Podnety pre vznik spoločnosti

Nie je nám jedno, s akými prípravkami sa vykonáva ochrana rastlín proti chorobám a škodcom a aké dopady má ich ochrana na zdravie ľudí a životné prostredie … Aj to podnietilo vznik spoločnosti Bioka, s.r.o.

Ochrana rastlín proti chorobám a škodcom

Ochrana rastlín proti chorobám a škodcom predstavuje starostlivé zváženie všetkých dostupných metód (technológií) ochrany rastlín a následné zavedenie vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju škodlivých organizmov. Opatrenia zároveň udržiavajú používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahov na úrovni, ktoré sú z hospodárskeho a ekologického hľadiska odôvodnené. Okrem toho znižujú, alebo minimalizujú riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Ochrana rastlín – ekologicky šetrné metódy

 Ekologicky šetrné metódy ochrany rastlín proti chorobám a škodcom sú tie, ktoré neohrozujú užitočné (necieľové) organizmy, ani životné prostredie a zdravie ľudí. Vychádzajú z prirodzených ekologických vzťahov, reakcií a vlastností organizmov.  Najbežnejšie používané metódy využívané v ekologickom poľnohospodárstve, sú: biologické, biotechnické, mechanické a fyzikálne.

Vznik spoločnosti Bioka, s.r.o.

Aj tieto poznatky prispeli k tomu, že sme sa rozhodli vyvíjať a vyrábať vlastné ekologické prípravky. Chceme prispieť k tomu, aby rastliny boli chránené pred chorobami a škodcami, ale aby ich ochrana neohrozovala zdravie ľudí, ani životné prostredie.

 

Výzvou pre každého pestovateľa je chrániť a zlepšovať životné prostredie používaním ekologických technológií, resp. používaním technológií bez pesticídov škodlivých pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

 

Bioka, s.r.o. logo recyklácia