Posted on

Celoslovenské dni poľa, 4.- 5.6.2024

XIII. ročník výstavy CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 6. 2024 vo Dvoroch nad Žitavou, okres Nové Zámky, na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou.

Naša spoločnosť Bioka, s.r.o., sa aj tento rok zúčastní na tomto podujatí – ako člen Asociácie výrobcov organických hnojív (AVOH).

Bližšie informácie o podujatí na www.dnipola.sk.
Bližšie informácie o asociácii na www.avoh.sk.
Plagát AVOH s informáciou o výstave Celoslovenské dni poľa 2024.