Škodcovia a ochrana čerešní a višní

V časti „Škodcovia a ochrana čerešní a višní“ je stručný popis rozšírených škodcov čerešní a višní spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi)


Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi)

Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi) je pôvodcom červivosti plodov neskorších odrôd čerešní a višní. Poškodené bývajú dozrievajúce plody, v ktorých sa nájde pri kôstke biela beznohá larva.
Vrtivka čerešňová je malá mucha, ktorá prezimuje v pôde v štádiu kukly.
Na ochranu stromov sa robí postrek v čase rojenia imág a na začiatku kladenia vajíčok.

Pomôckou na určenie termínu prvého postreku je fakt, že k hlavnému rojeniu škodcu dochádza na začiatku kvitnutia bazy čiernej. Na určenie rojenia poslúžia aj žlté lepové doštičky zavesené do korún stromov začiatkom mája.

OCHRANA

  • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %):
    • prvý postrek v čase rojenia imág,
    • druhý na začiatku liahnutia lariev, väčšinou od polovice mája do polovice júna.