Posted on

Ekologická ochrana viniča v roku 2020 – pokusy v ČR

Nielen na Slovensku je záujem chrániť vinič pred chorobami používaním ekologických prípravkov. Aj v Českej republike sa tejto problematike venujú viacerí odborníci. Pri pokusoch využívajú aj naše ekologické prípravky na ochranu viniča. Výsledky jedného pokusu, uskutočneného v roku 2020, sú uverejnené v článku Ekologická ochrana révy vinné v roce 2020.
(Pri ochrane viniča boli použité naše prípravky CuproTonic, PowerOf-K a BorOil.)


Ekologická ochrana révy vinné v roce 2020

prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

… Cílem ekologické ochrany je používání prostředků, které snižují negativní zatížení životního prostředí a vedou k produkci zdravých hroznů. Důležité je však také minimalizovat počet aplikací, protože si je třeba uvědomovat i negativní dopady pohybu mechanizace ve vinici.

Je si proto třeba uvědomovat i ekologické zatížení půdy. K ochranným zásahům ve vinicích často dochází při vlhké půdě. Vlhká půda je výrazně citlivější k zhutnění. A mechanizace pro ochranu révy vinné, díky tomu, že se musí počítat také s vodou, která se využívá pro postřiky, představuje nejvyšší zatížení pro půdu. Jestliže si někdo myslí, že když nebude používat pesticidy, ale bude provádět 10-14 aplikací jiných prostředků do vinice, přispívá k ekologizaci vinice, není tomu tak. Ekologický přístup spočívá v používaní ekologických přípravků a zároveň omezení počtu ochranných zásahů a tím pádem pojezdů ve vinici. Přispíváme tak i ke zdravé půdě.
Čítať celý text… (vo formáte .pdf)


Na stiahnutie – celý článok:
Ekologická ochrana révy vinné v roce 2020 (.pdf)