Posted on

NATURAL SMART TECHNOLOGY – koncept ochrany a výživy viniča

Ochrana životného prostredia je našou výzvou – preto kladieme dôraz na používanie ekologických prostriedkov pri ochrane plodín pred chorobami a škodcami.

Klasická chemická ochrana plodín je založená na aktívnom „chemickom“ boji s patogénom, pričom cieľom je buď jeho zahubenie, alebo jeho kontrola pod hranicu ekonomickej škodlivosti. Dôsledkami takejto ochrany je vznik rezistencie, čiže odolnosti patogéna voči použitým chemickým látkam. Tým vzniká trvalé oslabenie zdravotného stavu rastlín, t. j. trvalý stres v dôsledku neustáleho vystavovania rastlín chemickým látkam, ktoré sú pre rastlinu cudzie. Dôsledkom aplikácie pesticídov – chemických látok na ošetrovanie plodín technológiou konvenčnej ochrany – je prítomnosť rezíduí v poľnohospodárskych plodinách, ktoré sa ďalej prenášajú do potravín a životného prostredia. Dlhodobá kontaminácia pôdy zvyškami reziduálnych agrochemických zlúčenín spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností pôdy a v nemalej miere aj kontamináciu podzemných zdrojov pitnej vody.

NATURAL SMART TECHNOLOGY 

Naša spoločnosť Bioka, s.r.o., má snahu ponúknuť pestovateľom viniča alternatívnu technológiu ochrany a výživy viniča, založenú na ekologicko-biologickom koncepte. Technológia pod značkou NATURAL SMART TECHNOLOGY využíva prírodné zákonitosti, rôzne fyzikálne princípy a v nemalej miere aj bakteriálne produkty.

AKO TO FUNGUJE?

Napríklad, niektoré naše produkty pôsobia na indukciu rezistencie viniča voči patogénom, a to včasným navodením geneticky zakotvených obranných mechanizmov viniča, ktoré vytvoria také hostiteľské prostredie pre patogény, ktoré znemožnia ich vývoj a premnoženie.

Pozrime sa bližšie na náš systém ochrany a výživy viniča, zhrnutý v tabuľke (pozn.: tabuľka bude viditeľná po zobrazení celého textu). Sú v nej uvedené jednotlivé aplikácie prípravkov s dávkovaním v percentách, podľa jednotlivých vývojových fenofáz viniča, proti trom hlavným chorobám viniča, ako sú múčnatka, botrytída (pleseň sivá) a peronospóra.
Čítať celý text … (vo formáte .pdf)

Natural Smart Technology

 

Na stiahnutie – celý článok:
NATURAL SMART TECHNOLOGY – koncept ochrany a výživy viniča (.pdf)