Choroby a ochrana strukovej zeleniny

V časti „Choroby a ochrana strukovej zeleniny“ je stručný popis rozšírených chorôb strukovej zeleniny (fazuľa, hrášok, bôb) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

  • Obyčajná mozaika fazule (Bean common mosaic virus), Žltá mozaika fazule (Bean yellow mozaic virus)
  • Antraknóza fazule
  • Baktériová škvrnitosť fazule
  • Hrdza fazule (Uromyces phaseoli),  Hrdza hrachu (Uromyces pisi),  Antraknóza hrachu (Ascochzta pisi), Múčnatka hrachu (Erysiphe pisi),  Výrastková mozaika hrachu (Pea enacion mosaic virus),  Obyčajná mozaika hrachu (Beayellow mosaic virus)


Obyčajná mozaika fazule (Bean common mosaic virus),
žltá mozaika fazule (Bean yellow mozaic virus)

Obyčajná mozaika fazule (Bean common mosaic virus) a žltá mozaika fazule (Bean yellow mozaic virus) sú vírusové ochorenia vyskytujúce sa na fazuli.
Obyčajná mozaika fazule vytvára tmavozelené sfarbenie listovej čepele pozdĺž žilnatiny. Listy sa často lyžicovito vydúvajú alebo vznikajú pľuzgierovité vypukliny.
Žltá mozaika fazule sa prejavuje vo forme drobných žltých škvŕn na listoch. Rastliny zaostávajú v raste.
Virózy sa šíria voškami, obyčajná mozaika fazule sa môže prenášať osivom i peľom.

OCHRANA

  • Spočíva v používaní bezvirózneho osiva, pestovaním odolných odrôd a v boji proti voškám.
  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní do pôdy bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %.

Antraknóza fazule

Antraknózu fazule spôsobuje huba Colletotrichum lindemuthianum. Na strukoch fazule sú vpadnuté hnedé škvrny s tmavším okrajom.
Prenáša sa osivom, prípadne rastlinnými zvyškami.

OCHRANA

  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy.

Baktériová škvrnitosť fazule

Baktériovú škvrnitosť fazule spôsobujú dva druhy baktérií:  Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola a Xanthomonas campestris pv. Phaseoli.
Baktéria Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola vytvára na listoch drobné hranaté škvrny so žltým lemovaním.
Baktéria Xanthomonas campestris pv. Phaseoli spôsobuje na listoch väčšie hnedé škvrny so žltým lemovaním.
Choroba sa prenáša najmä za daždivého počasia.

OCHRANA

  • Postrek kontaktnými meďnatými prípravkami (napr. Kocide 2000), v koncentrácii 0,2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.
  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy.

Hrdza fazule (Uromyces phaseoli),
Hrdza hrachu (Uromyces pisi),
Pleseň hrachová (Peronospora pisi),
Antraknóza hrachu (Ascochzta pisi),
Múčnatka hrachu (Erysiphe pisi),
Výrastková mozaika hrachu (Pea enacion mosaic virus),
Obyčajná mozaika hrachu (Beayellow mosaic virus)

Hrdza fazule (Uromyces phaseoli) napáda len popínavé odrody fazule.
Podobné choroby, ako fazuľa, má aj hrach.
Hrdza hrachu (Uromyces pisi) sa prejavuje len vo vlhkých rokoch.
Pleseň hrachová (Peronospora pisi) má podobné podmienky šírenia, šíri sa za daždivého počasia.
Antraknóza hrachu (Ascochzta pisi) postihuje všetky nadzemné časti rastliny, na ktorých vznikajú červenofialové škvrny s tmavším okrajom.
Múčnatka hrachu (Erysiphe pisi) sa šíri počas teplého a suchšieho počasia. Objavuje sa až v druhej polovici vegetácie, taktiež nespôsobuje väčšie škody.

Hrach napáda taktiež niekoľko vírusových chorôb.
Najvýznamnejšou je Výrastková mozaika hrachu (Pea enacion mosaic virus), ďalej je to Obyčajná mozaika hrachu (Beayellow mosaic virus) a ďalšie.
Vírusové choroby hrachu sa prenášajú napadnutým osivom a voškami.

OCHRANA

  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálnych produktov NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, a NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %, do pôdy.