Broskyne a marhule

Obsah sekcie „Broskyne a marhule“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných broskýň a marhúľ spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Kučeravosť listov broskýň (Taphrina deformans)
  • Moníliové odumieranie kvetov a výhonkov
  • Múčnatka
  • Hnednutie listov marhúľ
  • Šárka

ŠKODCOVIA

  • Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) a Psota broskyňová (Anarsia lineatella)