Škodcovia a ochrana broskýň a marhúľ

V časti „Škodcovia a ochrana broskýň a marhúľ“ je stručný popis rozšírených škodcov broskýň a marhúľ spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) a Psota broskyňová (Anarsia lineatella)


Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) a Psota broskyňová (Anarsia lineatella)

Obaľovač broskyňový (Cydia molesta) a Psota broskyňová (Anarsia lineatella) patria medzi každoročne sa vyskytujúcich škodcov na broskyniach a nektarinkách. Ich škodlivosť je veľmi podobná.
Škodia najmä vyžieraním dutiny mladých výhonkov smerom od vrcholu k báze, známa je však tiež červivosť plodov spôsobená týmito škodcami. Prezimujú v štádiu húseníc – dospelých v prípade obaľovača a mladých v prípade psoty. Tie sa v jarnom období kuklia, neskôr vylietajú a kladú vajíčka do vrcholov konárov.
Títo škodcovia majú síce v priebehu roka niekedy až tri generácie, najškodlivejšia je však tá posledná, napádajúca plody najmä neskorších odrôd.
Príznaky napadnutia na stromoch spoznáme pomerne jednoducho podľa charakteristických odumretých koncov mladých výhonov.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %), podľa signalizácie.
  • Jednoduchým opatrením je mechanické odstraňovanie napadnutých vrcholov letorastov. Toto treba vykonať čo najskôr, najlepšie hneď po zistení prvej generácie. Opatrením sa docieli výrazné zníženie populácie, čo má dopad aj na rozsah druhej a tretej generácie.