Choroby a ochrana trvácej zeleniny a kukurice

V časti „Choroby a ochrana trvácej zeleniny a kukurice“ je stručný popis rozšírených chorôb trvácej zeleniny a kukurice (chren, rebarbora, špargľa, kukurica cukrová, kukurica pukancová) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných chorôb:

  • Choroby špargle:

Fuzariózy
Koreňomorka fialová
Bakteriálna hniloba
Čerň

  • Choroby kukurice cukrovej a pukancovej:

Sneť kukuričnáChoroby špargle

Fuzariózy

Fuzariózy patria medzi najvýznamnejšie choroby špargle. Pôvodcom je huba Fusarium culmozum. Napadnuté rastliny väčšinou hynú a vznikajú výpadky.

Koreňomorka fialová (Rhizoctomia violacea)

Zdrojom podobnej hniloby je Koreňomorka fialová (Rhizoctomia violacea).

OCHRANA

  • Ochrana je možná len využitím zdravého sadbového materiálu a dobre pripravenej pôdy.

K ďalším významným chorobám patrí Hrdza špargľová (Puccinia asparagi), Pleseň sivá (Botrytis cinerea), Bakteriálna hniloba (Ervinia carotovora), Čerň (Stemphylium botryosum).

OCHRANA

  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy.


Choroby kukurice cukrovej a pukancovej

Sneť kukuričná (Ustilago zeae)

Sneť kukuričná (Ustilago zeae) patrí medzi hubové choroby na kukurici. Táto huba spôsobuje skoro v lete guľaté nádory na rastline.
Pri výskyte sneti odstraňujeme vytvorené nádory ešte pred rozpadnutím a spálime ich.

OCHRANA

  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® MULTI, v koncentrácii 3 %, do pôdy.