Škodcovia a ochrana jahôd

V časti „Škodcovia a ochrana jahôd“ je stručný popis rozšírených škodcov jahôd spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Roztočík jahodový (Phytonemus pallidus)
  • Kvetovka jahodová (Anthonomus rubi)


Roztočík jahodový (Phytonemus pallidus)

Roztočík jahodový (Phytonemus pallidus) patrí medzi závažných škodcov výsadieb jahôd. Veľkosťou 0,1 až 0,2 mm veľký roztočík, s lesklo žltým zafarbením s niekoľkými priečnymi ryhami, žije medzi srdiečkovými listami, ktoré poškodzuje cicaním.
Medzi ďalšie prejavy poškodenia rastlín patrí: nepravidelný rast listov, ružice a niekedy roztočík likviduje aj rastúce poplazy. Puky kvetov a mladé pletivo rastliny môže mať prejavy chlorózy. Pri svojom vývoji napáda mladé pletivá rastliny, zatiaľ čo nenapadnuté listy normálne rastú. Vytvárajú sa tak charakteristické pokrútené listy a mladé listy ostanú skučeravené a srdiečkové listy zakrpatejú a hnednú.
Pri vysokom výskyte škodcu sú napadnuté aj kvety, z ktorých vyrastú znetvorené malé plody. Poškodené rastliny zaostávajú v raste a v zimnom období vymrznú, alebo je zaznamenaný väčší výpad v jarnom období. Infikované mladé plody a kvety majú hnedé až čierne zafarbenie, niekedy aj vyschnú.
Monitoring aktivity roztočíka začína už v máji, v rámci prevencie sa vykonávajú týždenné testy na prítomnosť roztočíka.

OCHRANA

  • Chemický postrek sa vykonáva, až keď je jeden list z desiatich napadnutý roztočíkmi.
  • Ochrana spočíva v postreku pri pučaní a treba ho zopakovať po týždni a ukončiť ho najneskôr pred začiatkom tvorby kvetných pukov.
  • Použiť sírny postrek – prvé ošetrenie pri pučaní, druhé pred začiatkom tvorby kvetných pukov.
  • Napadnuté rastliny spáliť.
  • Nasadiť dravého roztoča TYPHLODROMUS PYRI.

Kvetovka jahodová (Anthonomus rubi)

Kvetovka jahodová (Anthonomus rubi) je škodca rozšírený v jahodách v západnej a centrálnej Európe. Dospelé jedince sú dlhé 2 až 4 mm. Majú tmavé čierne zafarbenie. Beznohé larvy sú biele, zavalité a mierne prehnuté.
Napadnutie sa prejavuje nakusnutými stopkami kvetných pukov, ktoré vädnú a následne opadávajú. V zime kvetovka prezimuje ako chrobák na rôznych miestach rastliny. Vajíčka sú kladené po jednom do kvetných pukov. Následne dochádza k nakusnutiu stopiek týchto pukov.
Hlavná doba kladenia vajíčok sa zhoduje s dobou plného kvetu jabloní a trvá dovtedy, kým sú k dispozícii nevykvitnuté puky rastliny jahody. Vývoj lariev a kuklenie prebieha v spadnutých zaschnutých pukoch. Chrobáky sa liahnu začiatkom júla. V tejto dobe už nespôsobujú žiadne škody. Do roka sa vyvinie jedna generácia.
Ošetrenie sa začína po zistení ich výskytu a postreky sa vykonávajú len pred kvitnutím. Príznaky napadnutia kvetovkou sú podobné ako pri zamrznutom kvete.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %), pred kvitnutím.