Škodcovia a ochrana plodovej zeleniny

V časti „Škodcovia a ochrana plodovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených škodcov plodovej zeleniny (rajčiak, zemiaky, paprika, baklažán, uhorky, melóny, dyne, tekvice a iné) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

 • Škodcovia čeľade Solanaceae:
  • Molice (najčastejšie – molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum))
  • Roztoče
  • Vošky (najčastejšie – voška broskyňová (Myzus persicae))
  • Strapka západná (Frankliniella occidentalis)
  • Kvetárka všežravá (Delia platura)
  • Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata
  • Drôtovce
 • Škodcovia čeľade Cucurbitaceae:
  • Larvy
  • Vošky (Aphididae
  • Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)
  • Molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum)
  • Strapka západná (Frankliniella occidentalis)
  • Háďatko koreňové (Meloidogyne hapla)


Škodcovia čeľade Solanaceae

Molice

Molice – najčastejšie sa vyskytuje molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum). Škodia na rajčiakoch, paprike, baklažáne, uhorke a inej plodovej zelenine, hlavne v skleníkoch a fóliovníkoch. Vyciciavaním poškodzujú rastliny, ktoré zaostávajú v raste, a výrazne znečisťujú plody.

OCHRANA

 • V uzatvorených priestoroch možno použiť parazitickú osičku (Encarsia formosa), žlté lepové dosky alebo bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Roztoče

Roztoče – nazývame tiež červené pavúčiky. Kladú drobné biele vajíčka, ktoré môžeme zbadať pomocou lupy. Na ich výskyt nás upozorní jemný belavý závoj pavučiny a žltnúce opadávajúce listy.

OCHRANA

 • Bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Vošky

Na paprike, rajčiakoch, zemiakoch a baklažánoch sa najčastejšie vyskytuje voška broskyňová (Myzus persicae). Je to blanokrídlovec, ktorý robí škody aj na iných kultúrnych rastlinách. Napadnuté rastliny krpatejú, listy sa skrúcajú, žltnú, zasychávajú a odpadávajú. Vajíčka prezimujú na konároch broskyne.

OCHRANA

 • Bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • V uzatvorených priestoroch je možné použiť parazitickú osičku Aphidius colemani.

Strapka západná (Frankliniella occidentalis)

Strapka západná (Frankliniella occidentalis) je drobný hmyz so štíhlym čiarkovitým tvarom tela. Žije na púčikoch kvetov a listov, ktoré silne poškodzuje. V skleníkoch môže vytvárať 5 až 7 generácií. Napáda väčšinou uhorky, papriku, melóny, šalát, ale aj inú zeleninu.

OCHRANA

 • Proti strapkám možno použiť v uzavretých priestoroch dravého roztoča Amblyseius cucumeris alebo bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Kvetárka všežravá (Delia platura)

Kvetárka všežravá (Delia platura) ničí klíčiace rastliny, ktoré vyžiera. Pri silnom napadnutí rastliny hynú.
Je to dvojkrídly hmyz z čeľade muchovitých. Hostiteľské rastliny sú fazuľa, uhorka, rajčiaky, špenát, hrach a kapusta. 

OCHRANA

 • Ako ochrana proti kvetárke sa používa prípravok na morenie osiva.
 • Bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) je chrobák z čeľade liskavkovitých. Jeho hostiteľskými rastlinami sú zemiaky, rajčiaky, papriky, baklažány, a iné druhy z čeľade ľuľkovitých. V listoch vyhrýza diery a listové čepele sú vyžraté až po hrubšie žilnatiny. Pri masovom výskyte zostanú na rastlinách iba holé stonky. Prezimujú chrobáky v pôde.

OCHRANA

 • Počas vegetácie môžeme na malej ploche chrobáky zbierať.
 • Vo väčšom rozsahu pestovania je vhodné použiť prípravky na báze nimbového oleja alebo najúčinnejší biologický prípravok Spintor.

Drôtovce

Zákernými škodcami zemiakových hľúz sú larvy kováčikov, tzv. drôtovce, ktoré sa zavrtávajú do hľúz a môžu do nich zavliecť aj rôzne mikroorganizmy spôsobujúce ich hnilobu.
Drôtovce sa vyskytujú väčšinou v takých pôdach, ktoré neboli viac rokov obrábané. Súvisí to totiž s vývojom drôtovcov, ktoré mávajú troj až päťročný vývojový cyklus.

OCHRANA

 • Pred výsadbou dezinfikujeme pôdu bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %.


Škodcovia čeľade Cucurbitaceae

Larvy

Larvy kováčikov – drôtovce (Elateridae), larvy chrústov pandravy (Scarabaeidae), larvy siatíc (Noctuidae) najmä siatica oziminová (Agrotis segetum), medvedík obyčajný (Gryllotalpa gryllotalpa) a larvy tipule bahennej (Tipula paludosa).
Drôtovce poškodzujú podzemné časti rastlín, naklíčené osivo, korene a podzemné časti stonky, prenikajú do nich celým telom alebo len časťou tela.
Pandravy poškodzujú podzemné časti rastlín podobným spôsobom, ako drôtovce, tiež sa vyskytujú v ohniskách.
Tipula obyčajná – jej larvy poškodzujú korienky a podzemné časti rastlín. V noci obžierajú listy a výhonky, zaťahujú ich do dier, ako dážďovky.
Medvedík obyčajný je polyfág, ktorý napáda rôzne druhy zeleniny, ale aj poľné plodiny. Živí sa koreňmi a inými jemnými podzemnými časťami. Dôsledkom jeho činnosti zostáva porast s menším počtom rastlín na jednotku plochy a niekedy je aj potrebné znovu urobiť sejbu alebo dosádzanie. Najväčšie škody spôsobuje na zelenine pestovanej v zakrytých priestoroch, ale aj na otvorenom poli.
Siatica oziminová je polyfág, ktorý sa živí na viac ako 150 druhoch rastlín. Najväčšie škody spôsobuje na okopaninách a zelenine. 

OCHRANA

 • Úspešná ochrana plodín proti spomínaným pôdnym škodcom je možná iba kombináciou agrotechnických, biologických a chemických opatrení.
 • Pred výsadbou dezinfikujeme pôdu bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %, zapracovaním do pôdy.

Vošky (Aphididae)

Vošky (Aphididae) sa na dyni červenej vyskytujú veľmi často. Najčastejšie sa vyskytujú: voška maková (Aphis fabae), voška broskyňová (Myzus persica), voška rešetliaková (Aphis nasturtii) a voška bavlníková (Aphis gossypii).
Škodia vyciciavaním štiav z pletív rastlín, vylučujú medovicu, ktorá býva znečistená hubami a čerňami. Napadnuté mladé rastliny zaostávajú v raste. Sú vektormi viróz.

OCHRANA

 • Batkeriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae) sa často vyskytuje na dyni červenej, najmä ak sa pestuje v blízkosti ovocných sadov.
Škodí vyciciavaním štiav z listov. Medzi žilkami na listoch sa objavujú žlté škvrny, ktoré sa postupne zlievajú. Listy postupne celé žltnú, neskôr hnednú a usychajú. Dochádza aj k zasychaniu kvetov.
Napadnuté rastliny zaostávajú v raste, sú pokryté jemnou pavučinkou, najmä zo spodnej strany listov.

OCHRANA

 • Preventívne, pred očakávaným výskytom škodcu, sa môže použiť postrek pripravený z bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %. Po desiatich dňoch ho treba zopakovať.

Molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum)

Molica skleníková (Trialeurodes vaporariorum) sa vyskytuje najmä v zatvorených priestoroch, ale môže škodiť aj v poľných podmienkach.
Škodí vyciciavaním štiav z listov. Listy žltnú, deformujú sa a opadávajú. Sú pokryté medovicou. Rastliny postupne odumierajú.
Molica skleníková je vektorom vírusových ochorení, napríklad aj vírusového žltnutia uhoriek. 

OCHRANA

 • Z preventívnych opatrení je významným včasná likvidácia zvyškov napadnutých rastlín, výsadba priesad do čistých skleníkov, prípadne dezinfekcia skleníka.
 • Na začiatku výskytu dospelých jedincov vykonať postrek bakteriálnym produktom NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.  

Strapka západná (Frankliniella occidentalis)

Strapka západná (Frankliniella occidentalis) škodí vyciciavaním štiav hlavne na kvetoch, kvetných pukoch a na mladých listoch. Prezimuje v štádiu imága v pôde v skleníkoch, prezimovanie na otvorenom poli nebolo zatiaľ u nás zistené. V skleníku má 5 až 7 generácii. Škodí aj na otvorenom poli.
Strapka tabaková (Thrips tabaci)  škodí na listoch, vegetačných vrcholoch, kvetoch a plodoch. Na napadnutých častiach sa vytvárajú striebristé, lesklé, nepravidelné škvrny s drobnými čiernymi kôpkami trusu. Listy žltnú a uschýnajú, plody sa deformujú.

OCHRANA

 • Bakteriálny produkt NovaFerm® ORION, v koncentrácii 3 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.
 • Preventívne opatrenia sú dôležité najmä v skleníkoch. To znamená starostlivosť o zdravotný stav priesad, dezinfekcia skleníkov v čase mimo vegetácie.
 • Ochrana proti strapkám je obtiažna. Strapka západná je proti mnohým insekticídom rezistentná.
 • Významné sú preventívne opatrenia.
 • V poľných podmienkach sa odporúča dodržiavanie priestorovej izolácie minimálne 50 až 100 m od minuloročných porastov napadnutých strapkami.
 • Hlboká orba tiež znižuje populačnú hustotu škodcu.
 • Skôr vysiate porasty sú menej napádané.
 • Negatívny vplyv na strapky má aj závlaha postrekom.
 • Výskyt strapiek možno sledovať pomocou modrých lepových dosiek.

Háďatko koreňové (Meloidogyne hapla)

Háďatko koreňové (Meloidogyne hapla) je polyfág, ktorý napáda mnoho druhov pestovaných rastlín. Vyhovujú mu vyššie teploty, najväčšie škody spôsobuje v skleníkoch. Na poli sa vyskytuje v ohniskách. Larvy háďatka koreňového prenikajú z pôdy do koreňov a svojimi sekrétmi zapríčiňujú hypertrofiu buniek a vytváranie hálok na koreni. Napadnuté rastliny pomalšie rastú, žltnú, vädnú a v suchom počasí odumierajú.

OCHRANA

 • Osevný postup – zaraďovať do osevného postupu rastliny, ktoré nie sú hostiteľskými: obilniny, kukurica, repka.
 • Z agrotechnických opatrení sa ešte odporúča likvidácia napadnutých rastlín spolu s koreňom a hnojenie organickým hnojivom.
 • Pred výsadbou dezinfikujeme pôdu bakteriálnym produktom NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %, zapracovaním do pôdy.