Zelenina

Obsah sekcie „Zelenina“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás bežne pestovanej zeleniny spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej uvedenej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Sekcia „Zelenina“ je rozdelená podľa skupín príbuzných druhov zeleniny na ďalšie sekcie:

Pri každej skupine zeleniny je uvedené samostatné rozdelenie popisu na:

  • Choroby a ochrana …
  • Škodcovia a ochrana …