Choroby a ochrana viniča

V časti „Choroby a ochrana viniča“ je stručný popis rozšírených chorôb viniča spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Biela hniloba (Metasphaeria diplodiella)
 • Botrytída /pleseň sivá/
 • Múčnatka viniča (Erysiphe necator)
 • Peronospóra viniča
 • Kombinácie chorôb
  • Botrytída + Peronospóra viniča
  • Múčnatka + Peronospóra viniča
  • Múčnatka + Peronospóra + Botrytída viniča
 • Slnečný úpal
 • Chloróza /žltnutie listov/
 • Poškodenie viniča ľadovcom


Biela hniloba (Metasphaeria diplodiella, konídiové štádium Coniella diplodiella)

Biela hniloba (Metasphaeria diplodiella, konídiové štádium Coniella diplodiella) napáda najmä bobule, menej strapinu, výhonky, listy a drevo. Hrozno môže byť infikované predovšetkým od počiatku mäknutia. Pri napadnutí drevných častí viniča sa kôra pozdĺžne trhá, odlupuje v pásoch a na týchto miestach sa tvoria nádorčeky, veľmi podobné bakteriálnej nádorovitosti. Príznaky na bobuliach sa dajú ľahko zameniť s plesňou sivou (botrytídou). Rozpoznávacím znakom je to, že bobule pred hnitím na krátky čas, iba niekoľkých dní, dostávajú špinavo-mliečne hnedú farbu, mäknú a scvrkávajú sa. Podobné príznaky sa však tvoria aj pri napadnutí peronospórou, najmä pri jej prieniku cez poškodenú pokožku. Ďalším príznakom je octová vôňa napadnutých strapcov, ktorá sa však tvorí aj pri dlhšom pôsobení plesne sivej.
Huba prezimuje na opadaných bobuliach, prípadne v zemi. Je teplomilná, optimálna teplota je 25 až 30 °C, minimálna na úrovni 5 až 12 °C, nad 40 °C sa nešíri.

Na vznik napadnutia menšieho rozsahu postačuje aj mierne poškodenie voskovej vrstvičky na povrchu bobúľ. Pre hromadnú infekciu sú vhodné podmienky vtedy, keď po dlhotrvajúcom suchom počasí náhle výdatne naprší. Vhodné podmienky na šírenie nákazy (najmä od júla do oberačky) nastávajú spravidla po krupobití alebo inom hromadnom poškodení bobúľ, ak potom dlhšie trvá suché počasie s vysokými teplotami.

OCHRANA

 • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (v koncentrácii 1,2 %) – tesne po kvete, pri uzatváraní strapcov, na začiatku mäknutia bobúľ a po krupobití (v posledných rokoch spôsobuje veľké škody na výhonkoch, listoch, ale aj na dreve viniča).

Botrytída /pleseň sivá/

Botrytída /pleseň sivá/ je spôsobená patogénom Botryotinia fuckeliana, konídiové štádium Botrytis cinerea. Napáda všetky zelené časti viniča, ale najväčšie škody spôsobuje na dozrievajúcich bobuliach, ktoré hnednú, scvrkávajú sa a bývajú pokryté hustým sivým povlakom pôvodcu ochorenia – huby Botrytis cinerea.
Na ochorenie sú jednotlivé odrody viniča rôzne citlivé. Medzi náchylné patria napr. Bouvierovo hrozno, Dievčie hrozno, Müller-Thurgau, Neuburské, Silvánske zelené, Veltlínske červené skoré, Portugalské modré a Svätovavrinecké.
Šírenie botrytídy podporuje daždivé počasie po odkvitnutí viniča a teploty v rozmedzí 18 až 21 °C, ale aj každé mechanické poškodenie bobúľ (napr. ľadovec, hmyz, fyziologické praskanie bobúľ, atď.).

OCHRANA

 • Použiť PowerOf-K (v koncentrácii 0,8%) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %) – pri uzatváraní strapcov, na začiatku mäknutia bobúľ, alebo
 • použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (1,2 %) tesne po kvete, pri uzatváraní strapcov, na začiatku mäknutia bobúľ.

Múčnatka viniča (Erysiphe necator)

Múčnatka viniča (Erysiphe necator) napáda všetky zelené časti viniča. Spôsobuje ekonomické škody na kvetenstvách a mladých strapcoch. Prvé symptómy môžeme pozorovať už v skorom jarnom období. Napadnuté časti letorastov sú pokryté belavým povlakom mycélia. Na listoch sa postupne objavujú svetlé škvrny, ktoré sú charakteristické matným leskom. Ich veľkosť je 5-10 mm. Postupom času sa na napadnutých miestach objavuje biely povlak mycélia. Silne napadnuté listy postupne opadávajú. Strapce sú veľmi citlivé takmer počas celej doby vegetácie.
Múčnatka viničová prezimuje v podobe mycélia v šupinách púčikov a v menšej miere na prírastkoch. K primárnej infekcii dochádza skoro na jar, kedy vinič začína pučať a mycélium napáda zdravé pletivá rastliny. Z týchto miest sa počas vegetácie šíri ďalej.

Rozvoj choroby podporujú suché teplé periódy. Optimálna teplota pre klíčenie je 24 až 28 °C. Chladné a daždivé počasie dokáže zmyť mycélium a tým čiastočne znížiť jeho ďalšie šírenie. Taktiež vysoké teploty nad 32 °C výrazne spomaľujú šírenie a v mnohých prípadoch ho až zastavia. Veľmi dôležité je včasné zvládnutie zelených prác. Je potrebné čiastočné odlistenie zóny strapcov v skorších vegetačných fázach.

OCHRANA

 • Prvé ošetrenie je vhodné uskutočniť pri pučaní a aplikovať prípravky na báze síry v kombinácii s Boroil (v koncentrácii 0,2 %). Je potrebné, aby teplota dosahovala minimálne 15 °C.
 • Ďalšie ošetrenia je vhodné vykonať tesne pred kvitnutím s prípravkom Folicit (v koncentrácii 0,4 %) a bezprostredne po odkvitnutí PowerOf-K (v koncentrácii 0,8 %) + FerrumOil (v koncentrácii 0,2 %).
 • V závislosti od počasia je potrebné vykonať ošetrenie aj v neskorších fázach vývoja až do obdobia mäknutia bobúl s PowerOf-K (v koncentrácii 0,8 %) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %).
 • V prípade, ak sa objaví múčnatka na strapcoch, treba použiť PowerOf-K (v koncentrácii 0,6 %)  +  Folicit (v koncentrácii 0,3 %).

Peronospóra viniča

Peronospóru viniča spôsobuje huba Plasmopara viticola. Patogén sa prenáša vetrom, dažďom, kvapkami vody, pričom dochádza k primárnym infekciám listov. Infekcia vzniká v daždivom a teplom počasí, ak teplota dva dni po daždi neklesne pod 10 °C. Pleseň viničová sa najrýchlejšie rozvíja pri teplote v intervale od 22 do 26 °C, s inkubačnou dobou 3,5 až 4 dni. 
Počiatočnými symptómami peronospóry je prítomnosť okrúhlych, žltkastých, olejových škvŕn na listoch, ktoré sú rôznej veľkosti. Spodná strana listov je pokrytá bielymi škvrnami, pričom napadnuté časti listov po určitej dobe zhnednú, nekrotizujú, až dochádza k ich odumieraniu. Ak sa však na listovej ploche vytvorí väčší počet škvŕn, dochádza k odumieraniu veľkej časti listovej plochy, čo má za následok zasychanie a opadávanie listov. 
Na patogén sú veľmi citlivé súkvetia, ktoré môžu byť výnimočne napadnuté už v období tesne pred kvitnutím, pričom súkvetia a tvoriace sa bobule spolu so stopkami strapcov najskôr zmenia farbu na žltozelenú, stávajú sa slabo priesvitnými, neskôr zhnednú a zoschnú. Rovnako ako na listovej ploche, aj na napadnutých súkvetiach môžeme pozorovať biele povlaky. Zaschnuté bobule a súkvetia ostávajú dlhú dobu visieť na letorastoch. Je však dôležité podotknúť, že bobule sú na infekciu náchylné do štádia veľkosti hrášku – rastom sa ich vnímavosť na nákazu postupne znižuje.

Z hospodárskeho hľadiska napadnutie súkvetí a strapcov môže znížiť výnosnosť úrody a zapríčiniť až úplnú stratu úrody hrozna. Po napadnutí listov patogénom dochádza k zníženiu asimilačnej plochy, čo negatívne vplýva na asimiláciu a ukladanie cukru v bobuliach. Predčasná strata listovej plochy a znížená schopnosť asimilácie spôsobuje, že sa v dreve ukladá menšie množstvo rezervných látok, zhoršuje sa vyzrievanie dreva a dochádza k zníženiu jeho odolnosti voči nepriaznivým klimatickým podmienkam – mrazom. 
preventívnym opatreniam pred zavlečením peronospóry viniča patrí prevzdušnenie porastu, výber vhodnej lokality na zakladanie viníc, včasné a dôkladné odstraňovanie listov zo zóny strapcov a pestovanie tolerantných odrôd.
Pri chemickom ošetrení je dôležité vybrať správny prípravok a určiť vhodný termín jeho aplikácie.

 OCHRANA

 • Chitopron 5 % (v koncentrácii 0,3 %) + CuproTonic (v koncentrácii 0,2 %) alebo CuproTonic (v koncentrácii 0,5 %) pred kvitnutím, počas kvitnutia, po odkvitnutí, ďalšie ošetrenia za daždivého počasia.

Kombinácie chorôb

Botrytída + Peronospóra viniča

OCHRANA

 • Použiť Chitopron 5 % (v koncentrácii 0,3 %) + CuproTonic (v koncentrácii 0,2 %), pred kvitnutím, po odkvitnutí, ďalšie ošetrenia za teplého a suchého počasia.

Múčnatka + Peronospóra viniča

OCHRANA

 • Použiť PowerOf-K (v koncentrácii 0,8%) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %) + CuproTonic (v koncentrácii 0,4 %) alebo kontaktný meďnatý prípravok (napr. Kocide 2000) + sírny prípravok (napr. Thiovit Jet).

Múčnatka + Peronospóra + Botrytída viniča

OCHRANA

 • Použiť PowerOf-K (v koncentrácii 0,8%) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %) + CuproTonic (v koncentrácii 0,4 %).

Slnečný úpal

Slnečný úpal vzniká po dlhšom chladnejšom období keď sa výrazne oteplí, na bobuliach vznikajú hnedo-fialové škvrny, neskôr preliačiny, listy viniča sa spodnou stranou obrátia k slnku.


Chloróza /žltnutie listov/

Chloróza /žltnutie listov/ je spôsobená nedostatkom železa.

 OCHRANA

 • Aplikujeme 2 až 3-krát FerrumOil (v koncentrácii 0,2 %) v 10 až 14-dňových intervaloch.

Poškodenie viniča ľadovcom

OCHRANA

 • Použiť Aquasilikat (v koncentrácii 0,3 %) alebo PowerOf-K (v koncentrácii 1,0 %) + BorOil (v koncentrácii 0,2 %).