Posted on

Ekologická ochrana múčnatky viniča

Múčnatka viniča (Erysiphe necator) je považovaná odborníkmi na celom svete za závažnú chorobu viniča, ktorá môže na úrodách spôsobiť rozsiahle škody.
Preto sme sa rozhodli venovať sa tejto chorobe podrobnejšie v našom článku. Článok je, kvôli väčšiemu rozsahu, aj obsahu, rozdelený na dve samostatné časti.


Ekologická ochrana múčnatky viniča – 1. časť

Ing. Ivan Kakalík, PhD., Bioka, s.r.o., Šenkvice

V článku sa nachádzajú informácie o zaradení huby Erysiphe necator (múčnatky viniča) na základe novej používanej klasifikácie, o príznakoch na jednotlivých orgánoch viniča v priebehu infekcie, ale aj o morfológii múčnatky, biologickom cykle múčnatky …
Je tu aj stručne popísaný pokus vo vinohrade, v ktorom boli použité ekologické prípravky na ochranu viniča pred múčnatkou.
Čítať celý text (1. časť článku)… (vo formáte .pdf)


Ekologická ochrana múčnatky viniča – 2. časť

Ing. Ivan Kakalík, PhD., Bioka, s.r.o., Šenkvice

V tomto článku sa venujeme senzorickej identifikácii príznakov choroby priamo vo vinohrade (na listoch, letorastoch, strapcoch), ako aj biologickému cyklu huby Erysiphe necator (múčnatky viniča). 
Okrem toho je tu uvedený aj podrobnejší popis a vysvetlenie pokusu ekologickej ochrany vo vinohrade z prvej časti článku (kedy, podľa čoho a s akými prípravkami sa robila ochrana viniča, aké boli výsledky…).
Čítať celý text (2. časť článku)… (vo formáte .pdf)


NA STIAHNUTIE – celý článok: