Škodcovia a ochrana listovej zeleniny

V časti „Škodcovia a ochrana listovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených škodcov listovej zeleniny (šalát hlávkový, šalát ľadový, čakanka, endívia, kapusta pekinská, kapusta čínska, špenát, mangold) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Vošky (Aphidoidae)
 • Strapky (Thrips tabaci, Trips angusticeps)
 • Drôtovce
 • Kvetárka kapustová (Delia radicum, syn. Phorbia brassicae)
 • Skočky (Phyllotreta spp.)
 • Kvetárka repová (Pegomyia hyoscyami, syn. betae)
 • Slizovce (Arion spp.)


Vošky (Aphidoidae)

Vošky (Aphidoidae) poškodzujú takmer všetky druhy listovej zeleniny. Priamo škodia cicaním rastlinných štiav, a tým znehodnotením konzumnej časti, a následne aj tvorbou medovice a tvorbou černí. Nepriamo škodia prenášaním vírusových ochorení.
Na šaláte sa vyskytuje predovšetkým voška meruzalková, rešetliaková a broskyňová.
Porasty špenátu sú poškodzované voškou makovou, ktorá spôsobuje výrazné deformácie listov.

OCHRANA

 • Aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Strapky (Thrips tabaci, Trips angusticeps)

Strapky (Thrips tabaci, Trips angusticeps) škodia cicaním povrchových pletív listovej zeleniny, čo sa prejavuje najskôr striebornými lesklými škvrnami a neskôr žltnutím, zasychaním a hnednutím týchto miest.

OCHRANA

 • Aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Drôtovce (larvy kováčikov Agriotes spp.)

Drôtovce (larvy kováčikov Agriotes spp.) poškodzujú koreňový systém v mieste koreňového krčka mladých rastlín šalátu.

OCHRANA

 • Spočíva v intenzívnom obrábaní pozemkov s výskytom drôtovcov.
 • Pôdu dezinfikujeme bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.

Kvetárka kapustová (Delia radicum, syn. Phorbia brassicae)

Kvetárka kapustová (Delia radicum, syn. Phorbia brassicae) je najvýznamnejším škodcom kapusty pekinskej, ktorej larvy vyžierajú chodbičky v hlávke.

OCHRANA

 • Aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Skočky (Phyllotreta spp.)

Skočky (Phyllotreta spp.) sú drobné, asi 2 mm veľké čierne chrobáky, ktoré škodia požerom a dierkovaním listov. Napádajú vzchádzajúce rastliny kapusty pekinskej a čínskej.

OCHRANA

 • Aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Kvetárka repová (Pegomyia hyoscyami, syn. betae)

Kvetárka repová (Pegomyia hyoscyami, syn. betae) spôsobuje plošné míny na liste mangoldu a špenátu.  Napadnuté listy postupne hnednú a trhajú sa.

OCHRANA

 • Aplikujeme bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Slizovce (Arion spp.)

Slizovce (Arion spp.) a Slizniačiky (Deroceras spp.) požierajú listy šalátu.

OCHRANA

 • Vhodné je zasadiť rastliny, ktoré ich svojou vôňou vyslovene odpudzujú. Patrí medzi ne cibuľa, pažítka, cesnak, tymian, koriander, rozmarín, fenikel a ďalšie.
 • Veľa záhradkárov odstraňuje slizniakov granulami železitého fosfátu. Táto látka sa v pôde prirodzene vyskytuje. Ak však rozsypete granule krátko po polievaní, sú pre slimákov vďačnou návnadou. Tá spôsobí zastavenie ich metabolizmu, v dôsledku čoho umrú do 3 až 6 dní. Aj keď umieranie trvá dlhší čas, rastúcu úrodu prestávajú ničiť oveľa skôr.