Všeobecné poškodenia ovocných stromov

V tejto časti je uvedený stručný popis všeobecných poškodení (chorôb aj škodcov), ktoré sa vyskytujú u viacerých druhov ovocných stromov, a možný spôsob ekologickej ochrany proti nim s použitím predovšetkým našich, resp. nami ponúkaných prípravkov.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Moníliové múmie ovocia
 • Poškodenie stromov ľadovcom

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Húsenice (húsenice Mníšky, Piadivky alebo Spriadača amerického)
 • Prezimujúci škodcovia
 • Roztočce
 • Vošky


CHOROBY

Moníliové múmie ovocia

PREVENCIA

 • Ručne odstrániť čo najskôr a zničiť.
 • Odstraňovať odumreté drevo.
 • Neskladovať poškodené a vlhké ovocie.
 • Počas sezóny odstraňovať poškodené ovocie.

PREVENCIA

 • Mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (v koncentrácii 1,2 %).

Poškodenie stromov ľadovcom

OCHRANA

 • Použiť Aquasilikat (v koncentrácii 0,3 %) alebo PowerOf-K (v koncentrácii 1,0 %) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %).


Škodcovia

Húsenice (húsenice Mníšky, Piadivky alebo Spriadača amerického)

OCHRANA

 • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 3 %), aplikovať v 14-dňových intervaloch.
 • Cez zimu aplikovať nevápenatý organický materiál ako kompost, listovku, maštaľný hnoj a iné.

PREVENCIA pred larvami hmyzu

 • Zapracovanie prípravku NovaFerm® VIVA (v koncentrácii 3 až 5 %) do pôdy pod stromy.

Prezimujúci škodcovia

OCHRANA

 • Poumývať stromy postrekom – BorOil (v koncentrácii 0,4 %) alebo FerrumOil (v koncentrácii 0,4 %), krátko po vypučaní, najneskôr pred kvetom.

Roztočce

OCHRANA

 • Nasadiť dravého roztoča TYPHLODROMUS PYRI.

Vošky

OCHRANA

 • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %), čo najskôr po zistení.
 • Najúčinnejšie ich zničíme predjarným postrekom.
 • Podporujeme lienky, pestrice.
 • Bránime mravcom prenášať vošky z rastliny na rastlinu – lepšie je použiť klasický lep na myši, ako lepové pásy (ktoré narúšajú kôru stromov).