Odstúpenie od zmluvy

VRÁTENIE TOVARU V ZÁKONNEJ LEHOTE DO 14 DNÍ

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ ZAKÚPENÉHO TOVARU V ZÁKONNEJ LEHOTE DO 14 DNÍ

Ako spotrebiteľ máte právo, podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Toto právo platí aj pri objednávke uskutočnenej cez internet.

KAM VRÁTIŤ TOVAR

Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého súčasťou je aj POUČENIE o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, a spolu s dokladom o kúpe môžete tovar odoslať tovar na adresu:
Bioka, s.r.o., Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, starostlivo zabaľte, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Tovar pošlite kompletný, nepoužívaný a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný.

Cenu za zaplatený tovar Vám vrátime do 14 dní odo dňa doručenia tovaru k nám. Peniaze Vám vrátime na bankový účet, ktorý uvediete vo formulári na odstúpenie od zmluvy, alebo v hotovosti, vyplatené prostredníctvom príslušnej peňažnej služby Slovenskej pošty, ak si vo formulári zvolíte túto možnosť.

KTORÝ TOVAR NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ

Nie je možné vrátiť taký tovar, ktorý je v uzavretom ochrannom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.