Praktické info

V tejto časti našej webstránky vám chceme postupne ponúkať rôzne praktické informácie, ktoré budete môcť využiť pri ochrane, aj výžive poľnohospodárskych plodín. 

Pôjde napr. o informácie ako vzájomná miešateľnosť našich produktov, ekologická ochrana rastlín a pod.

Momentálne dostupné informácie