Škodcovia a ochrana malín

V časti „Škodcovia a ochrana malín“ je stručný popis rozšírených škodcov malín spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Maliniar sivý (Byturus aestivus) a maliniar plstnatý (Byturus tomentosus)


Maliniar sivý (Byturus aestivus) a maliniar plstnatý (Byturus tomentosus)

Maliniar sivý (Byturus aestivus) a maliniar plstnatý (Byturus tomentosus) sú chrobáky, ktoré sa od seba len ťažko rozoznávajú a spôsobujú červivosť najmä malín, ale i ostružín. Často poškodia až tretinu plodov.
Dospelci sa liahnu z kukiel v zemi na jar po prezimovaní. Samička nakladie vajíčko do kvetu, ktorý potom larvy vyžierajú a pokračujú i v súplodí. Pri veľkej invázii spôsobujú až holožery. Dospelé larvy vypadávajú k zemi, kam zaliezajú a kuklia sa.
Zrelé plody sú vysušené, pri stopkách hnedé, vo vnútri plodu možno nájsť larvy.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %), v čase objavenia sa prvého ružového plodu, v prípade potreby aj o 2 týždne neskôr.