Škodcovia trvácej zeleniny a kukurice

V časti „Škodcovia a ochrana trvácej zeleniny a kukurice“ je stručný popis rozšírených škodcov trvácej zeleniny a kukurice (chren, rebarbora, špargľa, kukurica cukrová, kukurica pukancová) spolu s možným ekologickým spôsobom ochrany proti nim. Ako ochrana sú použité predovšetkým naše, resp. nami ponúkané prípravky.

Zoznam tu uvádzaných škodcov:

  • Škodcovia špargle:

Vrtivka špargľová
Špargľovník obyčajný

Špargľovník dvanásťbodkovaný

  • Škodcovia kukurice cukrovej a pukancovej:

Molica kukuričnáŠkodcovia špargle

Vrtivka špargľová (Platyparea poeciloptera) patrí medzi hlavných škodcov špargle. Zo znesených vajíčok sa liahnu larvy, ktoré sa zavrtávajú do výhonkov. K hlavným škodám dochádza až v druhom roku.
V posledných rokoch sa rozšíril Špargľovník obyčajný (Crioceris asparagi) a Špargľovník dvanásťbodkovaný (Crioceris duodecimpunctata).

OCHRANA

  • Preventívna ochrana spočíva v zapracovaní bakteriálneho produktu NovaFerm® VIVA, v koncentrácii 4 %, do pôdy.

Škodcovia kukurice cukrovej a pukancovej

Molica kukuričná je živočíšny škodca kukurice.

OCHRANA

  • Pri výskyte Molice kukuričnej, v mesiaci jún až júl, používame postrek pripravený z bakteriálneho produktu NovaFerm® ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.