Spolupráca s inštitúciami

Medzi činnosti spoločnosti Bioka s.r.o.  patrí aj spolupráca s rôznymi inštitúciami, medzi ktoré patria:

  • vzdelávacie inštitúcie,
  • výskumné, kontrolné a skúšobné inštitúcie,
  • poradenské organizácie a spoločnosti,
  • výrobné spoločnosti.

Vzdelávacie inštitúcie

Výskumné, kontrolné a skúšobné inštitúcie

Poradenské spoločnosti a organizácie

Výrobné spoločnosti