Choroby a ochrana koreňovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana koreňovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler, paštrnák, červená repa šalátová, reďkovka, reďkev, čierny koreň) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Fyziologické poruchy
 • Vírusová kučeravosť mrkvy (Carot virus Y)
 • Mozaika zeleru (Celery mosaic virus)
 • Mokrá hniloba mrkvy (Erwinia carotovora)
 • Pleseň mrkvovitých (Plasmopara crustosa)
 • Biela hniloba mrkvy (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Čierna hniloba mrkvy (Stemphylium radicinum)
 • Múčnatka mrkvová (Erysiphe heraclei)
 • Pleseň sivá (Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea)
 • Alternáriová škvrnitosť listov mrkvy (Alternaria dauci)
 • Cerkosporióza mrkvy (Cercospora carotea)
 • Septorióza petržlenu (Septoria petroselini)
 • Septorióza zeleru (Septoria apii – graveolentis Dovogin)
 • Fómová škvrnitosť zeleru (Phoma apiicola Kleb)


Fyziologické poruchy

Fyziologické poruchy – najčastejšie je to nedostatok bóru. Pri jeho nedostatku listy mrkvy od okrajov žltnú, neskôr sa sfarbujú do ružova až červena. Na koreňoch môžu vznikať trhliny.

OCHRANA

 • Pri nedostatku bóru aplikujeme 2-krát prípravok BorOil, v koncentrácii 0,3 %, v týždňovom intervale.

Vírusová kučeravosť mrkvy (Carot virus Y)

Vírusová kučeravosť mrkvy (Carot virus Y) sa prejavuje na mladých rastlinách, ktorým sa stáčajú listy a redukuje sa ich dĺžka. Neskôr rastliny zakrpatejú. Vírus sa prenáša hlavne voškami.

OCHRANA

 • Proti vírusovej kučeravosti bojujeme likvidáciou hostiteľských burín, ochranou proti voškám a dodržiavaním osevného postupu.
 • Proti voškám aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Mozaika zeleru (Celery mosaic virus)

Mozaika zeleru (Celery mosaic virus) – napadnuté rastliny zaostávajú v raste, listové stopky sa v strede skracujú. Na listoch dochádza k presvitaniu žilnatiny a listy začínajú žltnúť. Listy sa deformujú a objavujú sa na nich biele škvrny. Vírus sa prenáša mechanicky, šťavou a voškami.

OCHRANA

 • Odstraňovanie poškodených rastlín a likvidácia vošiek.
 • Proti voškám aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Mokrá hniloba mrkvy (Erwinia carotovora)

Mokrá hniloba mrkvy (Erwinia carotovora) patrí medzi bakteriózy. V porastoch mrkvy sa vyskytuje zriedkavo, veľký význam má ako skladová hniloba. Na napadnutých miestach patogén spôsobuje rýchlo sa rozširujúcu mokrú hnilobu. Postupne sa celý koreň mení na kašovitú hmotu. Výskyt ochorenia podporuje trvalé zamokrenie a napadnutie škodcami. Choroba napáda aj ostatné koreňové zeleniny.

OCHRANA

 • Pri zbere by sa nemali poškodzovať korene, v prípade zberu za vlhkého počasia je potrebné ich pred uskladnením osušiť. Vytriedenú mrkvu skladujeme pri optimálnych teplotách a vlhkosti.
 • Z agrotechnických opatrení je to hlavne dodržiavanie osevného postupu.
 • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy.

Pleseň mrkvovitých (Plasmopara crustosa)

Pleseň mrkvovitých (Plasmopara crustosa) napáda listy, na ktorých sa objavujú žlté, olejovité škvrny, ktoré postupne hnednú a zasychajú. Pri silnom napadnutí môžu odumrieť.

OCHRANA

 • Z ochranných opatrení je dôležité ničiť pozberové zvyšky, buriny, ktoré sú rezervoárom choroby.
 • Potrebné je robiť hlbokú orbu a dodržiavať všetky agrotechnické opatrenia, porasty pestovať v správnom spone.
 • Chemická ochrana sa robí iba v semenných porastoch kontaktnými meďnatými prípravkami (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %, alebo prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,5 %.
 • Prípadne pred sejbou zapracujeme do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Biela hniloba mrkvy (Sclerotinia sclerotiorum)

Biela hniloba mrkvy (Sclerotinia sclerotiorum) patrí k najvýznamnejším skladovým chorobám mrkvy, petržlenu, zeleru, paštrnáku. Napáda prakticky všetky koreňové zeleniny. Na napadnutých koreňoch pozorujeme biely práškovitý povlak. V jeho strede sa tvoria tmavosivé až čierne hrudky dlhé 2 až 5 mm. Pletivá pod povlakom sú vodnaté a hnijú, pričom zapácha. Okolo napadnutého koreňa vzniká „ohnisko“ hnijúcich koreňov.
Huba môže napadnúť koreň mrkvy počas celej vegetačnej doby, ale najväčšie škody spôsobuje počas skladovania.

OCHRANA

 • Využívame všetky možné preventívne opatrenia (osevný postup, obmedzenie zamokrenia pôdy, správna agrotechnika, neprehnojovanie porastov dusíkom, alebo pred sejbou zapracujeme do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Čierna hniloba mrkvy (Stemphylium radicinum)

Čierna hniloba mrkvy (Stemphylium radicinum) patrí taktiež k najdôležitejším skladovým chorobám koreňovej zeleniny. Napáda mrkvu, petržlen, zeler, paštrnák.
Na mladých klíčiacich rastlinkách dochádza k černeniu korienkov, hypokotylu, nakoniec k padaniu rastlín.
Na starších listoch sa vyskytujú malé, hnedé nekrotické škvrny, ktoré neskôr černejú. Škvrny sa rozširujú aj na ďalšie časti listov a napadnutá vňať postupne odumiera.
Hniloba prechádza aj na koreňový kŕčok, ktorý hnedne a hnije a hlavne preniká hlboko do koreňa. Na vyvinutom koreni mrkvy sa po napadnutí najprv objavia tmavé, neskôr čierne nepravidelné, mierne vpadnuté škvrny, ktoré sa postupne prehlbujú. Pletivá vodnatejú, černejú a sú pokryté čiernozeleným povlakom.
Infekcia sa prenáša osivom, infikovanými skladovanými koreňmi, kontaminovanými skladovými priestormi a rastlinnými zvyškami v pôde, na ktorých huba prežije až sedem rokov. Huba sa dobre šíri za daždivého počasia, vysokej vzdušnej vlhkosti a vyššej teplote. Skladovanie pri teplote 0°C spomaľuje šírenie nákazy.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, používanie zdravého osiva a správne skladovanie nenapadnutých koreňov.
 • Osivo môžeme moriť 1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %.
 • V semenných porastoch môžeme použiť kontaktné meďnaté prípravky (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %, alebo prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,5 %.

Múčnatka mrkvová (Erysiphe heraclei)

Múčnatka mrkvová (Erysiphe heraclei) napáda všetkých predstaviteľov čeľade Apiaceae. Počas horúceho a suchého leta sa objavuje na hornej a spodnej strane listov biely múčnatý povlak. Huba prezimováva na hostiteľských rastlinách, môže sa prenášať aj osivom. V zahustených porastoch a porastoch prehnojených dusíkom sa rozširuje rýchlejšie.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, pestovanie pri správnej agrotechnike, používanie zdravého osiva.
 • Na chemickú ochranu sa používajú prípravky s účinnou látkou na báze síry (Thiovit-Jet).

Pleseň sivá (Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea)

Pleseň sivá (Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea) okrem mrkvovitých napáda väčšinu kultúrnych rastlín. Huba vytvára jemné biele povlaky, neskôr sivé. Hniloba väčšinou začína na vrchole, alebo na špičke hlavného koreňa. Optimálne podmienky pre rozvoj choroby sú za vlhkého počasia a teplote 15 – 20 oC.

OCHRANA

 • Optimálna agrotechnika, hlavne vyvážené dávky živín a podobne, ako pri všetkých mrkvovitých, zabezpečiť kvalitný zber a optimálne podmienky na skladovanie.
 • Preventívnym opatrením je pred sejbou zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Alternáriová škvrnitosť listov mrkvy (Alternaria dauci)

Alternáriová škvrnitosť listov mrkvy (Alternaria dauci) je huba, ktorá napáda hlavne nadzemné časti mrkvy, petržlenu a feniklu.
Prvé príznaky sa objavujú na najstarších listoch ako drobné žlté škvrny, veľkosti 1 až 2 mm. Postupne listy hnednú až sčernejú. Listy vyzerajú ako spálené a odumierajú.
Podobné škvrny sa objavujú aj na stonkách rastlín, na kvetoch a na okolíkoch.
Alternária môže napadnúť aj podzemné časti rastlín. Tvoria sa na nich vpadnuté škvrny modrosivej alebo čiernej farby.
Huba prežíva v pôde, na pozberových zvyškoch a na semenách. Rozširuje sa hlavne za daždivého počasia a pri vyšších teplotách.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, priestorovej izolácie, semenné porasty pestujeme na vzdušných miestach, kde listy rýchle presychajú.
 • Uskutočníme morenie osiva 1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %.
 • V semenných porastoch môžeme použiť meďnaté prípravky (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil v koncentrácii 0,2 % alebo prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,5 %.

Cerkosporióza mrkvy (Cercospora carotea)

Cerkosporióza mrkvy (Cercospora carotea) napáda kultúrnu i divo rastúcu mrkvu.
Na okrajoch mladých listov, listových stopkách a stonkách sa objavujú malé okrúhle chlorotické škvrny o priemere 1 až 2 mm. Škvrny môžu byť žltohnedé, hnedé až čierne. Škvrny sa zväčšujú a postupne môže dôjsť až k odumretiu listov.
Huba prezimováva v pôde na odumretých zvyškoch napadnutých rastlín a na osive. Počas vegetácie sa huba rozširuje vetrom na nové porasty. Huba nemá veľké nároky na teplo, infekciu podporujú časté zrážky.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, likvidácia pozberových zvyškov hlbokou orbou.
 • Uskutočníme morenie osiva 1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %.
 • V semenných porastoch môžeme použiť meďnaté prípravky (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil v koncentrácii 0,2 % alebo prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,5 %.

Septorióza petržlenu (Septoria petroselini)

Septorióza petržlenu (Septoria petroselini) je huba, ktorá napáda klíčiace rastliny, následne dochádza k ich odumieraniu. Napáda aj semenárske porasty, čo znižuje biologickú hodnotu osiva.
Symptómy napadnutia pozorujeme na listoch, ale aj na stonkách a semenách petržlenu. Napadnutie sa prejavuje zožltnutím listov. Na okrajoch listov sa vytvárajú škvrny, ktoré sa neskôr zväčšujú.
Huba prezimováva na napadnutých zvyškoch rastlín v pôde. Prenosná je aj semenom.

OCHRANA

 • Z preventívnych opatrení je dôležité použitie zdravého osiva, priestorová izolácia semenárskych porastov, osevný postup a dôkladné ničenie pozberových zvyškov, ktoré dosiahneme pôdnou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Ošetrenie robíme kontaktnými meďnatými prípravkami (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil v koncentrácii 0,2 % alebo CuproTonic v koncentrácii 0,5 %.

Septorióza zeleru (Septoria apii – graveolentis Dovogin)

Septorióza zeleru (Septoria apii – graveolentis Dovogin) sa prejavuje tvorbou malých chlorotických škvŕn o veľkosti do 3 mm na obidvoch stranách listov. Pletivo v strede škvŕn odumiera a zafarbuje sa do sivohneda. Pri silnom napadnutí dochádza k hnednutiu a odumieraniu celých listov, čo má za následok slabý vývoj buliev. Patrí medzi najvýznamnejšie choroby zeleru. Škodlivosť sa prejavuje v odumieraní listov.

OCHRANA

 • Robíme preventívne opatrenia, používame zdravé osivo, priestorovú izoláciu, striedanie plodín a ničenie pozberových zvyškov, ktoré dosiahneme pôdnou aplikáciou bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Chemickú ochranu robíme kontaktnými meďnatými prípravkami (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %, alebo CuproTonic, v koncentrácii 0,5 %.

Fómová škvrnitosť zeleru (Phoma apiicola Kleb)

Fómová škvrnitosť zeleru (Phoma apiicola Kleb) vytvára na povrchu koreňov malé hnedé škvrny, nad ktorými je pokožka hladká a nepoškodená. Po čase sa pletivá sfarbujú do hneda až červeno-hneda.
Spolu so septoriózou je najvážnejšou chorobou zeleru. Huba spôsobuje významné zníženie kvality a veľké straty počas skladovania.

OCHRANA

 • Dodržiavanie osevného postupu, striedanie plodín, odstraňovanie rastlinných zvyškov po zbere, ktoré dosiahneme pôdnou aplikáciou produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.