Škodcovia a ochrana viniča

V časti „Škodcovia a ochrana viniča“ je stručný popis rozšírených škodcov viniča spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Akarinóza /kučeravosť/ listov viniča a Erinóza /plstnatosť/
 • Nosánik viničový (Byctiscus betulae)
 • Obaľovače
  • Obaľovač mramorový (Lobesia botrana)
  • Obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella)
  • Obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana)


Akarinóza /kučeravosť/ listov viniča a Erinóza /plstnatosť/

Akarinóza /kučeravosť/ listov viniča

Akarinóza /kučeravosť/ listov viniča je vyvolaná drobným roztočom z čeľade vlnovníkovitých – Hálkovcom viničovým (Calepitrimerus vitis).
O prítomnosti škodcu svedčia drobné vpichy – miesta cicania škodcu, ktoré ľahko zistíme, ak listy pozorujeme v protisvetle. Ešte nápadnejšie sú však napadnuté kry v poraste, pretože v porovnaní so zdravými rastlinami mávajú silno zakrpatené výhonky a výrazne skučeravené listy (odtiaľ pomenovanie poškodenia). Ak sa napadnutie opakuje viac rokov za sebou, rastliny zoslabnú, v zime ľahšie namrznú a môžu aj uhynúť.

Erinóza /plstnatosť/

Erinóza /plstnatosť/ je choroba viniča a ovocných stromov. Prejavuje sa plstnatými vankúšikmi na listoch a hrboľatosťou listov. Vyvoláva ju pavúkovec vlnovník viničový (Eriophyes vitis). Ak ide o poškodenie s malým rozsahom (len zopár miest s plstnatosťou na liste), nepredstavuje pre vinič „život ohrozujúci“ stav. V prípade silného napadnutia sa zastavuje rast krov a hrozí zníženie úrody a jej kvality. Títo drobní škodcovia sajú na spodnej strane listu šťavu. Rastlina sa bráni, následkom čoho je tvorba plsti, príp. hrboľčekov.

 OCHRANA

 • Použiť sírne prípravky spolu s BorOil (v koncentrácii 0,2 %), ošetriť len tam, kde minulý rok boli zistené príznaky choroby.
 • Nasadiť dravého roztoča TYPHLODROMUS PYRI.

Nosánik viničový (Byctiscus betulae)

Nosánika viničového (Byctiscus betulae) nazývajú vinohradníci „vincúr“. Je to veľmi pekný chrobák rôzneho sfarbenia, a to zelenej alebo modrej, prípadne aj červenej alebo žltej farby s kovovým leskom. Pri vyrušení znehybnie a po dotyku padá na zem.
Nosánik môže výnimočne škodiť skoro na jar pri pučaní viniča, keď vyžiera púčiky.
Takéto poškodenie však spôsobujú aj mory, ktoré žerú iba v noci. Dokáže poškodiť iba niekoľko púčikov, nanajvýš krov, takže toto poškodenie je bezvýznamné, i keď pre konkrétny ker znamená zničenú úrodu a aj zoslabenie v podobe rastu iba náhradných letorastov.

OCHRANA

 • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %) pri pučaní alebo v poslednej dekáde mája.

Obaľovače

 • Obaľovač mramorový (Lobesia botrana),
 • Obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella),
 • Obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana)

Obaľovač mramorový (Lobesia botrana), Obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella) a Obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana) patria u nás k najvýznamnejším škodcom viniča.

Obaľovač mramorový (Lobesia botrana)

Polyfág – Obaľovač mramorový spôsobuje väčšie škody v teplejších a suchších oblastiach počas suchších rokov. Húsenice poškodzujú kvety, stopky kvetov alebo plodov. Spôsobujú zníženie produkcie hrozna, a to tým, že poškodzujú zelené, ale aj dozrievajúce bobule.
Prvá generácia sa vyznačuje ničením častí alebo celých súkvetí rastlín. Vo všeobecnosti sa za nebezpečnejšiu považuje druhá generácia, ktorá prispieva k rozvoju hubových ochorení, a to najmä plesne sivej (hniloby). Najnižšia škodlivosť je pripisovaná tretej generácii.
Húsenice, ktoré sú veľmi pohyblivé, sú charakteristické žltozeleným sfarbením, pričom hlava a štítok majú medovohnedú farbu. Motýle sú dobrými letcami s rozpätím krídel 10 až 12 mm. Predné krídla škodcu sú žlto-hnedo-sivo mramorované a zadné krídla majú sivasté odtiene. Vajíčka sú ploché, žltozelené a bez červených škvŕn. V čase kvitnutia sú strapce opradené jemnou pavučinkou a vo vnútri strapcov sa nachádza zelená, cca 10 mm veľká larva. Takto opradené časti strapcov pomerne rýchlo usychajú. Niekedy bývajú susedné bobule k sebe pripútané opradenou pavučinkou. Napadnuté dozrievajúce bobule sa často scvrkávajú a hnednú.
Okrem viniča hroznorodého môže škodca znehodnocovať černice, ríbezle, hloh obyčajný, trnky, ale aj magnólie.

Obaľovač pásový (Eupoecilia ambiguella)

O niečo dlhší vývoj, v porovnaní s obaľovačom mramorovým, a iba dve generácie, sú typické pre obaľovača pásového, ktorý je v rámci SR rozšírený v chladnejších vinohradníckych oblastiach.  Vhodným prostredím sú chladnejšie, tienené a vlhkejšie miesta.
Húsenice, najčastejšie s hnedočerveným sfarbením, tmavou hlavou a štítkom, vyžierajú bobule a v dospelosti sa spúšťajú ku kmienkom, kde sa zakuklia a prezimujú. Počas leta sú vyžierané nezrelé bobule, ktoré následne usychajú alebo sú napadnuté plesňami (hnilobou). Pri premnožení škodcu dochádza k výrazným stratám na úrode bobúľ. Už 3 až 5 lariev obaľovača pásového dokáže úplne zničiť jeden strapec.
Škodca sa okrem viniča hroznorodého môže vyvíjať napríklad na hlohu obyčajnom, brečtanoch, orgováne obyčajnom, jabloniach a iných drevinách.

Obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana)

Posledný, menej známy a rozšírený obaľovač na viniči hroznorodom, je obaľovač viničový
Skoro na jar môžeme pozorovať vyžraté púčiky, v ktorých sa nachádzajú červenohnedé húsenice. Neskôr na listových čepeliach vyžierajú húsenice dierky alebo väčšie otvory; dochádza k zdeformovaniu listov, ich zlému vývinu a usychaniu. Vo výhonkoch a listoch, ktoré sú spradené pavučinou do hniezd, žijú húsenice.
Motýle majú predný pár krídel žltozeleného až okrovožltého sfarbenia, s priečnymi pásikmi, ktoré môžu byť nejasné alebo môžu úplne chýbať. Pre zadný pár krídel je typická hnedosivá farba. Bolo zistené, že škodlivé je iba larválne štádium tohto obaľovača.
Keďže húsenice sú mimoriadne žravé, pri hromadnom výskyte môžu nastať veľké škody. Preto je potrebné vykonať včas ochranu viniča, v opačnom prípade môžu vzniknúť holožery. Škodca má iba jednu generáciu za rok.

OCHRANA – proti tu uvedeným obaľovačom:

 • Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® ORION (v koncentrácii 2 %), podľa signalizácie:
  • väčšinou prvá generácia koncom mája a
  • druhá generácia koncom júla.