Choroby a ochrana plodovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana plodovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb plodovej zeleniny (rajčiak, zemiaky, paprika, baklažán, uhorky, melóny, dyne, tekvice a iné) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

 • Choroby čeľade Solanaceae:
  • Ružicovitosť papriky (Cucumis virus 1 Smith), Tabaková mozaika papriky (Nicotiana virus L.)
  • Stolbur papriky
  • Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov (Alternaria porri solani)
  • Fytoftóra a septorióza rajčiaka (Phytophtora infestans a Septoria lycopersici)
  • Múčnatka rajčiaka (Erysiphe orontii)
  • Kladospóriová škvrnitosť rajčiakov (Cladosporium fulvum)
  • Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas vesicatoria)
  • Pleseň zemiaková (Phytophthora infestans)
  • Alternáriová škvrnitosť listov zemiakov (Alternaria porri solani)
  • Obyčajná chrastavitosť zemiakov (Streptomyces scabies)
 • Choroby čeľade Cucurbitaceae:
  • Horknutie plodov
  • Deformácia plodov
  • Výživové poruchy
  • Mozaika uhorky
  • Žltá mozaika cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV) 
  • Vírusová mozaika dyne červenej (Wattermelon mosaic virus – WMV)
  • Mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CM)
  • Bakteriálna škvrnitosť (Pseudomonas siringe pv. lachrimens)
  • Antraknóza (Colletotrichum lagenarium)
  • Vädnutie rastlín – Tracheomykózy
  • Pleseň uhorková (Pseudoperonospora cubensis)
  • Čerň na uhorkách (Cladosporium cucumerinum)
  • Múčnatka uhorková (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum)


Choroby čeľade Solanaceae

Ružicovitosť papriky, Tabaková mozaika papriky

Ružicovitosť papriky (Cucumis virus 1 Smith), Tabaková mozaika papriky (Nicotiana virus L.), Pestrosť papriky (Medicago virus 2 Smith) a Aukubová mozaika papriky (Solanum virus 8 a 9 Smith) patria medzi vírusové ochorenia. Často sa vyskytujú a môžu spôsobovať značné škody na úrode a kvalite plodov.

OCHRANA

 • Väčšina viróz sa prenáša osivom, preto je veľmi dôležitá ochrana porastu pestovaného na semeno, aby sa na ďalšie pestovanie dostalo len zdravé osivo.
 • Ochrana proti vírusovým chorobám papriky spočíva v preventívnych opatreniach.
 • Treba sa zamerať na hygienu práce a prostredia, priestorovú izoláciu, dezinfekciu osiva a pôdy, organizáciu porastu, ošetrovanie porastov, správnu výživu, ničenie burín, negatívny výber, ničenie prenášačov.
 • Jednotlivé odrody vykazujú rozdielnu náchylnosť voči vírusovým ochoreniam, preto úlohou pre šľachtiteľov je vyšľachtiť odrody rezistentné alebo tolerantné.

Stolbur papriky

Stolbur papriky je veľmi nebezpečná choroba, ktorú spôsobujú mykoplazmy. Pri tejto chorobe je narušená tvorba semien. Hubové ochorenia patria medzi najrozšírenejšie.

OCHRANA

 • Preventívna ochrana proti hubovým chorobám spočíva v morení a dezinfekcii osiva, v dodržiavaní osevného postupu a ničení zvyškov rastlín.
 • Pri nebezpečenstve silného výskytu možno postrekovať kontaktným meďnatým prípravkom (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,3 %.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie  bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Alternáriová škvrnitosť (Alternaria porri solani)

Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov (Alternaria porri solani) je hubové ochorenie rastlín z čeľade ľuľkovitých. Na listoch sa objavujú okrúhle výrazne ohraničené škvrny, suché a tmavohnedé.

OCHRANA

 • Postrek zložený z prípravkov Profidol-PK, v koncentrácii 0,2 %, s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %, s prípravkom FerrumOil, v koncentrácii 0,2 % a s prípravkom PowerOf-K, v koncentrácii 0,7 %.
 • Zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, tesne pred výsadbou.

Fytoftóra a septorióza rajčiaka (Phytophtora infestans a Septoria lycopersici)

Fytoftóra a septorióza rajčiaka (Phytophtora infestans a Septoria lycopersici) sú hubové ochorenia listov a plodov rajčiaka. Vytvárajú hnedé škvrny na listoch a plodoch. Napadnuté listy zasychajú, alebo pri vyššej vlhkosti hnijú. Choré plody nedozrievajú a hnijú. Je potrebné pestovať rajčiaky čo naďalej od porastov zemiakov.

OCHRANA

 • Proti chorobám sa odporúča používať každých 10 až 14 dní postrek z prípravkov Profidol-PK, v koncentrácii 0,2 %, spolu s CuproTonic, v koncentrácii 0,3 %, a FerrumOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, tesne pred výsadbou.

Múčnatka rajčiaka (Erysiphe orontii)

Múčnatka rajčiaka (Erysiphe orontii) je hubové ochorenie, ktoré sa prejavuje škvrnami s múčnatým povrchom. Napadnuté pletivá hynú a odumreté listy zostávajú visieť na rastline.

OCHRANA

 • Postrek z prípravku Folicit, v koncentrácii 0,6 %.
 • Preventívny postrek BiokaWHEY v koncentrácii 0,4 % aplikovať v týždenných intervaloch.

Kladospóriová škvrnitosť rajčiakov (Cladosporium fulvum)

Kladospóriová škvrnitosť rajčiakov (Cladosporium fulvum) je tiež hubovité ochorenie rajčiaka a objavuje sa predovšetkým v skleníkoch. Na starších listoch sa tvoria žltkasté škvrny so sivohnedým povlakom. Rastliny zaostávajú v raste a dosahujú nižšiu úrodu plodov. Proti chorobe je potrebné vytvoriť v skleníku priaznivé podmienky znížením teploty na 18°C a vlhkosti vzduchu na 75 %.

OCHRANA

 • Postrek z prípravku Folicit, v koncentrácii 0,5 %, spolu s prípravkom PowerOf-K, v koncentrácii 0,6 %.

Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas vesicatoria)

Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas vesicatoria) napáda rajčiak aj papriku. Na listoch sa objavujú drobné vodnaté bodkovité škvrny čiernej farby. Choré rastliny zaostávajú v raste. Pri výskyte ochorenia je potrebné prerušiť pestovanie rajčiakov a papriky aspoň na 3 roky.

OCHRANA

 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Pleseň zemiaková (Phytophthora infestans)

Pleseň zemiakovú (fytoftóru) spôsobuje huba Phytophthora infestans, ktorá môže napadnúť listy, vňať, hľuzy zemiakov a počas daždivého počasia môže zničiť celé porasty. Pleseň prezimuje v podobe podhubia v nakazených hľuzách, preto základom boja proti nej je popri chemickej ochrane používanie zdravej sadby.
Postreky proti fytoftóre vykonávame preventívne, teda ešte pred prepuknutím infekcie.

OCHRANA

 • Proti chorobám sa odporúča používať každých 10 až 14 dní postrek z prípravku Profidol-PK, v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,3 %, a FerrumOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Preventívnym opatrením je zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, tesne pred výsadbou.

Alternáriová škvrnitosť listov zemiakov (Alternaria porri solani)

Alternáriová škvrnitosť listov zemiakov je vyvolaná hubou Alternaria solani. Prejavuje sa vo forme niekoľko milimetrov veľkých hnedých koncentrických škvŕn, ktoré sú spravidla ohraničené žilnatinou listov. Silno napadnuté listy predčasne usychajú.
Alternáriová škvrnitosť listov je, na rozdiel od fytoftóry, ktorá škodí hlavne vo vyšších polohách, viac rozšírená v teplejších oblastiach.

OCHRANA

 • Postrek zložený z prípravku Profidol-PK, v koncentrácii 0,2 %, s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %, a s prípravkom FerrumOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Preventívnym opatrením je zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI v koncentrácii 3 % tesne pred výsadbou.

Obyčajná chrastavitosť zemiakov (Streptomyces scabies)

Obyčajnú chrastavitosť zemiakov spôsobujú aktinomycéty druhu Streptomyces scabies. Choroba sa prejavuje rôzne veľkými chrastami na povrchu hľúz a podľa kultivarov, či pôdnych podmienok, môže byť buď hlboká, vyvýšená alebo plochá. Najškodlivejšia je hlboká chrastavitosť, pretože hlboko zasahuje do hľúz.
Chrastavitosťou postihnuté hľuzy nehnijú a nemajú ani zníženú konzumnú hodnotu, i keď sú veľmi nevzhľadné.
Pôvodcovi chrastavitosti sa najlepšie darí na ľahších piesočnatých pôdach so zásaditou reakciou (pH nad 7).
Hnojenie čerstvým maštaľným hnojom alebo vápnenie pôdy priamo pod zemiaky so suchom v čase tvorby hľúz taktiež podporuje vznik chrastavitosti.
V boji proti chrastavitosti sa snažíme vytvoriť také podmienky, v ktorých sa pôvodcovi ochorenia nedarí. Na hnojenie používame rozložený hnoj alebo kompost a pod zemiaky pôdu nevápnime. V prípade sucha, a to hlavne v období tvorby hľúz, zemiaky zavlažujeme.

OCHRANA

 • Preventívnym opatrením je zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, tesne pred výsadbou.


Choroby čeľade Cucurbitaceae

Horknutie plodov

Horknutie plodov je najznámejšie neparazitické ochorenie uhoriek.
Je to genetická porucha súvisiaca s obsahom cucurbitacinu v plodoch. Obsah tejto látky zvyšujú stresové faktory, ako sú poruchy vo výžive, nepravidelná závlaha, kolísanie teplôt a poškodenia chorobami a škodcami.
U novších odrôd šalátových uhoriek je táto porucha geneticky odstránená a u nakladačiek nie je významná, lebo konzervovaním sa stráca.


Deformácia plodov

Deformácia plodov je ďalšou bežnou poruchou, ktorú zapríčiňujú rôzne faktory. Pri klasických odrodách je spôsobená nedostatočným opelením. To môže spôsobiť nedostatok opeľovačov alebo samčích kvetov, zasychanie blizien vplyvom teplého počasia alebo hrudkovitosť peľu vplyvom chladného počasia. Pri partenokarpických odrodách je spôsobená opelením a následne vytvorením semena.


Výživové poruchy

Výživové poruchy – z nich najčastejšou poruchou je nedostatok horčíka. Prejavuje sa žltnutím listov medzi žilkami, podobne, ako pri napadnutí roztočmi.
Nekróza na okraji listov uhoriek je prejavom nadbytku dusíka. Na otvorenom poli sú časté poškodenia listov vzájomným odieraním vplyvom vetra. Najmä na mladých listoch dochádza k poškodeniu pletív, ktoré sa prejavuje zmenou farby poškodených častí: sú belavé, neskôr hnedé a často sú listy aj roztrhané. Podobné príznaky zapríčiňuje aj piesok pri veternej erózii.


Mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV)

Mozaika uhorky je najznámejšie vírusové ochorenie uhoriek. Jej pôvodca Cucumber mosaic virus – CMV je polyfág, ktorý napáda okolo 800 druhov rastlín. Na uhorkách a tekviciach sa môže vyskytnúť vo všetkých rastových fázach.
V období klíčenia klíčne listy zožltnú a na mladých listoch sa vytvárajú žlté škvrny. Napadnuté rastliny zostávajú zakrpatené. Pri silnej infekcii môže zapríčiniť vädnutie a úhyn rastlín. Listy a plody, ktoré sa vyvíjajú na napadnutých rastlinách, sú tvarovo deformované. Na listoch vznikajú tmavozelené škvrny a plody sú na povrchu hrčavé.
Vírus sa prenáša hmyzom (viacerými druhmi vošiek), ale aj mechanicky a semenom.

OCHRANA

 • Ochrana je preventívna: používanie kvalitného nenapadnutého semena, striedanie plodín a priestorová izolácia, obmedzený vstup do porastu, pravidelný negatívny výber napadnutých rastlín a likvidácia vektorov.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Žltá mozaika cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV)

Žltá mozaika cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV) napáda všetky druhy tekvicovitej zeleniny. Najtypickejším symptómom sú hrboľaté plody a listy tmavozeleno sfarbené s výraznou mozaikou.
Virózu prenášajú vošky a vírus prezimuje na niektorých burinách.

OCHRANA

 • Ochrana je preventívna: používanie kvalitného nenapadnutého semena, striedanie plodín a priestorová izolácia, obmedzený vstup do porastu, pravidelný negatívny výber napadnutých rastlín a likvidácia vektorov.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Vírusová mozaika dyne červenej (Wattermelon mosaic virus – WMV)

Vírusová mozaika dyne červenej (Wattermelon mosaic virus – WMV) je ochorenie rozšírené po celom svete. Napáda všetky pestované druhy z čeľade tekvicovité a buriny z čeľadí Malvaceae a Chenopodiaceae.
Ochorenie sa najprv prejavuje žltnutím pletív medzi žilkami na listoch. Neskôr sa listy deformujú a listová čepeľ sa redukuje na úzky pás okolo žilnatiny. Listy a plody, ktoré vyrastú po infekcii, sú deformované.
Virózu prenáša viac ako 20 druhov vošiek. Tiež sa prenáša mechanicky, napríklad pri zbere plodov.
Choroba sa vyskytuje najmä v lete pri teplom počasí. Všetky napadnuté rastliny treba okamžite z porastu odstrániť a likvidovať.

OCHRANA

 • Ochrana je preventívna – používanie kvalitného nenapadnutého semena, striedanie plodín a priestorová izolácia, obmedzený vstup do porastu, pravidelný negatívny výber napadnutých rastlín a likvidácia vektorov.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV)

Mozaika uhorky (Cucumber mosaic virus – CMV) je vírusové ochorenie, ktoré napáda aj dyňu červenú. 

OCHRANA

 • Ochrana je preventívna – používanie kvalitného nenapadnutého semena, striedanie plodín a priestorová izolácia, obmedzený vstup do porastu, pravidelný negatívny výber napadnutých rastlín a likvidácia vektorov.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Taktiež môžeme počas vegetácie preventívne foliárne aplikovať na rastliny bakteriálny produkt NovaFerm® DUAL, v koncentrácii 3 %, alebo bakteriálny produkt NovaFerm® SIRIUS, v koncentrácii 2 %.

Bakteriálna škvrnitosť (Pseudomonas siringe pv. lachrimens)

Bakteriálna škvrnitosť (Pseudomonas siringe pv. lachrimens) napáda všetky pestované druhy zeleniny z čeľade tekvicovitých, no najviac uhorky pestované na poli.
Patogén môže napádať už semená v pôde a vzchádzajúce rastliny, tie väčšinou hynú. Na listoch starších rastlín sa tvoria hranaté vodnaté škvrny ohraničené listovou žilnatinou. Tieto škvrny neskôr vädnú, zasychajú a pletivo zo stredu škvŕn môže vypadávať. Podobné symptómy sa tvoria aj na stonkách a listových stopkách. Na spodnej strane listových škvŕn a na povrchu ostatných škvŕn sa za vlhkého počasia vytvárajú kvapky mliečno sfarbeného bakteriálneho exsudátu. Pri suchom počasí sa kvapky menia na biely povlak. Počet škvŕn narastá, škvrny sa spájajú, pletivo z nich vypadáva. Nakoniec napadnutý list uschne. Na napadnutých plodoch sa tiež objavujú drobné, okrúhle, vodnaté škvrny, na ktorých sa vo vlhkom počasí tvorí bakteriálny exsudát. Napadnuté plody sú deformované.
Hlavným zdrojom infekcie je povrchovo infikované semeno, ktoré pochádza z napadnutých plodov. Ďalším zdrojom sú zvyšky napadnutých rastlín, v ktorých môžu baktérie zostať vitálne aj 2 až 3 roky. Počas vegetácie sa patogén šíri dažďom, náradím, hmyzom, rukami pracovníkov alebo jednoducho ľuďmi alebo zvieratami, ktoré prechádzajú cez porast.

OCHRANA

 • Pozostáva v dodržiavaní zásad striedania plodín (minimálne 3 roky nepestovať tekvicovité rastliny), likvidácia rastlinných zvyškov, sejba zdravého osiva, vyväzovanie na vertikálne konštrukcie, dezinfekcia náradia, optimálna závlaha, pravidelné vetranie skleníkov, obmedzenie pohybu a kultivačných prác v poraste.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Pri silnom výskyte sa používa chemická foliárna ochrana s kontaktným meďnatým prípravkom (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,3 %. Používajú sa obyčajne 2 až 3 postreky v intervale 7 až 14 dní. Tieto prípravky sú kontaktné, majú iba obmedzenú bakteriostatickú účinnosť. Možno ich použiť i na inú tekvicovitú zeleninu.

Antraknóza (Colletotrichum lagenarium)

Antraknóza (Colletotrichum lagenarium) je veľmi častá choroba, ktorá zapríčiňuje najväčšie škody v produkcii dýň a melónov najmä v južných častiach Európy. Často už v polovici augusta sú rastliny zničené ako po mraze a na poli vidno len plody, ktoré sú poškodené parazitom v podobe hlbokých poškodení na plodoch. V suchých rokoch sa choroba prejavuje len na najstarších listoch. Sú to sporadické napadnutia, ktoré boli zapríčinené v čase jarných dažďov.
Prvé symptómy sa objavujú na najstarších listoch. Tieto listy začínajú žltnúť a na čepeli sa objavujú uhlové hnedé škvrny ohraničené listovými nervami. Pletivá v týchto škvrnách
pukajú a trhajú sa. Neskoršie sa symptómy objavujú na stonkách a plodoch.
Na stonke sa vytvárajú škvrny oválneho tvaru, vpadnuté, dlhé aj 50 mm. Silné napadnutie stoniek spôsobuje vädnutie, až odumieranie rastlín.
Na plodoch sú charakteristické škvrny, ktoré sú hlboko vpadnuté, spočiatku svetlozelené, neskôr červenohnedé, môžu byť jednotlivé alebo spojené viac medzi sebou. Do týchto škvŕn prenikajú aj sekundárne parazity a pri vlhkom a teplom počasí takéto plody rýchlo hnijú.

OCHRANA

 • Pestovanie odolných odrôd a hybridov, striedanie plodín, vysievanie zdravého a dezinfikovaného osiva, pestovanie priesad v dezinfikovanej pôde, ničenie napadnutých rastlín počas vegetácie (negatívny výber), likvidovanie pozberových zvyškov a burín.
 • Morenie osiva (1 % roztokom prípravku Chitopron 5 %) sa tiež považuje za účinné.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.

Vädnutie rastlín – Tracheomykózy

Vädnutie rastlín – Tracheomykózy – sú choroby cievneho systému, ktoré vyvolávajú huby z rodu Fusarium (F. oxisporum, F. solani), Verticillium (V. alboathrum, V. dahalie), Pythium aphanidermatum a Sclerotinia sclerotiorum.
Každá z týchto húb spôsobuje trochu odlišné poškodenie koreňov, ktoré sa končí podobne – nezvratným vädnutím rastliny.


Fusarium oxisporum spôsobuje vädnutie, ktoré je veľmi často vyskytujúcou sa chorobou dyne červenej, čím zapríčiňuje významné škody v mnohých krajinách. Napadnuté rastliny spravidla vädnú a hynú. Na silne napadnutých porastoch straty na úrode dosahujú 60 až 70 %. Rastliny môžu byť infikované vo všetkých vývojových fázach (aj vo fáze klíčenia).
Huba sa udržuje v rastlinných pozostatkoch v pôde aj do 10 rokov. Okrem toho parazit sa prenáša aj semenom. Infekcia nastáva pri teplote pôdy od 25 do 30 °C, optimum je 27 °C, pri teplotách nad 30 °C je možnosť infekcie znížená.

OCHRANA

 • Na napadnutých pozemkoch dyňu zaraďujeme v osevnom postupe po 10 rokoch.
 • Odporúča sa tiež ničenie napadnutých rastlín počas vegetácie, znížené dávky dusíka a zvýšené dávky draslíka. Vplyvom aplikácie zinku a kobaltu sa znižuje napadnutie.
 • Dobré výsledky dáva tiež pestovanie odolných odrôd a štepenie dýň na odolné tekvice (Lagenaria vulgaris a Cucurbita ficifolia).

Fusarium solani spôsobuje hnilobu spodnej časti stonky a koreňového krčka. Táto huba má dve fyziologické rasy.
Rasa 1 napáda spodné časti stonky. Napadnuté rastliny hynú bez ohľadu na to, v ktorej fáze boli napadnuté.
Rasa 2 napáda len plody a infikuje osivo; prenáša sa osivom.

OCHRANA

 • Ochrana spočíva v sejbe zdravého osiva, dezinfekcii osiva, ďalej trojročný osevný postup a podobné opatrenia, ako pri F. oxisporum.

Huby z rodu Verticillium infikujú koreň a spodné časti stonky. Rastlina nekrotizuje a nekrózy začínajú od vrchu stonky. Vnútro stonky tmavne.
Plody napadnutých rastlín majú infikované semená. Huba sa prenáša osivom. Najväčšie škody spôsobuje na dyniach zo skorej produkcie z fóliovníkov.

OCHRANA

 • Agrotechnické spôsoby ochrany, spomenuté pri fuzáriových vädnutiach, sa využívajú aj proti tejto chorobe, najmä osevný postup.
 • Ďalej sa odporúča dezinfekcia pôdy bakteriálnym produktom NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Prekrývanie pôdy čiernou fóliou sa tiež využíva ako spôsob ochrany.

Huba Pythium aphanidermatum spôsobuje mokrú hnilobu koreňového krčka, pri ktorej sa rozpadávajú všetky pletivá, okrem cievnych zväzkov. Korene zostávajú neporušené. V počiatočných fázach napadnutia sa vädnutie prejavuje pri vyšších teplotách, neskôr je nezvratné. Huba môže napádať aj mladé rastliny a spôsobuje odumieranie mladých rastlín.

OCHRANA

 • Ochrana sa robí dezinfekciou osiva a pôdy, ako v predchádzajúcom prípade.
 • Tiež štepením dyne na tekvicu.

Huba Sclerotinia sclerotiorum spôsobuje tiež vädnutie rastlín, i keď nie je typickou tracheomykózou, lebo rastliny vädnú v dôsledku odumretia celej stonky, a nie iba cievneho systému.
Huba môže napadnúť hociktorú časť rastliny. Na stonkách sa tvoria biele škvrny, ktoré sú za vlhka prekryté hustým povlakom mycélia, v ktorom sa tvoria čierne skleróciá. Rastliny nad infikovaným miestom vädnú a postupne odumierajú.

OCHRANA

 • Z preventívnych opatrení sú významnými – osevný postup, neprehusťovanie porastov, neprehnojovanie porastov dusíkom, odstraňovanie napadnutých rastlín.
 • Chemická ochrana pri tejto chorobe je málo účinná, na rozdiel od biologickej, ktorá sa úspešne využíva.
 • Používajú sa prípravky na báze huby Conitirium minitans, ktorá napáda skleróciá a tak eliminuje infekčný potenciál zamorených pôd.

Pleseň uhorková (Pseudoperonospora cubensis)

Pleseň uhorková (Pseudoperonospora cubensis) je najvýznamnejšia choroba uhoriek v strednej Európe. Okrem uhoriek napáda aj melón cukrový, dyňu červenú a niektoré iné druhy z čeľade tekvicovitých. Pri včasnom a silnom výskyte a bez chemickej ochrany veľmi rýchlo môže zničiť celé porasty.
Napadnutie sa prejavuje na vrchnej strane plne vyvinutých listov žltozelenými škvrnami ohraničenými listovou žilnatinou. V týchto miestach sa na spodnej strane listov objavuje sivohnedý povlak konídionosičov huby so sporangiami.
Napadnuté rastliny kvitnú, vytvárajú plody, ale pri veľkosti 10 až 20 mm zahnívajú. Napadnuté pletivo hnedne, listy a celé rastliny odumierajú. Ochorenie sa môže vo veľmi krátkom čase rozšíriť na celý porast. Pôvodca tejto choroby u nás neprezimuje.

OCHRANA

 • Proti tejto nebezpečnej chorobe treba v prvom rade využívať preventívne opatrenia.
 • Najjednoduchším spôsobom, a zároveň aj veľmi účinným, je pestovanie tolerantných odrôd. Väčšina nových odrôd, či hybridov, je viac alebo menej tolerantná voči tejto chorobe.
 • Veľmi dôležitý je aj spôsob závlahy. Odporúča sa robiť iba podmokom, podľa možnosti ráno, nikdy nie priamo na list.
 • Významné sú tie opatrenia, ktoré vedú k skorému vytváraniu plodov, aby do príchodu epidémie bolo čím viac plodov pozberaných. Takými opatreniami sú skorá sejba, používanie plastických hmôt (nízke fóliové tunely alebo pásy fólií na pôde).
 • Ďalej sú významnými opatreniami tie, ktoré majú za úlohu maximálne obmedziť dobu ovlhčenia rastlín. Preto treba uhorky pestovať na slnečných a vzdušných miestach a čo najďalej od vodných tokov a nádrží.
 • Výskyt tejto choroby znižuje aj vertikálne pestovanie, šetrná závlaha a vetranie skleníkov.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, tesne pred výsadbou.
 • Ochrana prípravkami Profidol-PK, v koncentrácii 0,2 %, spolu s CuproTonic, v koncentrácii 0,2 %, počas 10-dňových intervalov.
 • Taktiež môžeme použiť prípravok Chitopron 5 %, v koncentrácii 0,3 %, v kombinácii s prípravkom CuproTonic, v koncentrácii 0,3 %.

Čerň na uhorkách (Cladosporium cucumerinum)

Čerň na uhorkách (Cladosporium cucumerinum) je choroba, ktorá je špecifická pre lokality, kde sa často pestujú uhorky a iné druhy tekvicovitých rastlín. Väčšina nových odrôd uhoriek je odolná proti tejto chorobe. Preto sa najviac vyskytuje na cuketách a iných druhoch tekvicovitých rastlín.
Listy a stonky táto huba napáda len výnimočne. Na klíčiacich listoch sa prejavuje červenými až purpurovými škvrnami a na starších listoch sa objavujú vodnaté, najprv bledozelené, neskôr hnedé škvrny.
Na plodoch vznikajú nepravidelné, sivé, mierne prepadnuté škvrny so svetlejším okrajom. Na škvrnách sa objavuje tmavý zamatový povlak fruktifikačných orgánov huby, s kvapkami gumovitej tekutiny, ktorá je najprv biela a neskôr tmavne a stuhne. Hniloba preniká hlboko do plodu.
Huba prezimuje na zvyškoch napadnutých rastlín a prenosná je i semenom. Počas vegetácie sa šíri vetrom, hmyzom a náradím. Šírenie choroby podporuje dlhšie obdobie s rosou a nižšie teploty (do 20 °C).

OCHRANA

 • Z ochranných opatrení sú dôležité preventívne opatrenia, ako je pestovanie odolných odrôd a optimálne podmienky pestovania.
 • Chemická ochrana sa nerobí.
 • Preventívnym opatrením je zapracovanie bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy, pred výsadbou.

Múčnatka uhorková (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum)

Múčnatka uhorková (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum) je významná choroba predovšetkým na uhorkách v skleníkoch a v niektorých rokoch aj na otvorenom poli. Tiež napáda aj dyňu červenú, melón cukrový a väčšinu druhov a odrôd tekvíc. Je to významné ochorenie najmä náchylných skleníkových uhoriek a v niektorých rokoch aj poľných.
V druhej polovici vegetácie vznikajú na všetkých nadzemných častiach, najmä na listoch, biele múčnaté škvrny, ktoré sa postupne zväčšujú a vytvárajú súvislý biely povlak. Na bielych mycéliových povlakoch sa niekedy vytvárajú hnedočierne vreckaté plodnice – kleistotéciá. Napadnuté listy sú zakrpatené, žltnú a usychajú. Plody z napadnutých rastlín sú zdeformované a nedosahujú trhovú kvalitu. Silne napadnuté rastliny hynú.
Optimálne podmienky pre výskyt a šírenie choroby sú vyššie teploty (nad 22 °C) a nízka alebo kolísavá vlhkosť vzduchu. Tiež jej vyhovujú husté porasty a nevyvážené hnojenie (nadbytok dusíka).

OCHRANA

 • Z preventívnych opatrení je významným pestovanie odolných odrôd, správne striedanie plodín, likvidácia pozberových zvyškov a burinných hostiteľských rastlín.
 • Chemická ochrana býva potrebná skôr v porastoch tekvicovitých rastlín, kde je škodlivosť väčšia, a to prípravkom Folicit, v koncentrácii 0,6 %, ktorý striedame v týždňových intervaloch s prípravkom PowerOf-K, v koncentrácii 0,6 %, spolu s prípravkom FerrumOil, v koncentrácii 0,2%.
 • Preventívne, alebo pri prvých príznakoch choroby, možno použiť prípravky na báze síry alebo preventívnym opatrením je pred výsadbou zapracovať do pôdy bakteriálny produkt NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.
 • Preventívny postrek BiokaWHEY v koncentrácii 0,4 % aplikovať v týždenných intervaloch.