Choroby a ochrana ríbezlí a egrešov

V časti „Choroby a ochrana ríbezlí a egrešov“ je stručný popis rozšírených chorôb ríbezlí a egrešov spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

  • Antraknóza ríbezle (Drepanopeziza ribis)
  • Hrdza ríbezle (Cronartium ribicola)
  • Americká múčnatka egreša


Antraknóza ríbezle (Drepanopeziza ribis)

Antraknóza ríbezle (Drepanopeziza ribis) patrí medzi hubové ochorenia. Prezimuje vo forme mycélia na opadaných listoch. Okrem listov dokáže prečkať zimu aj na napadnutých konárikoch, ale to už prostredníctvom konídií, prípadne askospór. Tie sú totiž odolné aj teplotám pod bodom mrazu.
Prvý infekčný tlak spôsobujú konídie alebo askospóry. Sekundárnu infekciu spôsobujú už len konídie. Chorobu spozorujete už do dvoch týždňov od napadnutia. Porast si treba všímať v období, keď je zvýšená vlhkosť vzduchu.
Ochorenie spôsobuje úbytok asimilačnej plochy a následný predčasný opad listov. Následkom je znížené množstvo ovocia s nižšou kvalitou. Začína sa na rastline prejavovať na začiatku leta, v podobe žltých, neskôr hnedých škvŕn na starších listoch.
Dlhodobejším pôsobením choroby sa škvrny môžu spojiť v jednu, čím vytvoria súvislú nekrózu. Takto napadnuté listy sa stáčajú a usychajú.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (v koncentrácii 1,2 %), ihneď po odkvitnutí a v 10-dňových intervaloch viackrát zopakovať.

Hrdza ríbezle (Cronartium ribicola)

Hrdza ríbezle (Cronartium ribicola) škodí hlavne na čiernych ríbezliach. Na spodnej strane listov sa od júna objavujú drobné hrdzavohnedé kôpky letných výtrusov (urediospór). Koncom leta sa vytvárajú na listoch zimné výtrusy (teliospóry) žltej až hnedej farby. Pri silnom napadnutí býva celá spodná časť čepele listu pokrytá žltohnedým huňatým povlakom a listy predčasne usychajú a opadávajú. V dôsledku predčasného opadnutia sa znižujú úrody a konáriky namŕzajú.
Vlhké a daždivé počasie a striedanie vyšších denných teplôt s nižšími nočnými teplotami je priaznivé pre šírenie choroby. Choroba je dvojhostiteľská. Jej éciové štádium sa vytvára na borovici hladkej – vejmutovke alebo na limbe, odkiaľ nastáva začiatkom leta infekcia listov ríbezlí.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (v koncentrácii 1,2 %), po zbere ovocia po zistení prvých príznakov.

Americká múčnatka egreša

Americká múčnatka egreša  je hubové ochorenie, ktoré spôsobuje huba (Sphaerotheca morsuvae). Napadnuté časti rastliny sú najprv pokryté belavými múčnatými povlakmi mycélia huby, nesúceho konídiofóry s konídiami. Neskôr sa na nich tvoria hnedé povlaky sekundárneho podhubia s pohlavnými plodničkami huby – kleistotéciami.
Letorasty po napadnutí prestávajú rásť, prípadne úplne zasychajú, listy sú menšie a deformujú sa. Napadnuté plody sú pomerne husto pokryté hnedým mycéliom, ktoré spôsobuje ich nevzhľadnosť, nepríjemnú chuť a v prípade silného poškodenia aj zastavenie ich vývoja a usychanie.
Huba prezimuje na napadnutých vetvách egreša, ale aj na spadnutých listoch vo forme podhubia. Zdrojom primárnej infekcie sú konídie, ktorými sa múčnatka šíri počas vegetácie, ale aj askospóry, ktoré sa uvoľňujú z kleistotécií na jar a spôsobujú jarnú nákazu.
Americká múčnatka sa šíri predovšetkým za teplého počasia (20 až 22 °C) pri vyššej vlhkosti vzduchu. Jej šíreniu napomáhajú dažďové prehánky, rosa a hmla a pomerne chladné počasie hlavne v jarných mesiacoch (apríl a máj). Ochorenie obmedzuje trvalý dážď, nízke, ale aj vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu. Intenzitu výskytu ochorenia ovplyvňuje aj mikroklíma, preto trávnaté pozemky s výsadbami egrešov treba pravidelne kosiť.

OCHRANA

  • Folicit (v koncentrácii 0,5 %), pred kvitnutím a ihneď po odkvitnutí, aj v priebehu mája za suchého a teplého počasia.