Škodcovia a ochrana cibuľovej zeleniny

V časti „Škodcovia a ochrana cibuľovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených škodcov cibuľovej zeleniny (cibuľa, šalotka, cesnak, pór, pažítka) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Mínerka pórová (Napomyza gymnostoma Loew)
 • Kvetárka cibuľová (Delia antiqua Meig.)
 • Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci Kühn.)
 • Krytonos cibuľový (Ceutorrhynchus saturalis Fabr.)
 • Molička cesnaková (Acrolepia assectella Zell.)


Mínerka pórová (Napomyza gymnostoma Loew)

Mínerka pórová (Napomyza gymnostoma Loew) patrí k najvážnejším škodcom cibule v posledných rokoch. Napáda cibuľu, pór aj cesnak. Na listoch napadnutých rastlín možno pozorovať najprv bledé bodky, ktoré spôsobili imága. Neskôr pozorujeme v listoch míny, ktoré spôsobili larvy. Po dorastení sa larvy kuklia, tesne pod povrchom vrchnej šupky cibule.
Škodca má do roka dve generácie, ale za dlhej a teplej jesene môže byť aj tretia generácia, ktorá škodí hlavne na póre. Listy sa deformujú a cibule praskajú. V jednej cibuli sa vyskytuje aj niekoľko lariev.

OCHRANA

 • Proti škodcovi odporúčame bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %,  v čase náletu imág. Nálet môže trvať aj niekoľko týždňov, preto je potrebné postrek opakovať po troch týždňoch.

Kvetárka cibuľová (Delia antiqua Meig.)

Kvetárka cibuľová (Delia antiqua Meig.) spôsobuje na cibuli tiež veľké škody. Je to hmyz z čeľade muchovitých (Muscidae). Mucha je olivovo sivá, dlhá 6 až 7 mm, vajíčka sú biele, dlhé najviac 1 mm. Larva je žltkastá, červovitá, beznohá, dlhá asi 7 mm. Kukly prezimujú v pôde, v máji muchy vyletujú a kladú vajíčka v blízkosti cibuľovín – ku koreňovému krčku alebo pod šupky cibúľ. V júli sa liahnu imága druhej generácie a ich nálet môže trvať až do konca augusta. Larvy ničia mladé rastliny, tieto v dôsledku poškodenia vädnú a hynú. Pri starších rastlinách hnije cibuľa, larvy vyžierajú vnútro, v dôsledku čoho rastliny vädnú.

OCHRANA

 • Z poľa odstraňujeme a likvidujeme napadnuté rastliny.
 • Osivo pred sejbou moríme 1 % roztokom prípravku Chitopron 5%.
 • Na dezinfekciu pôdy použijeme bakteriálny produkt NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci Kühn.)

Háďatko zhubné (Ditylenchus dipsaci Kühn.) patrí k významným škodcom cibule a cesnaku. Je to hlísta (Nematoda) z čeľade Tylenchidae. Háďatko má nitkovité telo dlhé 1 až 1,5 mm. Larvy prezimujú v pôde, alebo na zvyškoch hostiteľských rastlín. Na jar vnikajú do mladých rastliniek, kde sa živia bunkovými šťavami. Samičky kladú do rastlín vajíčka, z ktorých sa po 5 až 7 dňoch liahnu larvy. Vývojový cyklus háďatka trvá 3 až 4 týždne.
Napadnuté rastliny cibule a cesnaku sú pri báze zdurené, listy sú skrútené, deformované, postupne žltnú a uschýnajú. Cibule praskajú na vnútorných cibuľových sukniciach. Na strúčikoch cesnaku sa objavuje hubovitá štruktúra. Bázy cibúľ zahnívajú, v dôsledku čoho odpadnú korene.

OCHRANA

 • Ničenie a odstraňovanie poškodených rastlín.
 • Potrebné je dodržiavať izolačné vzdialeností od polí, na ktorých sa pestovali cibuľoviny.
 • Cibuľoviny by sme nemali pestovať po sebe 4 až 5 rokov.
 • Pred výsadbou dezinfikujeme pôdu bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Krytonos cibuľový (Ceutorrhynchus saturalis Fabr.)

Krytonos cibuľový (Ceutorrhynchus saturalis Fabr.) – prezimujúce chrobáky na jar požierajú listy, následne znášajú vajíčka. Z vajíčok sa liahnu larvy, ktoré žerú vo vnútri listov, kde vyhrýzajú parenchým.
Larvy škodia hlavne v máji a júni.

OCHRANA

 • Z porastu odstraňujeme a likvidujeme poškodené rastliny.
 • Ochranu robíme hlavne proti dospelým chrobákom použitím bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Prípadne pred výsadbou dezinfikujeme pôdu bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Molička cesnaková (Acrolepia assectella Zell.)

Molička cesnaková (Acrolepia assectella Zell.) – prezimujúce samičky znášajú v máji asi 100 vajíčok, z ktorých sa liahnu larvy. Húsenice druhej generácie škodia až od septembra. Škody na pažítke a cibuli sa prejavujú v podobe dlhých belavých pásov. Potom sa na miestach požeru objavuje blanka, ktorá pokrýva vyhryzené miesta. Húsenice vyžierajú v listoch chodbičky od špičky listu až po srdiečko rastliny. Srdiečka rastlín neskôr môžu zahnívať.

OCHRANA

 • Dodržiavanie správneho osevného postupu. 
 • V čase liahnutia lariev môžeme ošetriť bakteriálnym produktom NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.