Choroby a Ochrana

V tejto časti nášho webu sú stručne popísané rozšírené choroby a škodcovia, ktoré sa môžu vyskytnúť na bežne u nás pestovaných rastlinách. Zároveň je pri ich popise ponúknutý aj možný spôsob ekologickej ochrany s využitím predovšetkým našich, resp. nami ponúkaných prípravkov.

Dúfame, že tento príspevok Vám aspoň trocha pomôže v úspešnom boji proti chorobám a škodcom na Vašich rastlinách.

Základné rozdelenie obsahu je podľa okruhov rastlín na sekcie:

Sekcie sú ešte delené na menšie časti – podľa jednotlivých typov ovocia/zeleniny, pričom každý typ ovocia/zeleniny má dve samostatné časti:

  • Choroby a ochrana …
  • Škodcovia a ochrana …