

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok popisuje hubové ochorenia priesad, škodcov priesad, ako aj možnosti ochrany pred chorobami a škodcami – či už použitím prípravkov alebo použitím predátorov. V článku je spomenutý aj náš prípravok Chitopron 5 % – hlavne pri posilnení imunity rastlín.


Múčnatka – vieme proti nej bojovať aj bez chémie? 

Článok Múčnatka viničová, výzva na každý rok.
Časopis ZÁHRADA, uverejnené 26.06.2018

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok popisuje múčnatku viniča – jej výskyt, prejavy, rozširovanie. Tiež popisuje možnosti prevencie pred múčnatkou, ale aj spôsoby ochrany viniča – počas jeho vegetačných období – ak už sa múčnatka vyskytuje. Spomínané sú tu naše výrobky Aquasilikat, BorOil, Chitopron 5%, CuproTonic, PowerOf-K, FerrumOil, Folicit.


Je možné dopestovať hrozno bez chémie?

HroznoBiele

Článok Dopestujme hrozno bez chémie.
Časopis ZÁHRADA, uverejnené 16.05.2018

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok popisuje dôvody, prečo prejsť na ekologickú ochranu, informuje, akým iným spôsobom, bez použitia chémie, môžeme vinič ochrániť pred chorobami. V článku sú uvedené základné informácie o chorobách viniča a, aj našich, prípravkoch, pomáhajúcich v boji proti týmto chorobám: BorOil, PowerOf-K, Folicit, CuproTonic, Chitopron 5%.


Citrónová tráva, citrusové výťažky – môžu pomáhať pri ochrane plodín pred hubovými chorobami a živočíšnymi škodcami?

Citrónová tráva, citrusové plody

Článok POZNÁTE CITRUSOVÝ EXTRAKT? Konečne je zelená, teda nechemická, ochrana rastlín i u nás.
Časopis UROB SI SÁM, uverejnené 25.10.2017

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok popisuje, ako extrakt pôsobí na hmyz, hubové choroby. Uvádza, prečo je  extrakt z citrusov výborný prídavok k chemickým prípravkom. Spomína sa, že v rôznych koncentráciách sa tieto extrakty používajú ako listové hnojivo, insekticíd, a dokonca aj ako fungicíd. Pri odporúčaní na ochranu sú uvedené aj naše prípravky BorOil a FerrumOil, ktoré obsahujú dané extrakty.


Ochrana uhoriek proti hubovým chorobám – aj pri tom môžu pomôcť naše prípravky CuproTonic, Chitopron 5%, BorOil, PowerOf-K

Uhorka rastlina

Článok Ochrana uhoriek proti hubovým chorobám.
Časopis UROB SI SÁM, uverejnené 28.04.2017

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

Článok popisuje rozšírené hubové choroby uhoriek – pleseň uhorková, múčnatka, biela sklerocíniová hniloba, baktériová škvrnitosť. Popisuje rozdiely vo výskytoch chorôb pri pestovaní v skleníku a na poli. Pri každom type choroby je aj odporúčaná ochrana – prípravok, spôsob aplikácie. Okrem hubových chorôb sú v článku popísané aj typy živočíšnych škodcov uhoriek – vošky, roztočce, molice – aj s možnosťami ochrany.


Chitopron 5%, Imunofol, BorOil, CuproTonic, FerrumOil, PowerOf-K – naše prípravky povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

registrácia ekologických prípravkov

Článok Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín.
Časopis VINIČ A VÍNO, uverejnené 06.01.2017

Celý článok si môžete prečítať aj TU.

V článku je krátka informácia o registrácii našich prípravkov do zoznamov prípravkov povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Článok sa venuje hlavne prípravku Chitopron 5 % – podrobný popis prípravku, jeho zloženie, výhody, účinky, spôsob použitia.  Popisuje jeho účinok v porovnaní s bežne používanými chemickými prípravkami. Článok môže byť zaujímavý pre pestovateľov viniča (ale aj pre pestovateľov iných plodín), ktorí chcú ochrániť svoj vinič pred peronospórou viniča a pred plesňou sivou.