Posted on

Dôležité upozornenie pre pestovateľov viniča

Vážení pestovatelia viniča,

ako sami viete, pre signalizáciu chorôb viniča je, okrem meteorologických podmienok, veľmi dôležité aj správne určenie fenologickej fázy viniča.

V súčasnosti, z týždňa na týždeň, vinič veľmi rýchlo rastie. V niektorých oblastiach sú jasne viditeľné zárodky súkvetí (BBCH 53), v iných sa začínajú nalievať  púčiky kvetov, ktoré sú tesne zovreté (BBCH 55). V mnohých vinohradoch sa zárodky kvietkov začínajú rozvíjať (BBCH 57) a o niekoľko dní nastane kvitnutie.  Samozrejme to závisí aj od druhu odrody viniča.
V tejto v súvislosti Vás chceme upozorniť na výskyt peronospóry na zárodkoch súkvetí

V mnohých lokalitách boli pred 2 až 3-mi týždňami silné búrky (lejaky), počas ktorých spadlo 20 až 30 mm dažďa, i viac. Niekoľko dní po búrkach meteorologické stanice zaznamenali slabšie tlaky peronospóry. Potom nastalo suchšie obdobie, vhodné pre vznik múčnatky.

Pri tejto príležitosti Vás chceme upozorniť, že zárodky súkvetí sú veľmi citlivé na peronospóru. Huba peronospóry si po búrkach za niekoľko dní mohla vytvoriť haustórium, čo je orgán vo vnútri listov, z ktorých čerpá živiny. Potom z haustória vyklíči vlákno, ktoré pri nevhodných klimatických podmienkach znovu vrastie do bunky pletív. Zostáva v pletivách viniča a vyčkáva na vhodné podmienky.

V súčasnosti pretrvávajú teplejšie dni, v mnohých oblastiach s nízkymi zrážkami od 1 do 2 mm, zvyčajne v noci. To sú vhodné podmienky  pre vyklíčenie vlákien z haustórií, čo môže mať za následok infekciu zárodkov súkvetí. Preto Vás upozorňujeme, aby ste nezanedbali postrek proti peronospóre viniča. Infekcia súkvetí môže prebiehať bez viditeľných príznakov na listoch viniča. Je to aj z toho dôvodu, že súkvetie vytvorí vhodné vlhkostné podmienky pre šírenie peronospóry. Až neskôr sa objavia príznaky na listoch.

Ošetrenie je vhodné hlavne vo vinohradoch, kde bola signalizovaná peronospóra viniča a postrek nebol realizovaný. Tiež vo vinohradoch, kde po polovici mája bola predpokladaná pravdepodobnosť infekcie viniča a tiež v lokalitách so splnenými podmienkami infekcie.


Ako ošetriť vinohrad proti peronospóre i múčnatke v tomto období, je uvedené v predchádzajúcom článku:
2. Odporúčanie k ekologickej ochrane vinohradov – 30. 5. 2022