Struková zelenina

(fazuľa, hrášok, bôb)

Obsah sekcie „Struková zelenina“ je zameraný na stručný popis rozšírených chorôb a škodcov u nás pestovanej strukovej zeleniny (fazuľa, hrášok, bôb) spolu s možnosťami ekologickej ochrany

Možnosti ekologickej ochrany sú uvedené pri každej popisovanej chorobe a škodcovi. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Jednotlivé choroby aj škodcovia, spolu s možnosťami ekologickej ochrany proti nim, sú popísané v samostatných častiach:

CHOROBY

  • Obyčajná mozaika fazule (Bean common mosaic virus), Žltá mozaika fazule (Bean yellow mozaic virus)
  • Antraknóza fazule
  • Baktériová škvrnitosť fazule
  • Hrdza fazule (Uromyces phaseoli),  Hrdza hrachu (Uromyces pisi),  Antraknóza hrachu (Ascochzta pisi), Múčnatka hrachu (Erysiphe pisi),  Výrastková mozaika hrachu (Pea enacion mosaic virus),  Obyčajná mozaika hrachu (Beayellow mosaic virus)

ŠKODCOVIA

  • Obaľovač hrachový (Cydia nigricana)
  • Strapka hrachová (Kakothrips robustus)
  • Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)
  • Zrniarka hrachová (Bruchus pisorum)
  • Zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus)