Kontakt

NÁZOV SPOLOČNOSTI:
Bioka, s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Chorvátska 100/165
900 81 Šenkvice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
Bioka, s.r.o.
Chorvátska 100/165
900 81 Šenkvice

IČO: 47998687
DIČ: 2120006119
IČ DPH: SK2120006119
zapísaná na Okresnom súde Bratislava I.
Obchodný register, vložka č. 102203/B

BANKOVÉ SPOJENIE:
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2945066913/1100
IBAN: SK9511000000002945066913
BIC/SWIFT: TATRSKBX

KONTAKT:
tel.: +421 919 474 171 (Pondelok – Piatok  9:00 – 17:00 hod.)
e-mail: info@bioka.sk

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P.O.BOX 5
820 07 Bratislava
www.soi.sk

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)
http://www.uksup.sk