Veľkoobjemový predaj

MOŽNOSŤ NÁKUPU VEĽKÝCH OBJEMOV

Naša spoločnosť Bioka, s.r.o. vyrába a distribuuje aj veľkospotrebiteľské balenia (objem balenia produktu 5 a viac litrov).

V prípade záujmu o veľkospotrebiteľské balenia sa informujte na mobilnom telefónnom čísle +421 949 716 715 alebo na e-mailovej adrese office@bioka.sk.

Ukážka možných veľkospotrebiteľských balení

Kanistre, bandasky

Na obrázku sú zobrazené možnosti balení veľkých objemov ponúkaných produktov.
Ide o plastové kanistre s objemom:

  • 5 litrov
  • 10 litrov
  • 20 litrov

príp. ich kombinácie (ak je potrebné väčšie množstvo).

logo Bioka