Čerešne a višne

Obsah sekcie „Čerešne a višne“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovaných čerešní a višní spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Moníliové odumieranie kvetov a výhonkov
  • Škvrnitosť a dierkovitosť listov alebo klasterosporióza

ŠKODCOVIA

  • Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi)