Choroby a ochrana cibuľovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana cibuľovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb cibuľovej zeleniny (cibuľa, šalotka, cesnak, pór, pažítka) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Pleseň cibuľová (Peronospora destructor)
 • Botrytída listov (Botrytis squamosa)
 • Biela skleróciová hniloba (Sclerotium cepivorum Berk.)
 • Sivá krčková hniloba (Botritis allii)
 • Hrdza póru (Puccinia porri Winter)
 • Alternariová škvrnitosť a hniloba (Alternaria porri)
 • Ďalšie choroby cibule
  • mokrá hniloba cibule (Ervinia carotovora),
  • fuzariová hniloba cibule (Fusarium oxysporum),
  • fytoftórová škvrnitosť (Phytophthora porri);
  • z vírusových chorôb – žltá prúžkovitosť cibule (Onion yellow dwarf virus, OYD)


Pleseň cibuľová (Peronospora destructor)

Pleseň cibuľová (Peronospora destructor) vzniká za vlhkého počasia a tvorí na listoch bledé šedo-zelené oválne škvrny. Postupne sa zväčšujú a nadobúdajú fialovú až hnedú farbu. Napadnuté listy predčasne odumierajú.
V dôsledku predčasného odumierania listov klesajú úrody a zhoršuje sa skladovateľnosť. Pre túto chorobu je charakteristická aj sekundárna infekcia napadnutých listov a kvetných stoniek saprofytickými hubami.

OCHRANA

 • Cibuľu zásadne nepestujeme po sebe na tom istom stanovisku.
 • Ozimnú cibuľu a cibuľu zo sadzačiek nepestujeme v blízkosti cibule z priamych jarných výsevov.
 • Na dezinfekciu pôdy môžeme použiť bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v 3 % koncentrácii.
 • Na ošetrenie je dobré použiť kontaktný meďnatý prípravok (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,3 %, v kombinácii s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,3 %.

Botrytída listov (Botrytis squamosa)

Botrytída listov (Botrytis squamosa) sa rozširuje hlavne za vlhkého počasia. Na listoch sa objavujú biele, mierne prehĺbené škvrnky, ktoré sa veľmi rýchlo šíria. Listy postupne hnednú a odumierajú.

OCHRANA

 • Ochranu je potrebné robiť ihneď po objavení sa prvých škvŕn s prípravkom PowerOf-K, v koncentrácii 0,7 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Na dezinfekciu pôdy použijeme bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v 3 % koncentrácii, ktorý zapracujeme do pôdy.

Biela skleróciová hniloba (Sclerotium cepivorum Berk.)

Biela skleróciová hniloba (Sclerotium cepivorum Berk.) môže napadnúť rastliny už krátko po vyklíčení. Napadnutie sa spočiatku prejavuje vädnutím listov a žltými škvrnami na listoch. Cibule a celý koreňový systém, aj výhony, sú pokryté bielym plesňovým povlakom, v ktorom sa tvoria čierne skleróciá, ktoré môžu v pôde prežiť až 10 rokov.
Na starších rastlinách sa objavuje biele mycélium na koreňovom krčku, následne aj práchnivenie koreňov.

OCHRANA

 • Cibuľovú zeleninu nepestujeme na zamorených pozemkoch 10 rokov.
 • Zostatky rastlín nevyvážame na pozemky, ale likvidujeme na skládkach.
 • Osivo moríme a sadzačku používame zásadne zdravú.
 • Výskyt choroby redukuje aj vápnenie pôdy na hodnotu pH okolo 7,0.
 • Moríme pred výsadbou namočením semena na 1 minútu do 1 % roztoku prípravku Chitopron 5%, ktoré po vysušení vysadíme.
 • Prípadne môžeme dezinfikovať pôdu s bakteriálnym produktom NovaFerm® MULTI v 3 % koncentrácii, ktorý zapracujeme do pôdy.

Sivá krčková hniloba (Botritis allii)

Sivá krčková hniloba (Botritis allii) je najvážnejšou chorobou počas skladovania cibule. Huba preniká do koreňového krčka pri zaťahovaní cibule. Prvé príznaky na listoch sa prejavujú pri dozrievaní cibule, keď listy ovísajú a pletivá začínajú mäknúť. Huba postupne prerastá do celej cibule. Na napadnutých cibuliach sa tvorí biele mycélium. Pri silnom napadnutí v skladoch môže dôjsť k úplnému znehodnoteniu cibule. Huba sa prenáša osivom, sadzačkou a pozberovými zbytkami.

OCHRANA

 • Správna agrotechnika, cibuľu nesmieme prehnojovať dusíkom, treba ju zberať v plnej zrelosti za suchého počasia. Pozberanú cibuľu musíme správne vysušiť a dobre uskladniť.
 • Ochrana proti botrytíde listov pôsobí i proti krčkovej hnilobe: PowerOf-K, koncentrácia 0,7 % + BorOil, koncentrácia 0,2 %; dezinfekcia pôdy bakteriálnym produktom NovaFerm® MULTI, koncentrácia 3 %, ktorý zapracujeme do pôdy.

Hrdza póru (Puccinia porri Winter)

Hrdza póru (Puccinia porri Winter) – pôvodcom choroby je huba z čeľade Pucciniaceae. Napáda takmer všetku cibuľovú zeleninu. Na jar sa na listoch objavujú žlté alebo oranžové okrúhle alebo oválne škvrny. Neskôr sa na napadnutých miestach objavujú čierne škvrny. Silne napadnuté listy od vrcholčeka žltnú a odumierajú. Huba prezimuje vo forme teleutospór. Vo vegetačnom období sa rozširuje najmä pomocou uredospór.

OCHRANA

 • Na konci vegetácie likvidujeme a pálime pozberové zvyšky.
 • Pozemok na jeseň hlboko zorieme a dodržujeme osevný postup.
 • Do pôdy zapracujeme bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Porasty striekame prípravkom Folicit, v koncentrácii 0,5 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,3 %, alebo Imunofol, v koncentrácii 0,2 %, spolu s CuproTonic, v koncentrácii 0,3 %.

Alternáriová škvrnitosť a hniloba (Alternaria porri)

Alternáriová škvrnitosť a hniloba (Alternaria porri) sa prejavuje a napáda už klíčiace rastliny. Neskôr sa na listoch objavujú oválne šedé až hnedé škvrny, v strede bývajú až fialkasté. V miestach napadnutia sa listy veľmi často lámu. Postupne sa napadnutie hubou rozširuje až na cibuľu. Huba sa rozširuje z napadnutých pozberových zostatkov, alebo z prezimujúceho póru. Rozširovanie podporuje hlavne vlhké počasie.

OCHRANA

 • Zabezpečiť správny osevný postup, pozberové zvyšky je potrebné likvidovať a neponechávať na poli, prípadne do pôdy zapracovať bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Porasty striekame s kontaktným meďnatým prípravkom (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,3 %.

Ďalšie choroby cibule

Okrem uvedených chorôb sa na cibuli vyskytujú aj choroby mokrá hniloba cibule (Ervinia carotovora), fuzariová hniloba cibule (Fusarium oxysporum), fytoftórová škvrnitosť (Phytophthora porri) a ďalšie. Z vírusových chorôb najväčšie škody spôsobuje žltá prúžkovitosť cibule (Onion yellow dwarf virus, OYDV).

OCHRANA

 • Tieto choroby prechádzajú z pôdy na rastliny, preto je dobré tesne pred výsadbou zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Taktiež môžeme preventívne foliárne aplikovať na rastliny počas vegetácie bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.